Giải thích về khung thời gian xem lại

Khái quát: Tùy chỉnh khung thời gian xem lại lượt nhấp và lượt xem, dựa trên thỏa thuận của bạn với các nguồn truyền thông.

Khung thời gian xem lại

Khung thời gian xem lại phân bổ có thể cấu hình cho phép bạn tùy chỉnh khoảng thời gian phân bổ dựa trên thỏa thuận của bạn với các nguồn truyền thông.

Bằng cách đặt khung thời gian xem lại phân bổ cho mỗi nguồn truyền thông, AppsFlyer phân bổ theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Các loại khung thời gian xem lại:

 • Khung thời gian xem lại lượt nhấp: Khoảng thời gian tối đa sau khi một quảng cáo được nhấp vào, trong thời gian đó lượt cài đặt có thể được phân bổ cho quảng cáo. Các lượt cài đặt diễn ra sau khung thời gian xem lại được coi là Tự nhiên.
 • Khung thời gian xem lại lượt xem: Khoảng thời gian tối đa sau khi một quảng cáo được xem, trong thời gian đó lượt cài đặt có thể được phân bổ cho quảng cáo.Các lượt cài đặt diễn ra sau khung thời gian xem lại được coi là Tự nhiên.

Khung thời gian xem lại có thể cấu hình cho mỗi loại phân bổ

Loại ghi công

 

Phương thức phân bổ

 

Khung thời gian xem lại lượt nhấp

Phạm vi

Mặc định

Lượt nhấp

(Tất cả các nguồn truyền thông)

 

Liên kết giới thiệu, khớp ID

1-30 ngày HOẶC
1-23 giờ

7 ngày

Mô hình xác suất

Thích ứng

Lên đến 24 giờ

Lượt xem qua

(Nguồn truyền thông được chọn)

 

Khớp ID

1-24 giờ

[Cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, giới hạn tối đa là 7 ngày]

24 giờ

Mô hình xác suất

Thích ứng

Lên đến 24 giờ

Mô hình xác suất (đa nền tảng)

1-72 giờ

24 giờ

Khung thời gian xem lại mô hình xác suất

Khung thời gian xem lại mô hình xác suất, được sử dụng để duy trì độ chính xác của phân bổ, có các đặc điểm sau: 

 • Áp dụng cho cả lượt nhấp và lượt hiển thị
 • Có thời lượng thích ứng lên tới 24 giờ
 • Bỏ qua cài đặt thời lượng của khung thời gian được gửi trên đường dẫn phân bổ
 • Có thời lượng ngắn hơn các khung thời gian mà các mô hình xác định sử dụng

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc về phương thức mô hình xác suất của AppsFlyer.

Thiết lập khung thời gian xem lại

Sau đây, chúng tôi liệt kê quy trình thiết lập khung thời gian xem lại cho SRN và Đường dẫn Phân bổ

Khung thời gian Xem lại cho SRN Khung thời gian Xem lại cho Đường dẫn Phân bổ

Khung thời gian xem lại phân bổ cho SRN

 Quan trọng!

Mỗi SRN có khung thời gian xem lại mặc định riêng. Chúng tôi khuyên bạn nên khớp giá trị khung thời gian xem lại trong AppsFlyer với giá trị của SRN để giảm thiểu tình trạng không nhất quán. Thay đổi giá trị đó có thể dẫn đến tình trạng không nhất quán. Để tìm hiểu thêm, hãy xem ví dụ về tình trạng không nhất quán với SRN.

 1. Từ bảng điều khiển AppsFlyer của bạn, đi đến Active Integrations.
 2. Tìm kiếm và chọn SRN - xem danh sách các SRN được hỗ trợ.
 3. Phân bổ lượt xem được bật theo mặc định.
 4. Trong thẻ Integration, cuộn xuống đến cấu hình Click-through attributionView-through attribution.
 5. Sử dụng thanh trượt để đặt khung thời gian phân bổ

Xem từng khung thời gian xem lại cho SRN bên dưới:

SRN Khung thời gian Xem lại Lượt nhấp mặc định (ngày) Khung thời gian Xem lại Lượt xem mặc định (giờ)
Google 30 24
Quảng cáo Meta 7 24
Snapchat 28 24
Twitter 14 24
Apple Search Ads 30 Không áp dụng
Oath (YahooGemini) 7 24

Phân bổ các lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên

Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự phân bổ các lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên kể từ ngày tương tác.

Biểu đồ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về số lượng người dùng cài đặt ứng dụng. Đây là một phần chức năng của khung thời gian xem lại.

Phần lớn người dùng, hơn 97%, khởi chạy ứng dụng đã làm điều đó trong vòng 7 ngày kể từ khi tương tác với quảng cáo. 2% còn lại đã làm điều đó trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến cuối khung thời gian xem lại (ngày 30).

Trên thực tế, gần 62% số người dùng khởi chạy ứng dụng đã làm điều đó trong vòng 15 phút sau khi tương tác với quảng cáo. 72% người dùng đã làm điều đó trong vòng một giờ đầu tiên.

Các tình huống và ví dụ

Dưới đây là danh sách các tình huống có thể xảy ra và ví dụ về việc sử dụng khung thời gian xem lại.

Sự không nhất quán với SRN: Khung thời gian xem lại của SRN lâu hơn AppsFlyer

Bạn đặt một chiến dịch trên Twitter và cấu hình khung thời gian xem lại lượt nhấp thành 7 ngày. Mặt khác, Twitter có khung thời gian xem lại mặc định là 14 ngày.

srn-discrepancy-srn-lookback-larger-than-appsflyer.png

Khung thời gian xem lại của SRN ít hơn AppsFlyer

Bạn đặt một chiến dịch trên Twitter và cấu hình khung thời gian xem lại lượt nhấp thành 28 ngày. Mặt khác, Twitter có khung thời gian xem lại mặc định là 14 ngày.

srn-lookback-smaller-than-appsflyer.png

Đường dẫn phân bổ không có thông số khung thời gian xem lại

Có thể có một đường dẫn phân bổ không có thông số khung thời gian xem lại. Trong những trường hợp đó, AppsFlyer mặc định đặt khung thời gian xem lại là 7 ngày đối với lượt nhấp và đặt khung thời gian xem lại là 1 ngày đối với lượt hiển thị.

Xem lại sau vài giờ đối với các chiến dịch chớp nhoáng

Chiến dịch chớp nhoáng là những chiến dịch có mục đích nhắc nhở người dùng cài đặt ứng dụng càng nhanh càng tốt và trong khung thời gian khuyến mãi ngắn.

Một ứng dụng thương mại điện tử có tên SuperShopping chạy một chiến dịch chớp nhoáng. Trong chiến dịch này, người dùng cài đặt ứng dụng trong vòng một giờ sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt.

Johnny, nhà tiếp thị chính của SuperShopping, tạo Đường dẫn phân bổ và đặt khung thời gian xem lại thành 1 giờ. Bằng cách này, Johnny biết được số lượng người dùng hưởng ứng chiến dịch.

Ngoài ra, nhà phát triển ứng dụng có thể xác định người dùng đến từ chiến dịch chớp nhoáng này và cung cấp các chương trình khuyến mãi mà chiến dịch quảng cáo.

 Lời khuyên

Bạn muốn biết một số gợi ý và thủ thuật về khung thời gian xem lại và phân bổ? Hãy xem khóa học ngắn, bổ ích này trên Cổng thông tin Học tập AppsFlyer.