Giới thiệu về tài khoản đại lý

Khái quát: Tận dụng tối đa tài khoản Đại lý AppsFlyer của bạn với cấu hình nâng cao.

Giới thiệu về tài khoản đại lý

Tài khoản đại lý được các nhóm đại lý sử dụng để đo lường các chiến dịch tiếp thị ứng dụng do đại lý chạy thay mặt cho khách hàng của nhà quảng cáo (chủ sở hữu ứng dụng). 

 • Các số liệu chính trước và sau khi cài đặt luôn có sẵn để đảm bảo đại lý cung cấp hiệu suất tối ưu trong toàn bộ danh mục khách hàng của họ.
 • Bảng điều khiển tài khoản đại lý cung cấp các quyền hạn và nội dung tương tự như bảng điều khiển của nhà quảng cáo. Điều này bao gồm các bảng điều khiển sau:
  • Tổng quan về giá trị vòng đời
  • Sự kiện trong Ứng dụng
  • Nhắm mục tiêu lại
 • KPI có sẵn bao gồm số lượt hiển thị, số lượt nhấp, số lượt cài đặt, mức độ trung thành của người dùng, chi phí và ROI. Giới thiệu về bảng điều khiển.

Cơ quan truy cập vào dữ liệu tiếp thị

Các cơ quan luôn có quyền truy cập vào dữ liệu lưu lượng truy cập được quy cho cơ quan. Các nhà quảng cáo có thể cấp cho các đại lý quyền truy cập vào dữ liệu bổ sung, ví dụ như dữ liệu hợp nhất tự nhiên. Xem truy cập vào dữ liệu theo các loại người dùng khác nhau.

Tính minh bạch của agency

Lưu lượng truy cập đại lý được đặt theo mặc định là minh bạch. Tìm hiểu thêm về tính minh bạch của cơ quan

So sánh các loại tài khoản

Tài khoản đại lý so với nhà tiếp thị

 • Tài khoản của nhà tiếp thị hướng đến việc phục vụ ứng dụng và chủ sở hữu dữ liệu. Các nhà quảng cáo thêm ứng dụng vào tài khoản của họ và xác định quyền truy cập dữ liệu.
 • Tài khoản Đại lý được tạo có chủ đích dành cho các nhóm đại lý. Tài khoản đại lý bao gồm các công cụ đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch tiếp thị trên danh mục khách hàng của họ.

Cấu trúc tài khoản cho phép chia sẻ kiến thức giữa các nhóm agency trên toàn cầu và cho phép đo lường, tính toán, báo cáo và tối ưu hóa tỷ suất hoàn vốn theo cấp nhóm.

Sự khác biệt giữa tài khoản Nhà tiếp thị và Đại lý

 

Nhà tiếp thị

Đại lý

Thực hiện cấp độ mã

Không; chỉ quảng cáo ứng dụng

Cài đặt cấp độ tài khoản

Thành viên nhóm, quyền thành viên nhóm, cài đặt, tùy chọn thanh toán

Thành viên nhóm đại lý và quyền của họ.

Cài đặt cấp độ ứng dụng

Thời gian phân bổ lại, cấu hình OneLink, múi giờ, đơn vị tiền tệ

 • Đại lý minh bạch đối với nhà tiếp thị
 • Tất cả các cài đặt khác đều theo cài đặt của nhà tiếp thị

Cấu hình cấp độ đối tác tích hợp

 • Cấp quyền cho Đại lý
 • Tất cả các cấu hình không phải SRN (mạng quảng cáo dựa trên liên kết phân bổ)
 • Cấu hình SRN
 • Quản lý liên kết
 • Tất cả các cấu hình không phải SRN
 • Một số cấu hình SRN yêu cầu can thiệp tối thiểu từ phía nhà quảng cáo:
    • Google Doubleclick
    • Snapchat
    • Tencent

  Các SRN khác cần được nhà quảng cáo cấu hình thì đại lý mới sử dụng được.

