Tổng quan về báo cáo dữ liệu thô

Khái quát:Dữ liệu cấp người dùng do AppsFlyer cung cấp mô tả các sự kiện cụ thể như lượt cài đặt, mua hàng, truy cập trang web, các lượt cài đặt bị Protect360 chặn, doanh thu quảng cáo và đăng lại cho các đối tác. Dữ liệu thô có sẵn bằng cách tải xuống, API và Hộp khóa Dữ liệu (bộ chứa S3).

Báo cáo dữ liệu thô—công cụ và báo cáo

Giới thiệu về báo cáo và phân tích hợp nhất

Dữ liệu thô có một số cách sử dụng, bao gồm phân tích hành vi người dùng, đối chiếu tài khoản mạng quảng cáo và để làm phong phú các nguồn dữ liệu khác như CRM và hệ thống BI. Sử dụng dữ liệu thô để tăng khả năng phân tích, tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất. 

Dữ liệu được cung cấp:

 • thông qua các công cụ báo cáo trong tệp tin CSV. 
 • Theo thời gian thực, trực tiếp đến máy chủ của bạn bằng API Push hoặc trong ứng dụng thông qua SDK. Dữ liệu theo thời gian thực được sử dụng để tác động đến trải nghiệm người dùng và lưu lượng trong ứng dụng. 
 • Khi chọn báo cáo, phạm vi ngày liên quan đến ngày hoạt động (thực tế) mà sự kiện diễn ra. Điều này trái ngược với các báo cáo hợp nhất trong đó phạm vi ngày là dựa trên LTV.
 • Historical data (data retention) is available as follows:
  • Hộp khóa Dữ liệu: 30 ngày trước không giới hạn kích thước báo cáo.
  • Pull API and Export data page: previous 90 days and restricted to  200K records per request in the case of Export page and 1M records vai Pull API raw data. 
   • Báo cáo lượt cài đặt được giới hạn chỉ trong khoảng thời gian 60 ngày trong số 90 ngày trước.
   • Báo cáo sự kiện trong ứng dụng được giới hạn chỉ trong khoảng 30 ngày trong số 90 ngày trước.
 • Các trường được mô tả trong từ điển trường dữ liệu

Chủ đề và công cụ báo cáo

Sử dụng các phần sau để so sánh các công cụ báo cáo và tính khả dụng của báo cáo theo công cụ. 

Chủ đề báo cáo dữ liệu thô

 • Tính khả dụng của báo cáo phụ thuộc vào gói đăng ký của bạn.
 • Báo cáo có thể bao gồm người dùng tự nhiên, người dùng không tự nhiên hoặc cả hai, theo chỉ định.
 • Một số báo cáo chỉ khả dụng thông qua Hộp khóa Dữ liệu. 
danh mục Là đặc biệt đối với Hộp khóa Dữ liệu Chủ đề báo cáo Tự nhiên Không tự nhiên
Thu hút người dùng Lượt nhấp  -
Nhắm mục tiêu lại Lượt nhấp từ các chiến dịch nhắm mục tiêu lại  Nhắm mục tiêu lại luôn là không tự nhiên
Thu hút Lượt hiển thị -
Nhắm mục tiêu lại Lượt hiển thị từ các chiến dịch nhắm lại mục tiêu Nhắm mục tiêu lại luôn là không tự nhiên
Thu hút   Lượt cài đặt 
Thu hút   Sự kiện trong ứng dụng 
Thu hút   Doanh thu quảng cáo được phân bổ -
Thu hút   Doanh thu quảng cáo tự nhiên -
Nhắm mục tiêu lại   Doanh thu quảng cáo nhắm mục tiêu lại Nhắm mục tiêu lại luôn là không tự nhiên
Nhắm mục tiêu lại   Lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại (thu hút lại và phân bổ lại) Nhắm mục tiêu lại luôn là không tự nhiên
Nhắm mục tiêu lại   Các sự kiện trong ứng dụng nhắm mục tiêu lại (thu hút lại và phân bổ lại) Nhắm mục tiêu lại luôn là không tự nhiên
Nhắm mục tiêu lại   Phiên nhắm mục tiêu lại (thu hút lại và phân bổ lại) Nhắm mục tiêu lại luôn là không tự nhiên
Thu hút   Phiên ứng dụng
Thu hút   Các lượt Gỡ cài đặt không tự nhiên -
Thu hút Các lượt gỡ cài đặt tự nhiên -
Protect360   Lượt cài đặt bị chặn -
Protect360   Các sự kiện trong ứng dụng bị chặn  -
Protect360   Lượt nhấp bị chặn -
Protect360   Lượt cài đặt hậu phân bổ -
Protect360   Sự kiện trong ứng dụng hậu phân bổ - 
Phân bổ trên cơ sở người dùng Sự kiện web phân bổ trên cơ sở người dùng Không áp dụng
Phân bổ trên cơ sở người dùng Điểm tiếp xúc sự kiện web phân bổ trên cơ sở người dùng Không áp dụng
Phân bổ trên cơ sở người dùng   Chuyển đổi web sang ứng dụng phân bổ dựa trên cơ sở người dùng Không áp dụng
Báo cáo dữ liệu thô có sẵn

