Thiết lập tích hợp quảng cáo Meta

Sơ lược: Tìm hiểu về cách tích hợp quảng cáo Meta với AppsFlyer.

Hướng dẫn thiết lập quảng cáo Meta

Mất bao lâu để bắt đầu phân bổ quảng cáo ứng dụng thiết bị di động trên quảng cáo Meta của bạn với AppsFlyer?

Nếu bạn đã tích hợp AppsFlyer SDK vào ứng dụng của mình và đã xác định ứng dụng của bạn trên quảng cáo Meta thì thời gian sẽ chỉ mất chưa đầy một phút! 

Bạn không cần thực hiện Đăng nhập Facebook hoặc tích hợp ứng dụng của bạn với SDK của Facebook để phân bổ trên thiết bị di động. Chỉ cần làm theo hướng dẫn thiết lập từng bước cơ bản dưới đây. Sau đó, hãy xem các tùy chọn thiết lập nâng cao cho quảng cáo Meta.

ID Ứng dụng Facebook

Để tích hợp quảng cáo Meta với AppsFlyer, trước tiên, hãy tạo ID Ứng dụng Facebook, sau đó truy xuất ID đó. 

Để tạo ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trên quảng cáo Meta, hãy chuyển đến App Dashboard của bạn.
 2. Trong phần Apps, nhấp vào Create New App.
 3. Nhập tên cho ứng dụng của bạn và nhập một không gian tên duy nhất. Đảm bảo thêm nền tảng chính xác cho ứng dụng của bạn, nếu không, lượt cài đặt có thể không được phân bổ chính xác.

Để truy xuất ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trên quảng cáo Meta, hãy chuyển đến App Dashboard của bạn.
 2. Nhấp vào ứng dụng được yêu cầu.
 3. Nhấp vào App ID xuất hiện ở trên cùng bên trái của màn hình để sao chép.

  FB-app-id-2-blur.png

AppsFlyer phân bổ dữ liệu cho mỗi ID Ứng dụng. Có thể sử dụng cùng một ID Ứng dụng Facebook cho cả ứng dụng Android và iOS. Lưu ý rằng, đối với phiên bản iOS 14 trở lên, quảng cáo Meta giới hạn số lượng tài khoản quảng cáo ở mức 9 tài khoản cho mỗi ứng dụng.

Thiết lập phân bổ quảng cáo Meta cơ bản

Để bắt đầu phân bổ các chiến dịch quảng cáo Meta với AppsFlyer, hãy làm theo các bước sau:

 Xem
 Đọc
 1. Để kích hoạt tùy chọn tích hợp với quảng cáo Meta:
  1. Truy cập ứng dụng của bạn trong phần Meta dành cho nhà phát triển.
  2. Chọn ứng dụng.

   FB-for-devs-app-selecrion-en_us.png

  3. Để sao chép ID ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào ID đó ở trên cùng của màn hình.

   FB-for-devs-app-ID-copy-en_us.png

  4. Trong AppsFlyer, từ menu bên, chọn Collaborate > Partner Marketplace
  5. Tìm kiếm và chọn quảng cáo Meta.
  6. Nhấp vào Set up integration. Bạn được chuyển hướng đến trang thiết lập tích hợp.
  7. Trong tab Integration, bật tùy chọn Activate partner.
   Lưu ý: Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật (activated (được kích hoạt)) trong thời gian bạn làm việc với đối tác.
  8. Trong phần Cài đặt chung:

   meta_ads_general_settings2.png

   • Dán ID ứng dụng của bạn vào trường Facebook App ID.
   • Dán mã khóa giải mã của liên kết giới thiệu cài đặt từ quảng cáo Meta
  9. Nhấp vào Save Integration.
 2. [tùy chọn] Cấu hình các tùy chọn cài đặt đề xuất:

