Giải thích về mô hình phân bổ

hành trình trải nghiệm người dùng di động

Phân bổ di động là gì?

Phân bổ trên di động xác định rằng một lượt cài đặt ứng dụng di động hoặc một sự kiện sau cài đặt là kết quả của một tương tác có nguồn gốc từ một kênh truyền thông cụ thể. Phân bổ trên di động là thiết yếu trong việc tối ưu hóa thu hút người dùng cũng như tối ưu hóa kết quả và nỗ lực thu hút lại.

Cài đặt Ứng dụng Di động là gì?

 Mô hình phân bổ là một bộ quy tắc được dùng để xác định đóng góp cho một sự kiện được gán cho các điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi. Tất cả những người chơi trong hệ sinh thái tiếp thị qua di động, từ Google Play, App Store, những mạng quảng cáo như Facebook và Twitter đến những công ty đo lường di động, đều có những mô hình phân bổ của riêng mình. Mỗi người chơi đếm số lượt cài đặt và sự kiện khác nhau.

Điều quan trọng là phải hiểu mô hình phân bổ của những người chơi bạn làm việc cùng. Quan trọng nhất là phải hiểu mô hình phân bổ AppsFlyer.  

Trong AppsFlyer, cài đặt được ghi nhận sau khi người dùng tải xuống và khởi chạy ứng dụng di động. Điều này có nghĩa là nhãn thời gian của cài đặt ứng dụng là lần khởi chạy đầu tiên. Điều này so với các mạng quảng cáo sử dụng thời gian tương tác và các cửa hàng ứng dụng sử dụng thời gian tải xuống.

Phương pháp phân bổ của AppsFlyer

Phương pháp ghi công của AppsFlyer

AppsFlyer sử dụng các phương thức phân bổ khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng thiết bị và tính khả dụng.

Người giới thiệu cài đặt (chỉ áp dụng với Android)

AppsFlyer dùng thông số người giới thiệu của Google Play trong đó cung cấp URL gốc được nhấp trước khi chuyển hướng về Google Play. Đây là phương pháp chính dành cho phân bổ Android và chỉ khả dụng nếu ứng dụng Android được tải xuống từ Google Play Store và không phải tại cửa hàng thị trường ngoài cửa hàng.

Khớp ID thiết bị

Mạng quảng cáo có quyền truy cập thiết bị người dùng sẽ gửi ID thiết bị cho AppsFlyer trên URL nhấp chuột, hoặc khi thông báo cho AppsFlyer rằng một lượt hiển thị đã được ghi nhận. Điều này cho phép AppsFlyer khớp ID thiết bị của lượt nhấp với ID thiết bị được tìm nạp bởi SDK của AppsFlyer.

Khớp ID thiết bị là phương pháp ghi công chính áp dụng với iOS.

Các ID khả dụng là:

 • Thiết bị iOS: IDFA
 • Google Play: GAID 
 • Thị trường Android ngoài cửa hàng: OAID, ID Android, IMEI, Fire ID 

ID thiết bị có thể được băm bằng SHA1 hoặc MD5 trên các đường dẫn phân bổ.

Khớp ID thiết bị cho mạng Tự báo cáo 

Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, AppsFlyer sẽ kiểm tra cài đặt của ứng dụng xem có được cấu hình để nhận lưu lượng truy cập từ các mạng Tự báo cáo (SRN), như Facebook, Snapchat và Google Ads hay không. 

AppsFlyer truy vấn các SRN liên quan sử dụng ID thiết bị duy nhất của lượt cài đặt mới. Truy vấn sẽ sử dụng API Đối tác Đo lường Di động (MMP) như theo xác định của các SRN. Dựa trên phản hồi, AppsFlyer có thể phân bổ người dùng mới cho SRN.

In dấu vân tay

The fingerprint is established by collecting different parameters about the device. The first time fingerprinting information is collected is on the first click. Then at the time of app launch, the fingerprinting information is gathered a second time and matching attempted. Fingerprinting information includes device-related parameters such as the IP address (IPV4 or IPV6) and OS version.

