OneLink™ 2/4: Chuyển người dùng hiện có để mở ứng dụng của bạn

Khái quát: Sử dụng hướng dẫn này để tạo một liên kết tùy chỉnh nhằm nhắm mục tiêu lại người dùng ứng dụng hiện có của bạn và đưa họ trực tiếp vào ứng dụng đó. Những người dùng này được phân bổ bằng cách nhắm mục tiêu lại cho phân bổ.

Part1_fade_180X408.png Part1_180X408.png Part3_fade_180X408.png Part4_fade_180X408.png

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

Lưu ý: Hướng dẫn này cho biết thời điểm và cách mà nhà tiếp thị cần làm việc cùng các nhà phát triển.

Điều kiện tiên quyết

 • Để phân bổ: SDK AppsFlyer đã được cài đặt trong mỗi ứng dụng di động của bạn.
 • Đối với Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android: Một ứng dụng di động đã phát hành. 
 • Hoàn thành Hướng dẫn OneLink 1/4, nghĩa là: 
  • Tạo mẫu OneLink
  • Tạo đường dẫn phân bổ tùy chỉnh

Thời gian cần thiết

Khoảng 1,5 tiếng, làm việc cùng với các nhà phát triển thiết bị di động của bạn.

Kết quả

Trong các chiến dịch nhắm mục tiêu lại, người dùng ứng dụng hiện có nhấp vào liên kết của bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến ứng dụng. Những người không phải người dùng nhấp vào liên kết tùy chỉnh sẽ được chuyển hướng đến đúng cửa hàng ứng dụng theo thiết bị của họ.

Các lượt nhấp (và các sự kiện trong ứng dụng trong tương lai) được phân bổ chính xác bằng cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu lại.

 Ví dụ

Ứng dụng giao hàng tạp hóa Feed Me (từ ví dụ của hướng dẫn trước) có nhiều người dùng đã không hoạt động trong hơn 30 ngày. Nhà tiếp thị là Mark muốn khuyến khích những người dùng ứng dụng hiện có này quay lại sử dụng ứng dụng.

Mark quyết định tiếp cận những người dùng ứng dụng hiện có này bằng cách đăng lên cộng đồng Facebook của họ.

Bài đăng bao gồm một liên kết được cung cấp bởi OneLink, được cấu hình (với sự trợ giúp của nhà phát triển Android là Andrea và nhà phát triển iOS là Yossi) để:

 • Trực tiếp mở ứng dụng đối với người dùng hiện có (những người đã cài đặt ứng dụng). Khi ứng dụng mở ra, người dùng sẽ đến màn hình chính của Feed Me, mà không phải đến nội dung cụ thể. (Chúng tôi sẽ thảo luận về liên kết sâu đến nội dung cụ thể trong hướng dẫn kế tiếp).
 • Chuyển người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang đích thích hợp, dựa vào thiết bị của họ.

Quy trình

Hoàn thành các quy trình sau để thiết lập liên kết tùy chỉnh, liên kết này sẽ chuyển người dùng ứng dụng iOS hoặc Android hiện có trực tiếp đến ứng dụng. 

XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành cả ba quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã tạo một liên kết bạn có thể gửi cho người dùng ứng dụng hiện có để chuyển họ đến ứng dụng của bạn và nhận dữ liệu nhắm mục tiêu lại cho phân bổ.

 

OneLink_pic.png

 

Các câu hỏi thường gặp và Hạn chế

Các phần sau gồm có nhiều Câu hỏi thường gặp và giải thích chung về OneLink cũng như các phương thức khởi chạy ứng dụng.

OneLink_big_slide-01.png

Lược đồ URI

Những điều cần lưu ý khi đặt tên lược đồ URI

 • Cả Apple và Google đều không yêu cầu đặt tên duy nhất cho các lược đồ ứng dụng. Hãy chọn tên lược đồ riêng cho nhãn hiệu của bạn để tránh xung đột lược đồ với các ứng dụng khác. Tên lược đồ phù hợp có thể là ID gói ứng dụng của bạn, ví dụ, com.company.app
 • Để cho phép OneLink phục vụ cả iOS và Android, điều quan trọng là định nghĩa lược đồ tương tự trên cả hai nền tảng. Sau đây là hướng dẫn cho iOSAndroid.