  meta_ads_install_attribution.png

  • Để khớp với khoảng thời gian xem lại lượt nhấp của quảng cáo Meta, hãy đặt khoảng thời gian này thành 7 ngày.
   (Lưu ý rằng có một số trường hợp riêng thì cài đặt mặc định sẽ khác).
  • Để khớp khoảng thời gian xem lại lượt xem hết của quảng cáo Meta, hãy đặt thời gian thành một ngày.
  • Để phân bổ những người dùng cài đặt lại ứng dụng trong khoảng thời gian phân bổ lại, hãy bật tùy chọn Reinstall attribution.
   Bạn không cần bật tính năng phân bổ lượt xem hết hoặc cấu hình khoảng thời gian xem lại đối với phân bổ lượt cài đặt lại vì nó lấy cấu hình từ các tùy chọn cài đặt phân bổ lượt cài đặt.

Bạn vẫn không thấy kết quả trên AppsFlyer? Tham khảo phần Khắc phục sự cố tích hợp quảng cáo Meta.

Thiết lập phân bổ quảng cáo Meta nâng cao

Với tính năng phân bổ cơ bản đã được thiết lập cho quảng cáo Meta, đã đến lúc bạn nên thiết lập phân bổ nâng cao nhanh.

 Xem
 Đọc

Dữ liệu cấp độ người dùng

Dữ liệu phân bổ bị hạn chế đối với quảng cáo Meta

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2021, chỉ báo cáo hợp nhất mới được cung cấp cho các nhà quảng cáo. Điều này có nghĩa là, trong báo cáo dữ liệu thô, cả dữ liệu phân bổ lượt xem hết và lượt nhấp đều xuất hiện dưới dạng “bị hạn chế”. Các trường khác liên quan đến kênh truyền thông không được điền. Xem phần Hạn chế nội dung dữ liệu thô.

Điều này áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo, hệ điều hành và MMP. Điều này liên quan đến dữ liệu cấp thiết bị cho tất cả những người dùng hệ điều hành iOS và Android, bất kể trạng thái chấp thuận ATT hoặc việc cá nhân hóa quảng cáo.

AppsFlyer tiếp tục nhận dữ liệu cấp thiết bị từ quảng cáo Meta, có nghĩa là khả năng phân bổ và báo cáo của chúng ta (bao gồm phân bổ đa điểm chạm, LTV, ROI, nhóm người, báo cáo giữ chân người dùng, bảo vệ chống gian lận, Đối tượng và các dịch vụ khác) vẫn không thay đổi. Xem phần các công cụ báo cáo hợp nhất và phân tích.

Nhận dữ liệu cấp người dùng cho lượt cài đặt Android và sự kiện trong ứng dụng

API Liên kết giới thiệu Cài đặt Google Play

Mặc dù dữ liệu cấp người dùng bị hạn chế, nhưng quảng cáo Meta chia sẻ siêu dữ liệu chiến dịch với các nhà quảng cáo cho quảng cáo ứng dụng Android chuyển hướng người dùng đến Cửa hàng Google Play. Trong trường hợp này, các trường phân bổ có sẵn cho các nhà quảng cáo trong API Liên kết giới thiệu cài đặt Google Play, các trường này phải được tích hợp vào ứng dụng của bạn. Các trường được cung cấp thông qua API liên kết giới thiệu cài đặt Google Play sẽ điền báo cáo dữ liệu thô của AppsFlyer bằng loại đối sánh gp_referrer. Tính năng này chỉ khả dụng sau khi khóa giải mã được gửi và lượt cài đặt được phân bổ cho quảng cáo Meta. Điều này cho phép AppsFlyer phân bổ người dùng không có ID quảng cáo (đã bật LAT).