Đặc điểm và tính năng của công cụ báo cáo

Khi chọn công cụ báo cáo, hãy xem xét cách thức, nội dung và thời điểm bạn cần đến dữ liệu. Bạn có cần:

 • dữ liệu chuyển đổi theo thời gian thực có ảnh hưởng đến hành trình người dùng?
 • dữ liệu lượt cài đặt thô và sự kiện trong ứng dụng, hoặc dữ liệu hợp nhất liệu đã đủ?
 • lượt nhấp và lượt hiển thị của dữ liệu thô?
 • nhập và xử lý dữ liệu trong hệ thống của mình không? 
Công cụ dữ liệu thô
Công cụ Mô tả Một /nhiều ứng dụng (1) Khả năng cập nhật dữ liệu bằng công cụ (2) Nhúng vào tập lệnh Múi giờ Tiền tệ
Xuất dữ liệu dữ liệu thô

Tải xuống bằng giao diện người dùng

Định dạng: tệp tin CSV

Một Thời gian thực  x

Dành riêng cho ứng dụng

Dành riêng cho ứng dụng
API Pull*- dữ liệu thô

Tải xuống bằng các lệnh gọi API.

Định dạng: tệp tin CSV

Một Thời gian thực Có thể lựa chọn- Mặc định: UTC Có thể lựa chọn- Mặc định: USD
Hộp khóa Dữ liệu (P)

Dữ liệu được gửi vào bộ chứa S3 AWS. Không giới hạn về khối lượng. Thời gian lưu trữ là 30 ngày. 

Định dạng: CSV đã nén

Nhiều Hàng giờ - trễ 6 giờ   UTC USD 
API Push P

Attribution data messages (installs, in-apps, retargeting) Sent to your servers in real-time.

Định dạng: JSON / thông số

Có thể sử dụng cùng một điểm cuối Thời gian thực UTC + dành riêng cho ứng dụng USD + dành riêng cho ứng dụng
Dữ liệu Chuyển đổi SDK (3)

Lấy dữ liệu chuyển đổi phân bổ trong ứng dụng.

Định dạng: JSON

Không áp dụng  Thời gian thực <5 giây   UTC Không áp dụng

Notes/abbreviation:
(1) Multiple apps feature means the ability to query data for more than one app at a time. Apps all need to be set to the same app-specific time zone. If not then time is in UTC.
(2) The actual data freshness depends on the report itself as some reports are Daily.
(3) SDK conversion data retrieves user attribution data in less than 5 seconds from the first app launch and therefore is the least accurate method. The reason being is that in some cases, it takes longer than 5 seconds for AppsFlyer to get responses from ad networks, and so the fast SDK data decision may be different from the final attribution.
(P) Premium feature
(*) Subject to rate limitations

