Google Ads (AdWords) guide

Giới thiệu

Quảng cáo Google là một nền tảng quảng cáo trực tuyến được phát triển bởi Google. AppsFlyer cho phép bạn phân bổ các chiến dịch Quảng cáo của Google.

Sử dụng Quảng cáo của Google

Giao diện người dùng Quảng cáo của chỉ cho phép bạn thiết lập cấu hình một Chiến dịch Ứng dụng. Để định cấu hình các loại chiến dịch cụ thể khác, hãy liên hệ với đại diện Google của bạn.

Định cấu hình phân bổ Quảng cáo Google cho nhà quảng cáo

Để bắt đầu phân bổ các chiến dịch Quảng cáo Google với AppsFlyer, hãy làm theo các bước sau:

 Lưu ý

Là điều kiện tiên quyết để tích hợp với Quảng cáo Google, ứng dụng phải thu thập IDFA / GAID. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn tích hợp SDK dành cho Android hoặc iOS.

 Xem

 Đọc

Step 1: create the Google Ads link ID (mandatory)

(Chỉ tài khoản quản trị viên Quảng cáo Google)

 1. Đi tới bảng điều khiển Quảng cáo Google của bạn và bấm vào biểu tượng Công cụ ở góc trên bên phải
 2. Chọn Các tài khoản liên kết dưới mục Cài đặt

 3. Trong hộp Phân tích ứng dụng bên thứ ba bấm vào CHI TIẾT

 4. Bấm nút “+”

 5. Từ danh sách nhà cung cấp phân tích Ứng dụng, chọn AppsFlyer

 6. Chọn nền tảng ứng dụng di động của bạn, iOS hoặc Android, và chọn ứng dụng liên quan dưới tra cứu ứng dụng của bạn

 7. Nhấp vào TẠO ID LIÊN KẾT

 8. Sao chép ID Liên kết mới hiện đang xác định duy nhất ứng dụng di động của bạn trên Quảng cáo Google

 9. Hãy nhớ - bạn PHẢI lập lại các bước này để tạo ID LIÊN KẾT duy nhất cho mỗi ứng dụng điện thoại di động của bạn

Step 2: set up Google Ads on AppsFlyer (mandatory)

(Bất kỳ thành viên nào trong tài khoản AppsFlyer)

  1. Đi tới bảng điều khiển của ứng dụng của bạn trên AppsFlyer và nhấp vào Đối tác Tích hợp

  2. Chọn Quảng cáo Google

   gads-search.png

  3. Kích hoạt đối tác và dán ID Liên kết được sao chép.
  4. Để phân bổ các chiến dịch nhắm mục tiêu lại đang chạy trên Quảng cáo Google, Chuyển Nhắm mục tiêu lại Quảng cáo Google thành BẬT. Nếu bạn không có bất kỳ chiến dịch nhắm mục tiêu lại nào trênQuảng cáo Google đang hoạt động, bạn nên chuyển nút này thành TẮT.
  5. Khi bạn kích hoạt nhắm mục tiêu lại, bạn có thể thiết lập thời gian của Cửa sổ Thu hút lại (khoảng thời gian khi các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn phương tiện nhắm mục tiêu lại). Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời.
  6. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập Cửa sổXem lại Phân bổ Số lần Nhấp qua mở trong 30 ngày để phù hợp với giá trị Quảng cáo Google.
  7. Lượt Xem qua được khuyến nghị là 1 ngày, để phù hợp với giá trị Quảng cáo Google. Thanh trượt cho phép bạn tùy chỉnh số giờ/ngày sau khi quảng cáo được xem, trong đó hiển thị có thể được phân bổ cho đối tác này

   adwords_integration_tab.png

  8. Đi tới thanh Chi phí
  9. BẬT nút Nhận Dữ liệu Chi phí, Nhấp chuột và Hiển thị
  10. Nhấp vào nút Kết nối Quảng cáo Google và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn để nhận tất cả chi phí chiến dịch trên AppsFlyer

   adwords_cost_tab.png

  11. Nhấp vào Lưu.

Nhấp vào đây để tìm hiểu cách xem trạng thái đồng bộ hóa dữ liệu chi phí.

 Lưu ý

Để ghi nhận số lần nhấp và số lần hiển thị, bạn phải thiết lập cấu hình chi phí, như được mô tả ở trên.

Để tìm hiểu về chi phí quảng cáo Google, nhấp vào đây.

 Quan trọng!

Bước tiếp theo (bước 3) là tùy chọn. Bạn không phải lập bản đồ các sự kiện trong ứng dụng của mình.

Tuy nhiên, bước 4 là BẮT BUỘC! Ngay cả khi bạn quyết định bỏ qua bước 3, bạn vẫn phải trải qua bước 4.