Liên kết giới thiệu cài đặt Meta

Ngoài API Liên kết giới thiệu cài đặt Google Play, liên kết giới thiệu cài đặt Meta cho phép AppsFlyer nhận siêu dữ liệu chiến dịch quảng cáo từ bộ nhớ cục bộ của thiết bị. Dữ liệu này được sử dụng để đo lường việc phân bổ. Khác biệt chủ yếu giữa API Liên kết giới thiệu cài đặt Google Play và Liên kết giới thiệu cài đặt Meta là:

 • Liên kết giới thiệu cài đặt Meta có thể bao gồm dữ liệu lượt hiển thị và lượt nhấp, trong khi API Liên kết giới thiệu cài đặt Google Play chỉ giới hạn ở dữ liệu lượt nhấp
 • Liên kết giới thiệu cài đặt Meta có khả năng đưa vào dữ liệu từ nhiều phiên, trong khi API Liên kết giới thiệu cài đặt Google Play chỉ giới hạn ở dữ liệu từ phiên cuối cùng (thiết bị phải cài đặt ứng dụng trong cùng phiên với lượt nhấp phát sinh)

Do đó, trong báo cáo dữ liệu thô, bạn có thể thấy rằng số lượt cài đặt do Meta phân bổ tăng lên. Khi một lượt cài đặt được phân bổ thông qua API Liên kết giới thiệu cài đặt Google Play hoặc Liên kết giới thiệu cài đặt Meta, thì dữ liệu sẽ có sẵn trong báo cáo dữ liệu thô. Các trường có thể có sẵn cho việc phân bổ thông qua liên kết giới thiệu cài đặt Meta sẽ điền vào báo cáo dữ liệu thô của AppsFlyer bằng fb_referrer loại đối sánh để phân bổ từ ứng dụng Facebook và ig_referrer để phân bổ từ ứng dụng Instagram. Tính năng này chỉ khả dụng sau khi khóa giải mã được gửi và lượt cài đặt được phân bổ cho quảng cáo Meta. Khóa giải mã của liên kết giới thiệu cài đặt Meta và khóa được sử dụng cho Liên kết giới thiệu cài đặt Google Play là một nên không cần cung cấp lại khóa này cho AppsFlyer.

Các trường phân bổ chiến dịch được cung cấp qua liên kết giới thiệu:

 • ID Quảng cáo
 • Tên quảng cáo
 • ID Bộ quảng cáo
 • Tên bộ quảng cáo
 • ID Chiến dịch
 • Tên chiến dịch
 • ID tài khoản
 • Kênh

 Lưu ý

 • Đối với API iên kết giới thiệu cài đặt Google Play:
  • AppsFlyer SDK phải là phiên bản V5.4.0 trở lên để có thể chuyển đúng cách dữ liệu liên kết giới thiệu. Dữ liệu liên kết giới thiệu được ưu tiên hơn dữ liệu do API cung cấp và không bị hạn chế. Giải pháp này áp dụng cho việc phân bổ lượt nhấp mà không áp dụng cho việc phân bổ lượt xem hết.
  • Trường Channel được xác định bởi giá trị kênh nhận được từ API Liên kết giới thiệu của Google Play (do Meta gửi đến Google Play). Nếu nhận được một chuỗi rỗng, trường Channel sẽ hiển thị "Không có".
 • Đối với liên kết giới thiệu cài đặt Meta: AppsFlyer SDK phải là phiên bản V6.12.6 trở lên để có thể chuyển đúng cách dữ liệu liên kết giới thiệu. Dữ liệu liên kết giới thiệu được ưu tiên hơn so với dữ liệu do tích hợp quảng cáo Meta cung cấp và có sẵn trong báo cáo dữ liệu thô. Giải pháp này áp dụng cho cả việc phân bổ lượt nhấp chuột và phân bổ lượt xem hết.

Liên kết giới thiệu cài đặt Meta—FAQ

Liên kết giới thiệu cài đặt Meta được áp dụng cho việc phân bổ trong trường hợp nào?