 • Quản lý liên kết (sử dụng các mẫu do Nhà tiếp thị xác định)

Tính năng bổ sung

Có (một số, nếu thuộc gói đăng ký)

Theo gói đăng ký của nhà quảng cáo và quyền được cấp cho đại lý (xem bảng bên dưới)

Các tính năng có sẵn cho các đại lý

Có sẵn theo mặc định

Không có sẵn

Yêu cầu sự cho phép của nhà tiếp thị 

 • Life Time Value Overview Dashboard
 • In-App Events Dashboard
 • Retargeting Dashboard
 • Tích hợp tích cực
 • OneLink*
 • API Pull
 • Bảng điều khiển SSOT**

*Các mẫu OneLink chỉ có thể được tạo bởi nhà tiếp thị

** Chỉ khả dụng sau khi nhà tiếp thị đã bật tùy chọn này. 

 • Bảng điều khiển hoạt động
 • Bảng điều khiển tùy chỉnh
 • Phân tích trên cơ sở người dùng
 • AUDIENCES
 • Báo cáo Pivot
 • API Push
 • Hộp khóa dữ liệu

*Chỉ báo cáo nhóm có sẵn khi có sự cho phép của nhà tiếp thị

 • Báo cáo giữ lại người dùng
 • Báo cáo bảng điều khiển theo nhóm
 • Báo cáo theo nhóm từ Data Locker
 • Protect360
 • Xuất dữ liệu thô
 • Dữ liệu tự nhiên hợp nhất

Tài khoản Agency và Tài khoản Mạng Quảng cáo

Sự khác biệt giữa tài khoản Mạng quảng cáo và Đại lý

Mạng Quảng cáo

Đại lý

Thông số đường dẫn phân bổ để nhận dạng: pid

Thông số đường dẫn phân bổ để nhận dạng: af_prt

Đặt quảng cáo ứng dụng trên chính nền tảng của mình

Quảng bá ứng dụng thông qua nhiều nguồn truyền thông

Chỉ thấy lưu lượng truy cập từ quảng cáo được đặt trên chính nền tảng

Chỉ thấy lưu lượng truy cập từ các nguồn truyền thông mà thực hiện quảng cáo

Có thể nhận thông tin theo thời gian thực về lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng thông qua đăng lại

Không thể nhận thông tin trong thời gian thực về lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng thông qua đăng lại

Có thể cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng cho bất kỳ lưu lượng truy cập nào từ chính nó*

Có thể cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng đến một số đối tác mà mang lưu lượng truy cập từ đó*

* Yêu cầu sự cho phép của nhà tiếp thị

Tài khoản đại lý—chiến dịch và báo cáo

Đại lý: thiết lập chiến dịch

Các đại lý có thể đo lường các loại lưu lượng truy cập chính sau:

Mạng quảng cáo tự báo cáo

Các mạng tự báo cáo, chẳng hạn như Facebook, Google Ads hoặc Twitter không sử dụng các đường dẫn phân bổ bên ngoài. Thay vào đó, mỗi mạng có các phương thức và API của riêng AppsFlyer sử dụng để chia sẻ thông tin về số lượt cài đặt mới, sự kiện trong ứng dụng, v.v.

Cấu hình SRN

SRN

Nhà tiếp thị thực hiện thiết lập SRN ban đầu

Chi tiết

Quảng cáo meta và Twitter

 

Lưu ý, phần này đề cập đến quảng cáo Meta. Để phân bổ Facebook Social (bài đăng), hãy đọc về Truyền thông Sở hữu.

Quan trọng: Tất cả các chiến dịch của Facebook và Twitter phải bắt đầu bằng tên tài khoản Đại lý theo sau là "_".Tên được xác định trong nền tảng AppsFlyer.
Các chiến dịch không được đặt tên chính xác sẽ hiển thị với nhà quảng cáo nhưng vẫn ẩn với tài khoản đại lý. Tên đại lý PHÂN BIỆT CHỮ HOA - CHỮ THƯỜNG.

 Ví dụ

agency x chạy một chiến dịch quảng cáo trên Facebook có tên là chiến dịch agencyx_brilliant, và agency nhìn thấy chiến dịch này.

agencyz (đại lý z) chạy một chiến dịch trên Twitter có tên là AgencyZ_whathaveidonewrong, nhưng không thấy bất kỳ kết quả nào. Điều này là do một phần tên đại lý của chiến dịch khác với tên đại lý được xác định (viết hoa A và Z).

Liên hệ agency@appsflyer.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này.

Thêm chi tiết về quảng cáo Meta và thiết lập Twitter cho các đại lý.

Google Ads Để biết thông tin chi tiết về cài đặt agency cho chiến dịch quảng cáo Google Ads, nhấp vào đây.
Apple Search Ads Để biết thông tin chi tiết về cấu hình đại lý cho chiến dịch quảng cáo tìm kiếm Apple Search Ads, nhấp vào đây.
Google Marketing Platform (GMP) Không GMP có hai API khác nhau. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa hai loại này và chọn loại phù hợp với bạn.
Snapchat Không Để biết thông tin chi tiết về cấu hình đại lý cho chiến dịch Snapchat, nhấp vào đây
Yahoo (Oath: Nền tảng quảng cáo / Yahoo Gemini) Để biết thông tin chi tiết về cấu hình đại lý cho chiến dịch Snapchat, nhấp vào đây

Không phải SRN

Không giống như SRN, phần lớn các mạng quảng cáo sử dụng đường dẫn phân bổ cho mục đích phân bổ. Các đường dẫn phân bổ này đã được cung cấp trong mỗi cài đặt của mạng trên AppsFlyer và có thể được sao chép trực tiếp từ đó.