Step 3: map your in-app events (recommended)

(Bất kỳ thành viên nào được đính kèm với tài khoản AppsFlyer) 1. Đi tới tab Tích hợp và cuộn xuống phần Sự Kiện Trong Ứng Dụng
 2. Tại đây, thiết lập lại ID Liên kết nếu được yêu cầu

   Lưu ý

  Khi bật ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của Facebook cho ứng dụng lần đầu tiên, tất cả các sự kiện af_XXX từ SDK sẽ tự động được ánh xạ vào danh sách sự kiện được xác định trước của Facebook. Ánh xạ tự động này giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể các lỗi ánh xạ.

 3. Chuyển Postback Sự kiện trong Ứng dụng thành BẬT
 4. Chọn Tùy chọn Gửi cho tất cả các sự kiện được xác định SDK
  - Chỉ các sự kiện được phân bổ cho đối tác này cho các sự kiện sắp diễn ra chỉ từ người dùng được phân bổ cho Quảng cáo Google
  - Sự kiện phân bổ cho bất kỳ đối tác nào hoặc tự nhiên để toàn bộ cơ sở người dùng của bạn được báo cáo cho Quảng cáo Google (được khuyến nghị cho các mục đích tiếp thị lại của Quảng cáo Google trong tương lai)
 5. Nhấp vàoThêm sự kiện để thêm một sự kiện SDK vào danh sách.
 6. Điền những tham số dưới đây:
  Tên tham số Mô tả
  Tên sự kiện SDK Tên của sự kiện, như được nhận bởi AppsFlyer từ SDK được tích hợp trong ứng dụng của bạn hoặc từ sự kiện máy chủ đến máy chủ.

   Lời khuyên

  Bạn không nhìn thấy sự kiện bạn muốn ở trong danh sách? Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.

  Mã định danh Sự kiệnĐối tác (Google)

  Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định ở phía đối tác. Có một số tùy chọn ở đây:
  Trường văn bản - nhận ID sự kiện tương ứng từ đối tác.
  Hộp thả xuống - chọn sự kiện được xác định trước phù hợp nhất cho sự kiện của bạn.

  Một số tích hợp có giá trị TÙY CHỈNH cho phép gửi sự kiện SDK của bạn nguyên trạng tới đối tác. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là giá trị sự kiện cũng được gửi. Giá trị sự kiện phải chứa các tham số AF tiêu chuẩn. Nếu bạn gửi một sự kiện có giá trị chứa các tham số Non-AF, các tham số này sẽ không được gửi tới Google.

  Gửi doanh thu Khi không được chọn - AppsFlyer gửi tất cả tham số của sự kiện trong ứng dụng cho đối tác, ngoại trừ tham số doanh thu, được chứa trong tham số af_revenue.
  Khi được chọn - AppsFlyer gửi tất cả các thông số bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu tồn tại trong sự kiện).

   Lời khuyên

  Chúng tôi khuyên bạn nên ánh xạ ứng dụng AF đã mở với phiên bắt đầu cho mục đích nhắm mục tiêu lại trong tương lai.

 7. Nhấp vào Lưu

 Quan trọng!

Để đăng ký chuyển đổi mới của bạn đối với Quảng cáo Google , bạn PHẢI khởi chạy ứng dụng của mình và thực hiện các sự kiện trong ứng dụng được nối của bạn ít nhất một lần. Sau đó, có thể mất tới 6 giờ cho đến khi chúng được thêm vào dữ liệu đợi. Sau khi chúng được thêm vào, bạn có thể nhập chúng hoặc chuyển đối mới thay đổi trạng thái từ " Không có chuyển đổi gần đây" thành "ghi lại chuyển đổi".

Step 4: measure your app conversions (mandatory)

(Chỉ dành cho quản trị viên Quảng cáo Google )

 1. Quay trở lại tài khoản Quảng cáo Google và nhấp vào biểu tượng Công cụ

 2. Trong phần có nhãn Đo lường - nhấp vào Chuyển đổi
 3. Nhấp vào nút +

 4. Chọn Ứng dụng từ danh sách các loại chuyển đổi

 5. Chọn Phân tích ứng dụng bên thứ ba, và nhấp vào Tiếp tục

 6. Chọn hộp bên cạnh first_open trong TẤT CẢ ứng dụng của bạn, và cho mỗi sự kiện bạn muốn nhập
 7. Nhấp vào Nhập và Tiếp tục, và sau đó nhấp vào Xong

 8. Bây giờ bạn có thể thấy sự kiện chuyển đổi của bên thứ ba trong bảng Hành động chuyển đổi. Nhấp vào tên sự kiện để biết thêm chi tiết


  Nếu một sự kiện không xuất hiện trong danh sách hoặc nếu nó đã bị xóa khỏi danh sách nhập chuyển đổi Quảng cáo Google, hãy nhấp vào Trạng thái và chọn Tất cả để hiển thị tất cả các sự kiện, để bạn có thể nhập lại sự kiện:

  Import_Conversions_new__1_.png
 9. Chúc mừng bạn! Bạn hiện đang đo lường các chiến dịch di động của Quảng cáo Google bằng AppsFlyer!