 • Đối với phân bổ lượt cài đặt:
  • Phân bổ lượt nhấp chuột, cho tất cả các chiến dịch
  • Phân bổ lượt xem hết được hỗ trợ trong tất cả Chiến dịch ứng dụng Advantage+ và Chiến dịch quảng bá ứng dụng thủ công với khả năng nhắm mục tiêu rộng (ví dụ: trong đó độ tuổi và giới tính được đặt thành Mặc định).
 • Khả năng tương thích: Cửa hàng Google Play và các cửa hàng ứng dụng Android không phải của Google Play
 • Các trường hợp loại trừ: Điều này không bao gồm các chiến dịch chuyển hướng đến các trang đích

"Nhắm mục tiêu rộng" được sử dụng với mục đích gì trong quảng cáo Meta?

Cần nhắm mục tiêu rộng để nhận dữ liệu cài đặt lượt xem hết. Cấu hình chiến dịch được hỗ trợ bao gồm:

 • Độ tuổi: Cài đặt mặc định được áp dụng là (18-65+)
 • Giới tính: Cài đặt mặc định được áp dụng là (Tất cả các giới tính)
 • Vị trí: Các nhóm quốc gia và quốc gia được hỗ trợ. Lưu ý: Đối với các vị trí được nhắm mục tiêu nhiều hơn (chẳng hạn như thành phố hoặc mã zip), các chiến dịch sử dụng nhắm mục tiêu bao hàm với những vị trí này cần được đặt là tùy thích.
 • Nhắm mục tiêu chi tiết: Các phân khúc sở thích, hành vi và nhân khẩu học nâng cao được đặt là tùy thích.
 • Đối tượng tùy chỉnh: Đặt là tùy thích.
 • Khi để là "tùy thích", bạn phải chọn hộp kiểm "Nhắm mục tiêu chi tiết về lợi thế" cho các chiến dịch quảng cáo:

Dữ liệu được mã hóa từ API Liên kết giới thiệu của Google Play 

Dữ liệu trong liên kết giới thiệu được Meta mã hóa và được giải mã bằng cách sử dụng khóa được cung cấp cho bạn trong tài khoản nhà phát triển Meta. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi khóa giải mã được mô tả trong hàng những hành động cần thiết. Chỉ cần gửi khóa giải mã một lần cho mỗi ứng dụng.

Lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp hoặc đã xóa mã khóa, thì sẽ có một số trường hợp trong đó quảng cáo Meta vẫn được phân bổ cho lượt cài đặt dựa trên liên kết giới thiệu - ngay cả khi không có trường phân bổ chiến dịch (được đề cập trong danh sách ở trên). Trường hợp này xảy ra khi:

 • Quảng cáo Meta không yêu cầu xác nhận quyền sở lữu lượt cài đặt
 • Dữ liệu nhận được từ API Liên kết giới thiệu cài đặt của Google Play đã được nhận nhưng chưa được giải mã
 • Và đây là lượt nhấp cuối cùng

Để nhận khóa giải mã từ Meta:

 1. Hãy đăng nhập vào cổng thông tin nhà phát triển Meta của bạn.
 2. Điều hướng đến My Apps ở góc trên bên phải.
 3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn truy cập khóa giải mã của mình.
 4. Điều hướng đến mục Settings > Basic ở bên trái của trang.

 5. Cuộn xuống đến mục Android và bạn sẽ thấy khóa giải mã của bạn được có nhãn là khóa giải mã Liên kết giới thiệu cài đặt bên dưới trường Package Names. Lưu ý: Đây là cũng chính là mục mà bạn đã cấu hình tên gói và Cửa hàng Google Play.

Để thiết lập khóa giải mã trong AppsFlyer:

 1. [Bắt buộc] Xác minh rằng ứng dụng của bạn hỗ trợ AppsFlyer SDK phiên bản 5.4 trở lên. Không phụ thuộc vào các phiên bản cũ hơn.
 2. Trong AppsFlyer, từ menu bên, chọn Collaborate > Active Integrations.
 3. Chọn Meta ads.
  meta_ads_general_settings2.png
 4. Trong tab Integration, hãy dán khóa vào Khóa Giải mã Liên kết giới thiệu Cài đặt. Thao tác này chỉ cần thực hiện một lần cho mỗi ứng dụng.
 5. Nhấp vào Save integration.

Chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị

meta_cost_tab.png

Việc tích hợp này cung cấp dữ liệu hợp nhất về chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị cho các chiến dịch, bộ quảng cáo, quảng cáo và vùng địa lý/quốc gia của bạn. Xem bảng tích hợp chi phí mạng quảng cáo để biết chi tiết đầy đủ về các phương diện, phép đo và tính năng được hỗ trợ.

Lưu ý: Dữ liệu về lượt nhấp và lượt hiển thị được đưa vào tích hợp. Tuy nhiên, dữ liệu chi phí yêu cầu phải có gói đăng ký ROI360.

Để kích hoạt API chi phí:

 1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng quảng cáo Meta, tài khoản này được kích hoạt để xử lý các chiến dịch của tài khoản trên quảng cáo Meta. Người dùng đăng nhập phải có quyền chạy tất cả các chiến dịch trong Meta Business Manager.
 2. Truy cập tab Cost.
 3. Bật tùy chọn Get Cost, Clicks and Impressions Data.
 4. Nhấp vào nút f login.
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép AppsFlyer truy cập dữ liệu chiến dịch quảng cáo Meta của bạn.
  Lưu ý: Trong lần đồng bộ dữ liệu đầu tiên sau khi tích hợp, cũng như các lần đồng bộ tiếp theo, AppsFlyer sẽ nhận dữ liệu chi phí của quảng cáo Meta trong tối đa 7 ngày gần đây nhất.

Đọc thêm về cách quảng cáo Meta xác định lượt nhấp và lượt xem.

Để xóa tài khoản quảng cáo Meta đã kết nối: Trong cột actions, di chuột qua một tài khoản và nhấp vào Delete connection.

 Lưu ý

 • Nếu bạn đã đăng nhập vào quảng cáo Meta, thì khi bạn nhấp vào nút f login, cửa sổ sẽ mở và đóng lại ngay. Đây là trạng thái bình thường.
 • Nếu bạn có một vài người dùng có quyền truy cập vào quảng cáo Meta, cách tốt nhất là đăng nhập quảng cáo Meta cho tất cả những người dùng đó, để tránh việc nhận dữ liệu một phần.

Trạng thái đồng bộ dữ liệu chi phí

Xem trạng thái API chi phí của bạn và lần cuối cùng AppsFlyer lấy dữ liệu chi phí so khớp vào bảng điều khiển trạng thái tích hợp chi phí (và doanh thu quảng cáo) hoặc bảng điều khiển mạng quảng cáo riêng.

Bạn có thể đồng bộ vài tài khoản để lấy dữ liệu chi phí. Đối với từng tài khoản đã đồng bộ, AppsFlyer hiển thị trạng thái tích hợp chi phí và lần cuối cùng AppsFlyer lấy thành công dữ liệu chi phí so khớp.

Tìm hiểu thêm về cách làm phong phú thêm dữ liệu của bạn với dữ liệu chi phí, số lượt truy cập và lượt hiển thị.

Ánh xạ sự kiện trong ứng dụng

meta_iae_postbacks.png

Để ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng:

 1. Bật tùy chọn In-App Event Postbacks.
  Khi lần đầu bật ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của quảng cáo Meta cho một ứng dụng, af_app_open sẽ được tự động ánh xạ tới fb_mobile_activate_app.
 2. Điền những thông số dưới đây:
  Tên thông số Mô tả
  AppsFlyer event

  Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK sẽ được tích hợp vào ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
  Mẹo: Bạn không thấy sự kiện mà mình đang tìm kiếm?

  • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
  • Nhập vào AppsFlyer event, sau đó nhấp vào Create custom. Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
  mapped to partner event

  Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định ở quảng cáo Meta. Các cấu hình ánh xạ có thể có là:

  • Trường văn bản: Lấy ID sự kiện tương ứng từ quảng cáo Meta
  • Hộp thả xuống: Chọn sự kiện AppsFlyer được xác định trước phù hợp nhất.
  • Nguyên trạng: Gửi các sự kiện như vốn có mà không ánh xạ tên.
  for users from

  Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

  • Chỉ đối tác này: chỉ gửi đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho quảng cáo Meta.
  • Tất cả các kênh truyền thông, kể cả kênh tự nhiên: gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác và sự kiện tự nhiên nào.
  including
  • Không có dữ liệu (mặc định): chỉ gửi sự kiện mà không gửi giá trị sự kiện.
  • Giá trị và doanh thu: gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
  • Giá trị không có doanh thu: gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.
 3. Để thêm SDK hoặc sự kiện từ máy chủ đến máy chủ vào danh sách, hãy nhấp vào Add event.

Hạn chế về tên sự kiện:

 • Giới hạn độ dài của tên sự kiện: 2-40 ký tự 
 • Không được phép sử dụng các ký tự sau đây:
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm (.)
  • Bộ ký tự không phải tiếng La tinh (tiếng Anh): Kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2020, quảng cáo Meta từ chối các ký tự tiếng Trung Quốc. AppsFlyer chưa thử nghiệm các bộ ký tự khác và bạn chỉ nên sử dụng các bộ ký tự này sau khi xác minh với quảng cáo Meta xem họ có hỗ trợ các bộ ký tự này trong các bài đăng lại hay không. 
 • Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác chữ hoa chữ thường của tên sự kiện cho tất cả các kênh truyền thông và phiên bản ứng dụng.

 Lưu ý

Phân bổ nhắm lại mục tiêu

Tính năng phân bổ nhắm lại mục tiêu của AppsFlyer đối với quảng cáo Meta cho phép nhà quảng cáo phân bổ lượt tương tác của một người dùng hiện tại với quảng cáo trên Facebook và đo lường chất lượng của người dùng, tương tác bài đăng, bằng cách sử dụng báo cáo AppsFlyer. Chỉ nên sử dụng tính năng này nếu bạn đang tích cực chạy các chiến dịch nhắm vào người dùng của riêng bạn trên Facebook.

 1. Bật tùy chọn retargeting trên trang App Settings .
 2. Trên trang đối tác của quảng cáo Meta, hãy bật tùy chọn Re-engagement attribution.
 3. Thiết lập Khoảng thời gian xem lại lượt nhấp tái tương tác.
  Khoảng thời gian xem lại lượt tái tương tác là khoảng thời gian, bắt đầu từ lúc nhấp vào quảng cáo, trong thời gian đó ứng dụng phải được khởi chạy để lượt nhấp được ghi nhận dưới dạng lượt tương tác lại.
  Chọn đơn vị khoảng thời gian xem lại (giờ hoặc ngày) và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn.

  re-engagement_attribution_toggle.png

 4. Bật tính năng Phân bổ lượt xem hết tương tác lại.
 5. Đặt thanh trượt Khoảng thời gian xem lại lượt xem hết tương tác lại về giá trị mong muốn (tối đa 24 giờ). Đó là khoảng thời gian bắt đầu từ lúc hiển thị quảng cáo, trong đó ứng dụng phải được khởi chạy để lượt hiển thị được ghi nhận như một lượt tương tác lại.

  re-engagement_view-through_toggle.png

 6. Thiết lập Khoảng thời gian tương tác lại.
  Đây là khoảng thời gian mà các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho kênh truyền thông nhắm lại mục tiêu làm nguồn chính.
  Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời. Thời gian mặc định là 30 ngày.

  re-engagement_window.png

Tìm hiểu thêm về phân bổ nhắm mục tiêu lại của AppsFlyer.

Tìm hiểu thêm về liên kết sâu người dùng từ SRN chẳng hạn như quảng cáo Meta.

Tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA)

Việc tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của CCPA hạn chế dữ liệu đến từ người dùng quảng cáo Meta có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Để cho phép tuân thủ CCPA: Bật tùy chọn Giới hạn quảng cáo Meta sử dụng thông tin cá nhân của người dùng (CCPA) trong tab Integration.