Đối với các đại lý, quy trình này gần giống với quy trình của các nhà tiếp thị. Khi truy cập vào cửa sổ thiết lập của bất kỳ mạng quảng cáo thông thường nào, liên kết phân bổ đã có sẵn ở đó. Sự khác biệt duy nhất là tự động thêm thông số af_prt vào liên kết phân bổ.

Khả năng hiển thị cấu hình mạng quảng cáo

Thiết lập mạng quảng cáo chỉ hiển thị cho chính các mạng quảng cáo khi nhà quảng cáo (chủ sở hữu ứng dụng) cấu hình nó. Khi một đại lý kích hoạt và cấu hình tích hợp mạng quảng cáo trực tuyến, mạng sẽ thấy phần này không hoạt động.

thông số af_prt

Giá trị của af_prt là tên của . Tên Đại lý được chuyển trong thông số af_prt luôn được chuyển hóa thành chữ thường. 

af_prt với tên đại lý của bạn trên liên kết phân bổ dẫn tới những lượt cài đặt mới sẽ cho phép phân bổ các lượt cài đặt mới cho tài khoản đại lý của bạn.

agency-af-prt.png

Khi không có af_prt, một lượt cài đặt mới không thể được phân bổ tới bất kỳ tài khoản đại lý nào, vì vậy nó được phân bố trực tiếp tới mạng quảng cáo.

Không sử dụng các liên kết nhận được từ nhà quảng cáo: đảm bảo sử dụng các liên kết từ tài khoản của bạn để ngăn phân bổ sai.

Trường hợp đặc biệt: Mạng tất cả các lượt cài đặt và tất cả khởi chạy

Một số phi SRN yêu cầu (hoặc cho phép) nhà quảng cáo gửi cho họ các đăng lại cho thiết bị không được phân bổ cho chúng

Mạng lưới Tất cả lượt cài đặt
Mạng lưới chấp nhận đăng lại cho mọi lượt cài đặt ứng dụng mới, từ nguồn bất kỳ 
Mạng lưới Tất cả lần mở apps
Mạng lưới chấp nhận đăng lại cho mọi lượt khởi chạy ứng dụng mới, từ nguồn bất kỳ

Một số ví dụ cho mạng lưới tất cả lượt cài đặt là các Quảng cáo Vungle, Wechat, Startapp, Unity, v.v.

Bảng sau đây hiển thị danh sách đầy đủ của mạng lưới Tất cả khởi chạy:

Tên Mạng Bộ điều khiển PID Mạng (trên các liên kết phân bổ AF)
Supersonicads (một mạng lưới kế thừa của ironSource) supersonicads_int
Adelphic Remarketing adelphicremarketing_int
Grow Mobile growmobile_int
ONE by AOL advertising.com_int
Lemmonet Mobile lemmonetmobile_int
Clickky clickky_int
Remerge remerge_int
MyThings mythings_int
TikTok dành cho Doanh nghiệp bytedanceglobal_int

Làm sao để thiết lập phân bổ đại lý với Mạng lưới Tất cả lượt cài đặt/khởi chạy?

Làm việc với các mạng lưới này yêu cầu phải gửi thông tin từ các lượt cài đặt không được đem đến bởi đại lý. Do đó, các mạng này yêu cầu nhà tiếp thị định cấu hình chúng TRƯỚC KHI đại lý.

 Ví dụ

Hãy sử dụng thiết lập phân bổ đại lý với Tapjoy làm ví dụ:

 1. Nhà tiếp thị chuyển đến cửa sổ thiết lập Tapjoy trên bảng điều khiển của nhà tiếp thị.
 2. Nhà tiếp thị nhập ID ứng dụng Tapjoy do Tapjoy cung cấp cho nhà tiếp thị trong trường văn bản app_id .
 3. Trong tab Tích hợp > Đăng lại mặc định, nhà tiếp thị chọn Tất cả các nguồn phương tiện, bao gồm cả nguồn.
 4. 4. Đại lý vào cửa sổ cài đặt Tapjoy ở trên bảng điều khiển của đại lý
 5. Đại lý nhập ID Ứng dụng Tapjoy, được Tapjoy cung cấp cho đại lý, vào trường văn bản app_id