Nhận diện thiết bị là phương thức khớp mang tính thống kê, không dựa trên ID duy nhất. Do vậy, phương thức này luôn kém ưu thế so với các phương thức lượt nhấp với người giới thiệu hoặc khớp ID, nếu các phương thức này đồng thời xảy ra trong khoảng thời gian xem lại.

Với cùng lý do đó, khoảng thời gian phân bổ để nhận diện thiết bị ngắn hơn nhiều so với các phương pháp khác.  AppsFlyer xác định khoảng thời gian phân bổ in dấu vân tay linh hoạt, dựa trên loại mạng của người dùng và tính duy nhất của địa chỉ IP.

IP_uniqueness.png

Phân bổ Truyền hình

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt tự nhiên cho các chiến dịch trên đài hoặc TV theo nguồn truyền thông TV. Một cài đặt tự nhiên được phân bổ cho TV khi tất cả những điều sau đây xảy ra:

 • Lượt tải xuống, cài đặt, khởi chạy lần đầu xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn tính từ lúc quảng cáo được phát sóng.
 • Người dùng được đặt tại quốc gia nơi quảng cáo được phát sóng. Tùy chọn giới hạn trong một thành phố cụ thể được cho phép.

Phương pháp phân bổ cho truyền hình:

 • Tải tệp
 • Đối tác tích hợp truyền hình
 • Shazam

Xem Tích hợp với các đối tác đo lường phân bổ cho truyền hình 

Trước khi cài đặt

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt ứng dụng khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị trước khi người dùng mua thiết bị.

Bởi không có sự tương tác người dùng, lượt nhấp qua hay lượt xem qua trước đó, lượt cài đặt được phân bổ vào lần khởi chạy đầu tiên bằng API SDK của AppsFlyer. Xem Thiết lập cấu hình và Kiểm tra Chiến dịch trước cài đặt cho Android

Loại phân bổ lượt tương tác người dùng

AppsFlyer ghi nhận và dùng hai loại ghi công lượt tương tác người dùng khác nhau: lượt nhấp qua và xem qua.

Phân bổ lượt nhấp qua

Hầu hết các lượt cài đặt trên di động phân bổ đến từ các lượt nhấp của người dùng vào quảng cáo, như biểu ngữ, video và quảng cáo đan xen.

Khi nhấp vào quảng cáo, AppsFlyer sẽ mở ra khoảng thời gian xem lại lượt nhấp với giá trị mặc định là 7 ngày. Lượt cài đặt xảy ra trong thời gian xem lại là không tự nhiên và được phân bổ cho nguồn phương tiện. Lượt cài đặt diễn ra ngoài khoảng thời gian xem lại được coi là lượt cài đặt tự nhiên.

click-through-lookback.png

AppsFlyer khuyến cáo dùng khoảng thời gian xem lại lượt nhấp bảy ngày, đây cũng là tiêu chuẩn của ngành. Bạn có thể đặt khoảng thời gian xem lại trong khoảng 1-30 ngày dựa trên thỏa thuận của bạn với nguồn phương tiện. Ví dụ: khoảng thời gian xem lại của Facebook là 28 ngày, Twitter 14 ngày và Google Ads là 30 ngày. 

Loại ghi công

 

Phương pháp ghi công

 

Thời gian xem lại lượt nhấp

Phạm vi

Khuyến cáo
(mặc định)

Lượt nhấp

(Tất cả đối tác tích hợp)

 

Referrer, Khớp ID

1 – 30 ngày

7 ngày

In dấu vân tay

Cố định

1 ngày

Thời gian xem lại phân bổ in dấu vân tay được giới hạn tối đa 24 giờ trên iOS và thấp hơn nhiều trên Android để duy trì độ chính xác.

Để biết thêm thông tin về thời gian xem lại của AppsFlyer, hãy nhấp vào đây.

Phân bổ lượt xem qua (View-through Attribution)

Lượt cài đặt mới bởi người dùng đã xem quảng cáo trên di động nhưng chưa nhấp vào quảng cáo có thể được phân bổ về mạng đã phát quảng cáo.