Tìm hiểu thêm về luật bảo vệ dữ liệu.

Ghi nhận doanh thu quảng cáo

meta_ads_ad_revenue.png

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Doanh thu Quảng cáo từ Mạng Đối tượng Meta để kiếm tiền từ quảng cáo, bạn có thể ghi nhận doanh thu của mình từ quảng cáo Meta trên AppsFlyer. Dù có hoặc không có dữ liệu doanh thu mua hàng trong ứng dụng thì điều này cũng sẽ mang lại cho bạn bức tranh hoàn chỉnh về doanh thu người dùng của bạn.

Ghi nhận doanh thu quảng cáo từ Mạng đối tượng Meta

 1. Trên tab Ad Revenue và bật tùy chọn Get ad revenue data.
 2. Chọn loại dữ liệu doanh thu quảng cáo hợp nhất bạn muốn nhận: Doanh thu được phân bổ và/hoặc Doanh thu kiếm tiền tổng hợp:
  • Doanh thu được phân bổ: Là doanh thu dựa trên nguồn thu hút người dùng.
   Thiết lập Event Source, là sự kiện đại diện cho mô hình doanh thu quảng cáo của bạn theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ: Nếu doanh thu của bạn dựa trên lượt hiển thị, thì bạn nên gửi cho AppsFlyer một sự kiện ad_viewed. Sự kiện tốt nhất có thể được định cấu hình riêng cho từng nền tảng kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng af_app_opened sự kiện. Trong trường hợp này, doanh thu quảng cáo được phân bổ cho mỗi ứng dụng mở do người dùng thực hiện.
  • Doanh thu kiếm tiền tổng hợp: Doanh thu dựa trên nguồn quảng cáo.
 3. Sự kiện Doanh thu Quảng cáo được hiển thị. Đây là trường chỉ đọc hiển thị sự kiện doanh thu quảng cáo mới được gọi là [source event]_monetized (ví dụ: Ad_Watched_Monetized như được hiển thị ở trên). Sự kiện doanh thu quảng cáo được hiển thị trong bảng điều khiển dưới dạng sự kiện bổ sung.
 4. Nhấp vào Connect to Meta ads để cho phép thu thập Doanh thu Quảng cáo từ Mạng Đối tượng Meta trên quảng cáo Meta. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quảng cáo Meta của bạn để cấp quyền Doanh thu Quảng cáo từ Mạng Đối tượng Meta.
 5. Nhập ID Ứng dụng Mạng Đối tượng (ID Ứng dụng Facebook). Nhận thông tin này từ Mạng Đối tượng Meta.
 6. Nhấp vào Save ad revenue.

Quyền

Bật quảng cáo Meta để thực hiện nhiều hành động khác nhau và truy cập dữ liệu của bạn theo các quyền hiện có.

Tìm hiểu thêm về cách cấp quyền cho các đối tác tích hợp.

Đo lường Sự kiện Hợp nhất (AEM) đối với iOS

AppsFlyer hỗ trợ giải pháp Đo lường Sự kiện Hợp nhất (AEM) của quảng cáo Meta. Giải pháp này giúp tối ưu hóa chuyển đổi iOS và sự kiện trong ứng dụng, đồng thời phân bổ lượt tái tương tác iOS trên quảng cáo Meta.

Khắc phục sự cố khi tích hợp quảng cáo Meta

Nếu bạn đã hoàn thành giải pháp tích hợp cơ bản và vẫn không thấy kết quả từ quảng cáo Meta trên bảng điều khiển của AppsFlyer, trước tiên hãy xác minh rằng bạn có lượt cài đặt mới từ quảng cáo Meta kể từ thời điểm tích hợp.