Truyền thông sở hữu—OneLink và liên kết tùy chỉnh

Đại lý của bạn có thể phân bổ tất cả các lượt cài đặt bắt nguồn từ các nguồn truyền thông không phải là mạng quảng cáo, chẳng hạn như:

  • Địa chỉ email
  • cơ sở dữ liệu người dùng điện thoại
  • Biểu ngữ trang web
  • nội dung trên mạng xã hội (KHÔNG phải quảng cáo trên mạng xã hội)

Để phân bổ lượt cài đặt từ truyền thông sở hữu, bạn cần tạo một đường dẫn phân bổ tùy chỉnh, đường dẫn này tự động bao gồm af_prt kèm theo tên của đại lý để phân bổ chính xác tới đại lý của bạn.

Có thể tạo các liên kết tùy chỉnh cho nhiều nền tảng (Android và iOS) bằng OneLink, cho phép chỉ sử dụng một liên kết cho tất cả các loại người dùng cuối, bất kể là loại thiết bị nào. OneLink cũng có thể được sử dụng để liên kết sâu (xem phần tiếp theo).

Thiết lập OneLink yêu cầu tạo mẫu OneLink trước. Mẫu bao gồm một miền phụ, cũng có thể là Liên kết gắn Thương hiệu. Đại lý không thể tạo mẫu OneLink và Liên kết gắn Thương hiệu mà chỉ chủ sở hữu ứng dụng mới có thể làm vậy. Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng OneLink, hãy: 

  • Hoặc sử dụng mẫu hiện có: Khi tạo liên kết tùy chỉnh mới, các miền phụ có sẵn và Liên kết gắn Thương hiệu hiển thị trong danh sách thả xuống.
  • Liên hệ với chủ sở hữu ứng dụng để họ có thể tạo mẫu cho bạn. Chủ sở hữu ứng dụng có thể tạo một Liên kết gắn Thương hiệu đặc biệt cho bạn.

Đảm bảo bạn là đối tác của tất cả các ứng dụng được chọn trong mẫu của OneLink.

Lưu ý: Để đại lý có thể sử dụng mẫu OneLink, họ phải là đối tác của tất cả các ứng dụng trong mẫu. 

Deep Linking

Liên kết sâu là khởi chạy một ứng dụng di động khi mở nội dung được cá nhân hóa và/hoặc dẫn người dùng đến các hoạt động cụ thể bên trong ứng dụng. Điều này có thể cung cấp cho người dùng của bạn trải nghiệm người dùng vượt trội và tăng cường sự tương tác của họ.

Để làm liên kết sâu hoạt động, ứng dụng di động PHẢI được phát triển có chức năng và cơ sở hạ tầng liên kết sâu. Liên hệ với chủ sở hữu ứng dụng để tìm hiểu xem ứng dụng có phù hợp để liên kết sâu hay không, trước khi thiết lập các chiến dịch.

Nhắm mục tiêu lại

  • Nhắm mục tiêu lại cho phân bổ cho phép bạn nhắm mục tiêu người dùng hiện tại hoặc quá khứ trong các chiến dịch của bạn. Các chiến dịch nhắm mục tiêu lại thường yêu cầu chức năng liên kết sâu để hoạt động chính xác.

Sự kiện trong Ứng dụng

Chủ sở hữu ứng dụng có thể có nhiều sự kiện khác nhau trong ứng dụng của họ (ví dụ: mua, xem hướng dẫn, vượt một cấp, v.v.), để họ có thể ghi nhận và phân tích trong AppsFlyer. Các đại lý có thể thấy dữ liệu của các sự kiện được phân bổ cho họ trên trang Sự kiện trong tài khoản của họ.

Postback Sự kiện trong Ứng dụng

Các đại lý có thể cấp quyền để cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng (bao gồm cả sự kiện af_app_opened) đến mạng quảng cáo, khi nhận được quyền từ Nhà quảng cáo.

Đại lý có thể cấp cho các mạng quảng cáo quyền cấu hình đăng lại trong ứng dụng đến chính họ. Quyền được cấp bởi các nhà tiếp thị trong tab quyền đại lý. 