Có giải pháp nào xử lý sự cố khởi chạy ứng dụng iOS từ các ứng dụng mạng xã hội không?

Facebook và các ứng dụng mạng xã hội khác đôi khi chặn Liên kết Chung không cho mở ứng dụng.

Giải pháp đề xuất cho các sự cố về khởi chạy ứng dụng từ các ứng dụng mạng xã hội là trang đích của ứng dụng Mạng xã hội.

Nếu bạn không muốn sử dụng trang đích Ứng dụng mạng xã hội, hãy thêm thông số af_force_deeplink=true vào URL. (Thông số này được tự động bật cho Kakaotalk, Naver, Naver-Blog, Chrome, Weibo và Twitter.) 

Phương thức này sẽ cố gắng buộc mở ứng dụng bằng lược đồ URI 100% thời gian mà liên kết được nhấp. Chỉ nên sử dụng phương thức này khi bạn biết liên kết đang được gửi đến người dùng có ứng dụng. Nếu không, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi.

885402320830842.XbZXy5YrCSL3FKIBZPjn_height640.png

Lược đồ URI có thể sử dụng được với các thiết bị iOS không?

Cách được hỗ trợ tốt nhất để mở ứng dụng trên thiết bị iOS là sử dụng Liên kết Chung. Kể từ năm 2016, có những hạn chế đáng kể đối với hệ điều hành tích hợp trong việc sử dụng lược đồ URI như một phương thức dự phòng khi Liên kết Chung của iOS không mở được ứng dụng. Theo mặc định, lược đồ URI chỉ được sử dụng như một phương thức dự phòng trên iOS cho các trình duyệt sau: 

 • Chrome
 • Twitter
 • Kakaotalk
 • Naver
 • Naver-Blog
 • Weibo
 • LINE

Đối với các trình duyệt khác, bao gồm cả Safari, bạn có thể thêm thông số af_force_deeplink=true vào URL để sử dụng lược đồ URI làm phương thức dự phòng.

Lưu ý:

 • Lược đồ URI là không thể dự đoán trước được và do đó không được hỗ trợ theo mặc định.
 • af_force_deeplink=true sẽ cố gắng buộc mở ứng dụng bằng lược đồ URI tất cả các lần nhấp vào liên kết. Chỉ nên sử dụng phương thức này khi bạn biết liên kết đang được gửi đến người dùng có ứng dụng. Nếu không, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi.

Các lược đồ URI có thể sử dụng được với các thiết bị Amazon không?

Không. Hiện tại, việc khởi chạy ứng dụng trực tiếp và liên kết sâu thông qua các lược đồ URI không được hỗ trợ trên các thiết bị Amazon.

Lược đồ URI có thể sử dụng được với các thiết bị di động Windows không?

Không. Hiện tại, việc khởi chạy ứng dụng trực tiếp và liên kết sâu thông qua lược đồ URI không được hỗ trợ trên các thiết bị di động Windows.

Tôi có thể thêm tham số vào af_dp không?

Có, nhưng không được khuyến nghị.
af_dp có thể chứa một giá trị URI và bất kỳ thông số nào cũng có thể được chuyển như một phần của đường dẫn của URI, ví dụ: af_dp=greatapp%3A%2F%2Fparam1%2Fparam2 (greatapp://param1/param2).

Tuy nhiên, KHÔNG nên ràng buộc các tham số với giá trị của af_dp sau dấu '?'. Thông số có thể bị hủy bỏ và không có sẵn thông qua dữ liệu chuyển đổi hoặc các API khác.
Ví dụ không ổn: af_dp=greatapp%3A%2F%2F%3Fparam1%3Da%26param2%3Db (greatapp://?param1=a&param2=b).

Cách tốt nhất để thêm thông số tùy chỉnh là thông qua trang thiết lập liên kết tùy chỉnh

 Quan trọng!