Nếu có, vui lòng tham khảo các lý do chính dưới đây để khắc phục sự cố này:

Không thu thập IDFA

Như đã nêu trong Hướng dẫn Tích hợp SDK - iOS, bạn phải thêm AdSupport.framework vào dự án của mình để quá trình thu thập IDFA diễn ra. Kiểm tra báo cáo Dữ liệu Thô Cài đặt để xem cột IDFA có thực sự trống hay không. Bạn nên cho phép ứng dụng của mình thu thập IDFA trong trường hợp ứng dụng iOS và GAID trong trường hợp ứng dụng Android.
Bắt đầu từ iOS 14.5, bạn sẽ phải hiển thị lời nhắc về ATT của Apple và phải được sự đồng ý của người dùng trước khi có thể thu thập IDFA.

Lưu ý: Phân bổ SKAdNetwork không bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng của IDFA. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn bật chế độ chuyển đổi Chiến dịch iOS 14 trong quảng cáo Meta trong khi thiết lập các chiến dịch iOS 14.

ID Ứng dụng Facebook không chính xác

ID Ứng dụng Facebook đã được cấu hình không chính xác trong AppsFlyer.
Xác minh rằng ID ứng dụng là chính xác và khớp với giá trị trong bảng điều khiển quảng cáo Meta.

Lưu ý - bạn cũng có thể sử dụng API Biểu đồ của Facebook để xác thực ID Ứng dụng Facebook của mình.

Trạng thái ứng dụng trên quảng cáo Meta

Ứng dụng phải được xác định trên quảng cáo Meta là Live thay vì In development để phân bổ hoạt động.

fb-app-status.png

Loại chiến dịch quảng cáo Meta không chính xác

Đảm bảo chiến dịch quảng cáo Meta là Mobile app install ads hoặc Mobile App Engagement. Đối với các mục tiêu chiến dịch khác (ví dụ: Nhấp vào Liên kết cho các trang đích), để tính toán lượt cài đặt trên thiết bị di động, nhà quảng cáo phải chọn tùy chọn App Event recording khi xác định chiến dịch quảng cáo Meta.

Cài đặt ứng dụng quảng cáo Meta

Khi thiết lập chiến dịch cài đặt ứng dụng quảng cáo Meta, bạn có thể chọn ứng dụng từ danh sách thả xuống hoặc dán URL cửa hàng đầy đủ vào ứng dụng. Mặc dù bạn có thể sử dụng cả hai phương thức trên quảng cáo Meta, nhưng phương thức thứ hai không phân bổ được trên AppsFlyer.

Thiết lập chính xác - phân bổ có hiệu quả.

fb-app-install.png

Thiết lập không đúng cách - phân bổ không thành công.

fb-app-incorrect_setup.png

Cập nhật quảng cáo Meta

 Quan trọng!

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2021, chỉ báo cáo hợp nhất từ quảng cáo Meta mới được cung cấp cho nhà quảng cáo. Điều này bao gồm cả các cài đặt và sự kiện trong ứng dụng. Thay đổi này áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo, hệ điều hành và MMP. Điều này liên quan đến dữ liệu cấp thiết bị cho tất cả những người dùng hệ điều hành iOS và Android, bất kể trạng thái chấp thuận ATT hoặc việc cá nhân hóa quảng cáo.
Dữ liệu thô cho các cài đặt và sự kiện trong ứng dụng được cung cấp trước thời điểm thay đổi (ngày 29 tháng 10 năm 2021) vẫn khả dụng.
Lưu ý rằng dữ liệu cấp người dùng có thể được nhận qua Liên kết Giới thiệu Cài đặt Google. 
Hãy xem bản tin để biết thêm thông tin chi tiết.

Các bản cập nhật iOS 14 liên quan đến quảng cáo Meta

AppsFlyer xác nhận rằng tích hợp MMP của chúng tôi với quảng cáo Meta luôn triển khai cờ bào Đã bật Theo dõi Nhà quảng cáo. Có nghĩa là, bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào trong AppsFlyer. Thông tin này được cung cấp theo danh sách kiểm tra hướng dẫn ứng dụng quảng cáo Meta dành cho iOS 14 vào tháng 2 năm 2021.

Xem thêm