 Lưu ý

Vui lòng đảm bảo rằng thiết lập "bao gồm trong chuyển đổi" được liên kết với các mục tiêu chiến dịch của bạn trong Quảng cáo Google. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ý kiến của đại diện Google của bạn hoặc tham khảo tài liệu Google tại đây.

 Lời khuyên

Tích hợp API Quảng cáo Google tự động bao gồm tính năng tiếp thị lại Quảng cáo Google. Bằng cách hoàn thành tích hợp này và gửi các sự kiện tới Google Ads, bạn có thể tạo danh sách đối tượng tiếp thị lại trong Quảng cáo Google mà không cần bất kỳ tích hợp bổ sung nào.

Granting permissions to Google Ads team members

You can grant Google Ads permissions to access certain data in your account. You can do this in the Google Ads configuration page under the Permission tab for each one of your apps.

To be able to get these permissions and access your app, your Google Ads representative should be a team member of Google Ads’ partner account on Appsflyer.

Because of Google’s privacy requirements, Google can add new team members to its AppsFlyer partner account only when it’s explicitly requested by an advertiser.

In order to grant a Google Ads team member access to your app, do the following:

 1. Fill out and submit this form to request your account manager to be added to Google’s partner account on AppsFlyer.
 2. Wait for the confirmation from Google Ads that your GA account manager has been added.
 3. Go to Configuration > Integrated partners > Google Ads > Permissions and add your account manager email to the list of team members.
 4. Activate the permissions you wish to grant your Google Ads account manager.

Read more about providing permissions to Ad networks.

Bật phân bổ Quảng cáo Google cho các đại lý

AppsFlyer hỗ trợ thiết lập cấu hình đại lý với Quảng cáo Google. Điều cần thiết là nhà quảng cáo và đại lý phải có tài khoản Google Ads riêng biệt để cho phép AppsFlyer xác định chính xác dữ liệu. Để biết chi tiết, nhấp vào đây.

Running with multiple Google Ads accounts

AppsFlyer hỗ trợ làm việc với nhiều tài khoản Quảng cáo Google cho cùng một ứng dụng. Điều này được thực hiện thông qua việc chia sẻ ID Liên kết trong Quảng cáo Google và nhập các sự kiện vào từng tài khoản Quảng cáo Google.

Để biết thêm chi tiết về cách chia sẻ ID liên kết quảng cáo Google của bạn, nhấp vào đây.

iOS App Campaigns

Google is going to update its iOS app campaign search inventory logic. As a result, AppsFlyer will not show installs for AC iOS search inventory campaigns. Google, however, will show conversions for all AC iOS search inventory results. Clients who opt-out of this Google update will still see installs for AC iOS search inventory campaigns in AppsFlyer. For more information, click here.

Google Ads parameter mapping

Bảng bên dưới là nối thông số giữa Quảng cáo Google và AppsFlyer.

 Lưu ý

Nhà quảng cáo không thể thêm thông số được cá nhân hóa vào bất kỳ chiến dịch Quảng cáo Google nào.

Campaign type: app campaigns

Đặt ra bên dưới trong bảng là nối thông số nhận được từ Google.

Loại Mạng

Tìm kiếm Hiển thị Video
Kênh (af_channel) Tìm kiếm UAC Hiển thị UAC Video UAC
Chiến dịch (c)

ID Chiến dịch (af_c_id)

Bộ quảng cáo (af_adset) Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
ID Bộ quảng cáo (af_adset_id) Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

Ad (_ad)

Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
ID Quảng cáo (af_ad_id) Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Loại quảng cáo (af_ad_type) Có* Có* Có*
ID Trang (af_siteid) GoogleSearch/
Tìm kiếm Đối tác
Không áp dụng YouTubeVideos/
YouTubeSearch/
VideoPartners
Từ khóa Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

* Để biết thêm thông tin về loại quảng cáo nào có sẵn trong phản hồi của Google, xem tại đây.

 Quan trọng!

 • Google là một SRN (Mạng Tự Báo Cáo). Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của luồng phân bổ cho các mạng này, nhấp vào đây.
 • AppsFlyer có thể hiển thị bất kỳ thông tin chiến dịch nào được cung cấp bởi Google. Loại chiến dịch (Tìm kiếm, Video, Hiển thị) và thông tin liên quan được xác định bởi Google. Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.
 • Nhấp vào Chặn - Đối với Android, AppsFlyer chặn các nhấp chuột từ pid googleadwords_int, nghĩa là chúng được tính trong hệ thống, nhưng không được phân bổ.
Bài viết này có hữu ích không?