Không được phép sử dụng các ký tự sau đây [<>;(){}`']

Liên kết Chung và Liên kết Ứng dụng Android

Mở Ứng dụng từ Trình duyệt

Liên kết Chung & Liên kết Ứng dụng Android chỉ hoạt động khi được nhấp vào. Ví dụ: khi nhấp vào một liên kết trong trang web hoặc email. Dán liên kết vào thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ không khởi chạy ứng dụng.
Trước đây, việc kiểm tra liên kết sâu từng được các trình duyệt hỗ trợ, tuy nhiên, hiện nay không còn được hỗ trợ nữa vì lý do bảo mật của trình duyệt.
Kiểm tra bằng cách nhấp vào URL, mà không phải bằng cách dán chúng vào hộp URL của trình duyệt.

Có thể thay đổi miền phụ OneLink không?

Không thể thay đổi miền phụ OneLink sau khi có các liên kết tùy chỉnh dựa trên mẫu.

Việc thay đổi miền phụ khiến tất cả các URL OneLink hiện có của mẫu ngừng hoạt động.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi khuyến cáo bạn nên tạo một mẫu OneLink mới và các liên kết tùy chỉnh. Sau đó, bỏ dần mẫu OneLink cũ và các liên kết tùy chỉnh phụ thuộc vào mẫu đó.

OneLink trong Ứng dụng Mạng Xã hội

Không phải tất cả các ứng dụng, kể cả ứng dụng mạng xã hội, đều hỗ trợ đầy đủ Liên kết chung & Liên kết Ứng dụng Android. 

Bảng này cho thấy, chuyển hướng OneLink cơ bản cho người dùng chưa cài đặt ứng dụng của bạn sẽ hoạt động với hầu hết các ứng dụng xã hội. Tuy nhiên, việc khởi chạy ứng dụng và liên kết sâu yêu cầu Liên kết Chung hoặc Liên kết Ứng dụng Android và hầu hết bị gián đoạn bởi các ứng dụng xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, hãy tạo trang đích ứng dụng xã hội cho mỗi liên kết tùy chỉnh, như được mô tả ở trên.

Là một phương thức an toàn hơn nữa, hãy đảm bảo rằng liên kết tùy chỉnh có một lược đồ URI được đặt làm dự phòng.

Gói và rút gọn OneLink làm hỏng Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android

Liên kết sâu với Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android yêu cầu phải liên kết với miền OneLink của bạn (ví dụ: myapp.onelink.me) trong mã của ứng dụng. Tên miền này sau đó được ghi nhận bởi Hệ điều hành là miền gọi ứng dụng khi được nhấp vào.

Bất kỳ cách ẩn, rút gọn hoặc chuyển hướng đến liên kết người dùng nhìn thấy đều sẽ làm hỏng liên kết chung hoặc liên kết ứng dụng.Ví dụ: sử dụng các liên kết ESP, bit.ly hoặc các liên kết gắn thương hiệu không thuộc AppsFlyer.

Để gói hoặc rút ngắn liên kết theo cách cho phép việc chuyển hướng hoạt động chính xác: 

OneLink có thể hoạt động mà không cần SDK AppsFlyer không?

Trên thực tế, có thể hoạt động, nhưng chỉ một phần.
Chuyển hướng người dùng cơ bản và khởi chạy ứng dụng hoạt động ngay cả khi SDK AppsFlyer chưa được tích hợp vào ứng dụng. Biểu ngữ Thông minh cũng không yêu cầu SDK và cũng hoạt động tốt khi không có SDK.

Nếu bạn cần chuyển đổi khách truy cập web di động thành người dùng di động nhanh chóng và không thể tích hợp SDK AppsFlyer, bạn có thể làm như vậy.

Tuy nhiên, việc không có SDK có nghĩa là người dùng nhấp vào:

 • Không thể liên kết sâu quá lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên
 • Không có dữ liệu phân bổ nào được ghi lại
 • Không có hành động nào trong ứng dụng của người dùng được ghi lại

Tôi có cần phát hành bản cập nhật ứng dụng cho Liên kết Chung và Liên kết Ứng dụng Android để khởi chạy ứng dụng không?