Hạn chế của công cụ
Hạn chế  API Pull API Push Hộp khóa dữ liệu SDK
Conversion data
Giới hạn dữ liệu (1) 200K lines 
10-100 calls per day
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tùy chọn dữ liệu có thể lựa chọn Chọn loại dữ liệu, các trường mới là tùy chọn. Chọn loại dữ liệu, trường và sự kiện trong ứng dụng Chọn loại dữ liệu, trường và sự kiện trong ứng dụng Không
Lưu trữ dữ liệu 90 Ngày Không áp dụng 30 Ngày Trọn đời (có sẵn trong SDK)
Công cụ này có phải là công cụ tính năng cao cấp không Không Không
(1) Giới hạn trên có thể phụ thuộc vào gói tài khoản.
Những điều cần lưu ý về tích hợp
Lưu ý  API Pull API Push Hộp khóa dữ liệu SDK
Conversion Data
API chính
Phát triển Phía Máy chủ Tùy chọn Bắt buộc Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn
Yêu cầu Xử lý Dữ liệu? Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn
Nguy cơ Mất Dữ liệu Không Có, nếu máy chủ tiếp nhận gặp sự cố Không Không đáng kể, nếu có sự chậm trễ trong phản hồi của mạng quảng cáo Không
Chi phí Xử lý máy khách-máy chủ Không Cao Thấp Không (trừ khi gửi dữ liệu đến máy chủ) Không
Bảo trì máy khách-máy chủ Không Cao Thấp Không (trừ khi gửi dữ liệu đến máy chủ) Không

Các chủ đề về UA và nhắm mục tiêu lại

Tính khả dụng của UA và báo cáo nhắm mục tiêu lại bằng công cụ

Tính khả dụng của dữ liệu thô không tự nhiên UA theo công cụ
Chủ đề báo cáo Xuất dữ liệu API Pull Hộp khóa dữ liệu API Push SDK
Conversion Data
Lượt hiển thị (1) - - - -
Lượt nhấp (1) - - - -
Lượt cài đặt
Các phiên - - - -
Sự kiện trong Ứng dụng -
Gỡ cài đặt - -
(1) Dữ liệu lượt nhấp và hiển thị được các đối tác tích hợp cung cấp. Nói chung, SRN không cung cấp dữ liệu thô về số lượt nhấp và số lượt hiển thị. 
Tính khả dụng của dữ liệu thô tự nhiên UA theo công cụ
Chủ đề báo cáo  Xuất dữ liệu API Pull Hộp khóa dữ liệu API Push SDK
Conversion Data
Lượt cài đặt
Các phiên - - - -
Sự kiện trong Ứng dụng -
Gỡ cài đặt - - - -
Chủ đề báo cáo Xuất dữ liệu API Pull Hộp khóa dữ liệu API Push SDK
Conversion Data
Lượt nhấp (1) - - - -
Chuyển đổi (phân bổ lại + thu hút lại)
Lượt hiển thị -   - -
Các phiên        
Sự kiện trong Ứng dụng -

(1) Dữ liệu lượt nhấp nhắm mục tiêu lại có sẵn như một phần của dữ liệu thô về nhắm mục tiêu lại cho người dùng được phân bổ lại. Thông thường, dữ liệu thô về lượt nhấp không có sẵn từ SRN.

Tính khả dụng của dữ liệu thô nhắm mục tiêu lại theo công cụ

Các trường khả dụng trong báo cáo UA

Các trường có sẵn trong báo cáo UA thông qua trang Xuất (N/A = trường không có sẵn trong báo cáo)
Tên hiển thị Non-organic
in-app events
Các lượt Cài đặt không tự nhiên Organic
in-app events
Organic
installs
Phiên bản ứng dụng
Phiên bản SDK
ID ứng dụng
Tên ứng dụng
ID gói
Dữ liệu tùy chỉnh Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
ID tài khoản mạng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Thời gian tiếp xúc được phân bổ
Loại tiếp xúc được phân bổ
Thời gian cài đặt
Mô hình Chi phí
Giá trị Chi phí
Đơn vị tiền tệ của chi phí
Nguồn sự kiện
Đối tác
Nguồn truyền thông
Kênh
Từ khóa
Cài đặt App Store Không áp dụng
Chiến dịch
ID Chiến dịch
Bộ quảng cáo
ID Bộ quảng cáo
Quảng cáo
ID Quảng cáo
Loại Quảng cáo
ID trang
ID Trang phụ
Thông số phụ 1
Thông số phụ 2
Thông số phụ 3
Thông số phụ 4
Thông số phụ 5
Người đóng góp [n] Kiểu Tương tác (n=1-5)
Người đóng góp [n] Thời gian Tương tác (n=1-5)