Khoảng thời gian xem lại để phân bổ lượt xem hết ngắn hơn so với phân bổ lượt nhấp. Khoảng thời gian này có thể cấu hình được.

Để bật phân bổ lượt xem hết, hãy đặt khoảng thời gian xem lại trong cửa sổ cấu hình.

view-through-lookback.png

Điều này đặc biệt hữu ích đối với các mạng quảng cáo video vốn có mức CTR thấp trên các quảng cáo video của mình, nhưng đồng thời cũng hữu ích với các mạng quảng cáo video phát các quảng cáo thông thường.

Loại ghi công

Phương pháp ghi công

Phạm vi

Khuyến cáo
(mặc định)

Lượt xem qua

(Đối tác tích hợp đã chọn)

Khớp ID

1 giờ - 2 ngày

1 ngày

Trong trường hợp cả lượt nhấp và lượt hiển thị đều xảy ra, lượt nhấp luôn chiếm ưu thế bởi đó là tương tác chủ động.

Để biết thêm thông tin về phân bổ lượt xem hết, hãy nhấp vào đây.

Chủ đề phân bổ nâng cao

Lượt cài đặt được hỗ trợ (Assisted Installs)

AppsFlyer ghi công hoàn toàn chỉ một nguồn truyền thông cho một lượt cài đặt, thường theo lượt nhấp quảng cáo gần nhất hoặc lượt hiển thị quảng cáo gần nhất (nếu không có lượt nhấp).

Lượt cài đặt được hỗ trợ (còn gọi là phân bổ đa tương tác) là các cài đặt trong đó nguồn truyền thông/chiến dịch không phải là người liên hệ cuối cùng nhưng đã tương tác với người dùng trước khi diễn ra cài đặt và tương tác trong khoảng thời gian xem lại phân bổ.

Các mạng hỗ trợ được hiển thị dưới dạng người đóng góp cài đặt trong AppsFlyer.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.

Reinstalls

 

AppsFlyer ghi nhận lượt cài đặt ứng dụng mới trên thiết bị khi:

 • The app was never previously installed
  OR
 • The app was already installed, has been uninstalled and then reinstalled after the re-attribution window from the original install date has passed.

Reinstalls within the re-attribution window are therefore not attributed to any media source, including organic. In-app events of reinstalling devices are attributed to organic.

For device testing and multiple installations, whitelist the device in AppsFlyer. If you don't whitelist only the first install is recorded. 

Cài đặt lại các ứng dụng iOS được sao lưu trên iCloud

Khi một ứng dụng được sao lưu bằng iCloud và sau đó được khôi phục (trên cùng một thiết bị hoặc trên một thiết bị khác), AppsFlyer không tính đó là lượt cài đặt mới hay cài đặt lại. Người dùng khôi phục ứng dụng từ iCloud sẽ duy trì ID AppsFlyer và dữ liệu phân bổ.

Phân bổ Nhắm lại mục tiêu (Retargeting Attribution)

Người dùng đã cài đặt lại ứng dụng trong thời gian ghi công lại (90 ngày theo mặc định) được coi là ghi công lại và sẽ hiển thị như vậy trong retargeting dashboard của AppsFlyer, nếu được thu hút từ một chiến dịch retargeting.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.

Cập nhật ứng dụng

Khi người dùng hiện tại cập nhật ứng dụng, AppsFlyer không coi họ là người dùng mới, cũng không hiển thị cài đặt lại theo bất kỳ cách nào trên bảng điều khiển. Bạn có thể xem ghi công phiên bản ứng dụng mới và nhiều thông tin khác trên trang thông tin SDK.

Ngoại lệ cho quy tắc này là khi một ứng dụng có một cơ sở người dùng đang hoạt động lần đầu giới thiệu SDK của AppsFlyer. Khi người dùng hiện tại cập nhật lên phiên bản mới có SDK của AppsFlyer, AppsFlyer sẽ hiển thị họ là người dùng tự nhiên mới.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này