Có. Bất cứ khi nào AndroidManifest.xml hoặc Miền Liên kết iOS được cập nhật (giống như khi bạn triển khai Liên kết Chung hoặc Liên kết Ứng dụng Android để mở ứng dụng cho người dùng hiện có), bạn cần tải phiên bản mới của ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng thích hợp. Vì lý do này, nếu bạn muốn giảm thiểu các lần cập nhật ứng dụng, hãy thực hiện tất cả các thay đổi yêu cầu liên quan đến phát triển trong hướng dẫn này—và phần 34—cùng một lúc. 

Các câu hỏi thường gặp về Liên kết Ứng dụng Android

Bỏ qua hộp thoại chọn ứng dụng

Nếu bạn thấy hộp thoại chọn ứng dụng khi kiểm tra OneLinks của mình, hãy đảm bảo ký ứng dụng của bạn ngay cả khi đó là ứng dụng gỡ lỗi.Chứng chỉ bạn sử dụng để ký ứng dụng chính là chứng chỉ mà bạn sử dụng để tạo ra dấu vân tay SHA256 khi định cấu hình OneLink cho Liên kết chung.

Câu hỏi thường gặp về Thử nghiệm

Làm cách nào để tôi thực hiện thử nghiệm A/B trang đích Ứng dụng xã hội?

Trang đích Ứng dụng xã hội mang đến cho người dùng trải nghiệm khởi chạy ứng dụng liền mạch khi sử dụng OneLink trong các ứng dụng mạng xã hội. Bạn có thể lo ngại rằng việc thêm một bước vào chu trình sẽ làm giảm tỷ lệ chuyển đổi. Nhưng sự thật là nếu không có trang đích, tỷ lệ chuyển đổi rất thấp, vì hành trình của người dùng gần như bị gián đoạn.

Nếu bạn vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, tại sao không thử nghiệm điều này?

Thực hiện thử nghiệm A/B liên kết tùy chỉnh của bạn trong ứng dụng Mạng xã hội, có và không có trang đích Ứng dụng xã hội.

Để thực hiện thử nghiệm A/B trang đích Ứng dụng xã hội:

 1. Tạo liên kết tùy chỉnh OneLink (được gọi là Liên kết 1) để sử dụng với các ứng dụng mạng xã hội. Đừng đặt trang đích Ứng dụng xã hội cho liên kết này.
 2. Thêm thông số phân bổ af_adset.
 3. Thêm thông số phân bổ af_ad với giá trị "no lp" (không trang đích). 
 4. Thử nghiệm liên kết 1 bên ngoài các ứng dụng mạng xã hội và xác minh rằng liên kết hoạt động và khởi chạy ứng dụng của bạn một cách chính xác.
 5. Nhân bản Liên kết 1 và gọi là Liên kết 2.
 6. Thay đổi giá trị thông số phân bổ af_ad thành "using lp" (dùng trang đích). 
 7. Tạo trang đích Ứng dụng xã hội chỉ cho Liên kết 2.
 8. Đăng 2 bài đăng khác nhau trong cùng một ứng dụng mạng xã hội, sử dụng Liên kết 1 và Liên kết 2.
  Đừng lo lắng về số lượt nhấp chuột khác nhau mà mỗi liên kết tạo ra. KPI quan trọng là tỷ lệ chuyển đổi cuối cùng của mỗi liên kết.
 9. Kiểm tra kết quả thử nghiệm A/B sau khi tạo đủ lưu lượng truy cập.
  1. Đi tới Bảng điều khiển tổng quan của AppsFlyer và cuộn xuống bảng Aggregated performance report (Báo cáo hiệu suất hợp nhất).
  2. Liên kết 1 và Liên kết 2 có cùng nguồn truyền thông, chiến dịch và tên bộ quảng cáo. Truy cập sâu vào bộ quảng cáo cụ thể.
  3. So sánh tỷ lệ chuyển đổi (và các KPI khác) của những người dùng đã nhấp vào Liên kết 1 hoặc Liên kết 2.

Bước tiếp theo

Thực hiện theo các bước trong hướng dẫn 3/4 để liên kết sâu người dùng ứng dụng hiện có với nội dung cụ thể bên trong ứng dụng của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?