Người đóng góp [n] Đối tác (n=1-5)

Người đóng góp [n] Kiểu Khớp (n=1-5) Không áp dụng Không áp dụng
Người đóng góp [n] Nguồn Truyền thông (n=1-5)
Người đóng góp [n] Chiến dịch (n=1-5)
Đang nhắm mục tiêu lại
Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại
Là phân bổ chính
Xem lại phân bổ
Cửa sổ Tương tác lại
Loại so khớp Không áp dụng Không áp dụng
Liên kết giới thiệu HTTP
URL gốc
Liên kết giới thiệu Google Play Không áp dụng
Thời gian nhấp Google Play Không áp dụng
Thời gian bắt đầu cài đặt Google Play Không áp dụng
Google Play Broadcast Referrer Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Loại so khớp từ khóa Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
ID từ khóa Không áp dụng
wifi
người điều hành
nhà cung cấp dịch vụ
ngôn ngữ
ID AppsFlyer
Customer User ID
ID Android
ID quảng cáo
imei
idfa
IDFV
Amazon Fire ID Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Loại thiết bị
Danh mục thiết bị Không áp dụng Không áp dụng
nền tảng
Phiên bản hệ điều hành
Tác nhân người dùng
Thời gian tải xuống của thiết bị Không áp dụng Không áp dụng
URL Liên kết sâu Không áp dụng
OAID Không áp dụng
Is LAT Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Lưu trữ lượt cài đặt lại Không áp dụng
Vùng
Mã quốc gia
Bang
thành phố
Mã bưu chính
DMA
ip
Thời gian sự kiện
Tên của sự kiện
Giá trị của sự kiện
Doanh thu sự kiện
Tiền tệ doanh thu sự kiện
Doanh thu sự kiện USD
Biên nhận đã được xác nhận chưa

Lượt cài đặt tự nhiên

Sự kiện cài đặt tự nhiên được tạo lần đầu tiên khi ứng dụng được mở sau khi tải xuống.

 • Báo cáo lượt cài đặt bao gồm thời gian cài đặt, loại thiết bị, hệ điều hành, vùng, thành phố, quốc gia, v.v.
 • For non-organic installs, the report includes attribution type (click or view), media source, campaign, adset, and ad type.
 • Kết hợp cài đặt dữ liệu với các báo cáo khác để phân tích chéo nâng cao.

Sử dụng báo cáo lượt cài đặt để:

 • Phân tích các đặc điểm cài đặt, sự kiện, thiết bị và người dùng
 • Tạo đối tượng để nhắm mục tiêu lại

Nhắm mục tiêu lại

Báo cáo chuyển đổi nhắm mục tiêu lại chứa thông tin chi tiết về tái tương tác và phân bổ lại. Một số trường nhắm mục tiêu lại mang ý nghĩa khác so với tên thu hút người dùng tương đương. Xem hướng dẫn nhắm mục tiêu lại cho phân bổ. 
Nhắm mục tiêu lại
Tên báo cáo
Lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại (thu hút lại và phân bổ lại)
Nhắm lại mục tiêu Sự kiện trong Ứng dụng

Gỡ cài đặt

Data freshness: Daily UTC. 

Sử dụng báo cáo này để:

 • Phân tích các đặc điểm sự kiện gỡ cài đặt, thiết bị và người dùng
 • Tạo đối tượng sự kiện gỡ cài đặt để nhắm mục tiêu lại

Báo cáo dữ liệu thô về lượt gỡ cài đặt:

 • Thời gian xảy ra sự kiện được điền vào báo cáo chứa ngày mà AppsFlyer phát hiện ra rằng ứng dụng đã bị gỡ cài đặt sau khi truy vấn cửa hàng ứng dụng. Do đó, thời gian gỡ cài đặt thực tế có thể trước thời gian xảy ra sự kiện 24 giờ. 
 • Hiện tại, các trường sau là trống: Phiên bản SDK, Phiên bản Ứng dụng, WIFI, Nhà mạng, Nhà cung cấp dịch vụ, ID Người dùng của Khách hàng, IDFV, Loại Thiết bị, Tên Ứng dụng và ID Gói.
 • Để đảm bảo độ chính xác của giá trị đo lượt gỡ cài đặt, hãy triển khai đo lường lượt gỡ cài đặt trong SDK.