Báo cáo cho đại lý

 • Bạn có thể xem và tải xuống số liệu thống kê lưu lượng truy cập trực tiếp từ bảng điều khiển AppsFlyer.
 • Các báo cáo được truy cập thông qua trang Export Data (Xuất Dữ liệu) trong bảng điều khiển của AppsFlyer. Bạn cũng có thể truy cập báo cáo Nhóm qua Data Locker.
 • Có các loại báo cáo sau:
  • Hợp nhất
  • Dữ liệu thô
 • Hầu hết các nhà quảng cáo và đại lý không thể truy cập vào cùng một dữ liệu trong bảng điều khiển, báo cáo, v.v.
 • Đại lý thường chỉ chịu trách nhiệm về một phần lưu lượng truy cập của nhà quảng cáo, do đó, quyền truy cập của đại lý vào dữ liệu bị hạn chế so với quyền truy cập của nhà quảng cáo.
 • Bài viết này sẽ phân tích những điểm khác biệt này. Các phần sau sẽ làm rõ các khác biệt đó

 Lưu ý

Do các điều khoản dịch vụ của Facebook và Twitter, các đại lý, còn gọi là bên thứ 3, không có quyền truy cập vào lưu lượng báo cáo dữ liệu thô từ Facebook và Twitter.

Truy cập vào báo cáo hiệu suất

 • Báo cáo hiệu suất, còn được gọi là báo cáo hợp nhất, theo mặc định sẽ có sẵn cho tài khoản đại lý.Bài đọc liên quan: Báo cáo hiệu suất hợp nhất
 • Truy cập vào các báo cáo dữ liệu không phải trả tiền tổng hợp cần có sự cho phép của nhà tiếp thị.

Truy cập Dữ liệu Thô

Báo cáo dữ liệu thô (báo cáo dữ liệu cấp người dùng) chứa thông tin phân bổ và được chia thành các chủ đề.

Các đại lý có thể nhận được quyền truy cập vào các báo cáo Giữ lại người dùng và Nhóm người và bảng điều khiển Protect360. Điều này yêu cầu nhà tiếp thị bật Cho phép truy cập vào báo cáo lưu giữ và nhóm thuần tập của bạn hoặc Cho phép truy cập vào bảng điều khiển Protect360 của bạn, tương ứng, trong tab Quyền của Tích hợp đang hoạt động.

Múi giờ và Tiền tệ

Các đại lý nhìn thấy các ứng dụng với múi giờ và tiền tệ do ứng dụng xác định, nhưng các cài đặt này chỉ có thể do nhà quảng cáo quảng cáo.

Báo cáo Chi phí

Các đại lý có thể bật tùy chọn Get cost data (Nhận dữ liệu chi phí) khi cấu hình một đối tác tích hợp hỗ trợ dữ liệu chi phí.

Để bật Nhận dữ liệu chi phí:

 1. Trong AppsFlyer, bên dưới Configuration đi đến Active Integrations
 2. Lọc đối tác theo Chi phí: Từ đầu trang Tích hợp đang hoạt động , chọn Tính năng được hỗ trợ > Chi phí.  
 3. Chọn đối tác.  Bạn được chuyển đến tab Tích hợp . Chọn Chuyển đến tab Chi phí .
 4. Bật Nhận dữ liệu chi phí.
 5. Nhấp mã khóa API cho đối tác này

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Truy cập và xem dữ liệu chi phí

Đại lý có thể xem dữ liệu chi phí trong các nguồn dữ liệu sau:

 • Trang tổng quan: dữ liệu chi phí được hiển thị trong Báo cáo hiệu suất hợp nhất trong trang Tổng quan.
 • Báo cáo: dữ liệu chi phí có sẵn trong các báo cáo đã xuất, chẳng hạn như Số lượt cài đặt trong Báo cáo dữ liệu thôĐối tác (Nguồn truyền thông) trong Báo cáo hiệu suất

Truy cập dữ liệu tài khoản kết hợp

Tài khoản kết hợp là tài khoản đại lý quản lý một số ứng dụng với tư cách là Đại lý (đối tác ứng dụng) và một số là Nhà quảng cáo (chủ sở hữu ứng dụng).

Các tính năng cấp tài khoản sau đây bị hạn chế tính khả dụng:

 • Bảng điều khiển tùy chỉnh: không có sẵn cho các đại lý và tài khoản kết hợp.
 • Báo cáo đoàn hệ: có sẵn khi có sự cho phép của nhà tiếp thị.
 • Protect360: khả dụng khi có sự cho phép của nhà tiếp thị.

Nếu bạn có tài khoản kết hợp, chúng có thể xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn, nhưng bạn sẽ gặp lỗi 404 khi cố mở chúng.

Nếu muốn sử dụng các tính năng này, bạn nên mở tài khoản Nhà tiếp thị mới và tách riêng ứng dụng Nhà tiếp thị và Đại lý của mình. Các tính năng được đề cập ở trên sẽ có sẵn trong tài khoản Nhà quảng cáo của bạn nếu bạn đã bật chúng.