Lượt nhấp

The clicks report contains advertising IDs and media source informattion. 

 • Use the clicks report to optimize campaigns that don't lead to an an app open (install, re-attribution, re-engagement.)
 • You can also retarget these users using different campaigns. 
  • Non-SRNs use AppsFlyer attribution links for clicks and impressions. This provides AppsFlyer with the complete data set of the engagement. 
  • Hạn chế: Thông thường, đối với SRN và Amazon, SRN không báo cáo các lượt nhấp ở cấp người dùng (dữ liệu thô). SRN hỗ trợ báo cáo này ở cấp độ hợp nhất. 

Lượt hiển thị

The impression report contains advertising IDs and media source information.

 • Use the impressions report to optimize campaigns that don't lead to an app open (install, re-attribution, re-engagement.)
 • You can also retarget these users with using different campaigns.
  • Non-SRNs use AppsFlyer attribution links for clicks and impressions. This provides AppsFlyer with the complete data set of the engagement.
  • Hạn chế: Thông thường, SRN và Amazon không báo cáo các lượt nhấp ở cấp người dùng (dữ liệu thô). SRN và Amazon hỗ trợ báo cáo này ở cấp độ hợp nhất.

Các chủ đề báo cáo khác

Đăng lại 

 • Báo cáo dữ liệu thô đăng lại chứa các bản sao của các đăng lại được gửi đến nguồn truyền thông được phân bổ. 
 • Báo cáo chứa các trường dữ liệu thô và các trường bổ sung được nêu chi tiết trong phần này.
 • Báo cáo là dành cho mục đích thông tin và không bắt buộc để tích hợp với các mạng quảng cáo.
 • Sử dụng báo cáo đăng lại, bạn có thể tra cứu dữ liệu cụ thể được gửi đến mạng quảng cáo. Ví dụ, thông tin này có thể được sử dụng như một phần của cuộc điều tra tranh chấp giữa bạn, nhà quảng cáo và mạng quảng cáo.
 • Những điều sau đây không được đưa vào các báo cáo đăng lại:

 

Dữ liệu thô đăng lại (không tự nhiên)
Chủ đề báo cáo Các sự kiện được gửi đến nguồn truyền thông được phân bổ
Lượt cài đặt Đăng lại lượt cài đặt không tự nhiên (UA) 
Sự kiện trong Ứng dụng Đăng lại sự kiện trong ứng dụng không tự nhiên

(Đăng lại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại) 

Retargeting (re-engagement and reattribution) postbacks

Nhắm lại mục tiêu Sự kiện trong Ứng dụng

Nhắm lại mục tiêu Sự kiện trong Ứng dụng

Các trường bổ sung trong đăng lại
Trường Mô tả
URL Đăng lại

Một số giá trị, như doanh thu, có thể không xuất hiện trong trường thích hợp, nhưng bạn vẫn có thể thấy dữ liệu này trong URL Đăng lại

Phương thức đăng lại  
Mã phản hồi HTTP đăng lại 200: Xác nhận rằng mạng quảng cáo đã nhận được lượt đăng lại.
Thông báo lỗi đăng lại   

Quy tắc xác thực nhắm mục tiêu 

Báo cáo Quy tắc Xác thực nhắm mục tiêu chứa danh sách các lượt cài đặt bị từ chối và các sự kiện trong ứng dụng được liên kết của các lượt cài đặt này. Báo cáo chứa các trường trong dữ liệu thô và có các trường bổ sung sau:

 • Giá trị lý do từ chối: ID tập quy tắc dẫn đến bị từ chối
 • Lý do từ chối: Quy tắc dẫn đến bị từ chối
Quy tắc Xác thực nhắm mục tiêu
Chủ đề báo cáo Mô tả
Lượt cài đặt không hợp lệ Danh sách các lượt cài đặt không hợp lệ
Các sự kiện trong ứng dụng không hợp lệ Danh sách các sự kiện trong ứng dụng được tạo bởi lượt cài đặt không hợp lệ
Đăng lại lượt cài đặt không hợp lệ Danh sách đăng lại lượt cài đặt không hợp lệ được gửi đến nguồn truyền thông được phân bổ
Bài viết này có hữu ích không?