Thiết lập tích hợp quảng cáo Meta

Khái quát: Tìm hiểu về cách tích hợp quảng cáo Meta với AppsFlyer.

Hướng dẫn thiết lập quảng cáo Meta

Mất bao lâu để bắt đầu phân bổ quảng cáo ứng dụng điện thoại di động trên quảng cáo Meta của bạn với AppsFlyer?

Nếu bạn đã tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng của mình và đã xác định ứng dụng của bạn trên quảng cáo Meta thì thời gian sẽ chưa đầy một phút! 

Bạn không cần thực hiện Đăng nhập Facebook hoặc tích hợp ứng dụng của bạn với SDK của Facebook để phân bổ trên thiết bị di động. Chỉ cần làm theo hướng dẫn thiết lập từng bước cơ bản dưới đây. Sau đó, hãy xem các tùy chọn thiết lập nâng cao cho quảng cáo Meta.

ID Ứng dụng Facebook

Để tích hợp quảng cáo Meta với AppsFlyer, trước tiên, hãy tạo ID Ứng dụng Facebook, sau đó truy xuất ID đó. 

Để tạo ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trên quảng cáo Meta, hãy chuyển đến App Dashboard của bạn.
 2. Trong phần Apps (Ứng dụng), nhấp vào Create New App (Tạo Ứng dụng Mới).
 3. Nhập tên cho ứng dụng của bạn và nhập một không gian tên duy nhất. Đảm bảo thêm nền tảng chính xác cho ứng dụng của bạn, nếu không, lượt cài đặt có thể không được phân bổ chính xác.

Để truy xuất ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trên Meta ads, đi đến App Dashboard.
 2. Nhấp vào ứng dụng được yêu cầu.
 3. Nhấp vào ID Ứng dụng, xuất hiện ở trên cùng bên trái của màn hình để sao chép.

  FB-app-id-2-blur.png

AppsFlyer phân bổ dữ liệu cho mỗi ID Ứng dụng. ID Ứng dụng Facebook giống nhau có thể được sử dụng cho cả ứng dụng Android và iOS. Lưu ý rằng, đối với phiên bản iOS 14 trở lên, quảng cáo Meta giới hạn số lượng tài khoản quảng cáo thành chỉ chín tài khoản cho mỗi ứng dụng.

Thiết lập phân bổ quảng cáo Meta cơ bản

Để bắt đầu phân bổ các chiến dịch quảng cáo Meta với AppsFlyer, hãy làm theo các bước sau:

 Xem
 Đọc
 1. Để kích hoạt tùy chọn tích hợp với quảng cáo Meta:
  1. Truy cập ứng dụng của bạn trong phần Meta dành cho nhà phát triển.
  2. Chọn ứng dụng.

   FB-for-devs-app-selecrion-en_us.png

  3. Để sao chép ID ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào ID đó ở trên cùng của màn hình.

   FB-for-devs-app-ID-copy-en_us.png

  4. Trong AppsFlyer, dưới phần Configuration (Cấu hình) đi đến Partner Marketplace (Thị trường Đối tác)
  5. Tìm kiếm và chọn Meta Ads.
  6. Nhấp vào Set up integration. Bạn được chuyển đến trang thiết lập tích hợp.
  7. Trong tab Integration (Tích hợp), bật Activate partner (Kích hoạt đối tác).
   Lưu ý: Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật (được kích hoạt) trong thời gian bạn làm việc với đối tác.
  8. Trong Cài đặt chung:

   meta_ads_general_settings2.png

   • Dán ID ứng dụng của bạn vào trường Facebook App ID (ID Ứng dụng Facebook).
   • Dán mã khóa giải mã người giới thiệu cài đặt từ quảng cáo Meta
  9. Nhấp vào Lưu Tích hợp.
 2. [tùy chọn] Cấu hình cài đặt đề xuất:

  meta_ads_install_attribution.png

  • Để khớp với khung thời gian xem lại lượt nhấp qua của quảng cáo Meta, hãy đặt khung thời gian này thành 7 ngày.
   (Lưu ý rằng có một số trường hợp cụ thể trong đó cài đặt mặc định sẽ khác).
  • Để khớp thời gian xem lại lượt xem hết của quảng cáo Meta, hãy đặt thời gian thành một ngày.
  • Để phân bổ những người dùng cài đặt lại ứng dụng trong khung thời gian phân bổ lại, hãy bật tùy chọn Reinstall attribution (Cài đặt lại phân bổ).
   Bạn không cần bật tính năng phân bổ lượt xem hết hoặc cấu hình khung thời gian xem lại đối với phân bổ lượt cài đặt lại vì nó lấy cấu hình từ cài đặt phân bổ lượt cài đặt.

Bạn vẫn không thấy kết quả trên AppsFlyer? Tham khảo Khắc phục sự cố tích hợp quảng cáo Meta.

Thiết lập phân bổ quảng cáo Meta nâng cao

Với tính năng phân bổ cơ bản đã được thiết lập cho quảng cáo Meta, đã đến lúc bạn nên thiết lập phân bổ nâng cao nhanh.

 Xem
 Đọc

Dữ liệu cấp độ người dùng

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2021, chỉ báo cáo tổng hợp mới được cung cấp cho các nhà quảng cáo. Điều này có nghĩa là dữ liệu phân bổ lượt xem hết và lượt nhấp qua sẽ xuất hiện dưới dạng “hạn chế” trong báo cáo dữ liệu thô. Các trường khác liên quan đến nguồn truyền thông sẽ không được điền. Xem Giới hạn nội dung dữ liệu thô

Điều này áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo, hệ điều hành và MMP. Nó liên quan đến dữ liệu cấp thiết bị cho tất cả những người dùng iOS và Android, bất kể trạng thái chấp thuận ATT hoặc sự cá nhân hóa quảng cáo.

AppsFlyer tiếp tục nhận dữ liệu cấp thiết bị từ quảng cáo Meta, có nghĩa là khả năng phân bổ và báo cáo của chúng ta (bao gồm phân bổ đa chạm, LTV, ROI, nhóm người, báo cáo giữ chân người dùng, bảo vệ chống gian lận, Đối tượng và các dịch vụ khác) vẫn không thay đổi. Xem công cụ báo cáo tổng hợp và phân tích.

Cách nhận dữ liệu ở mức người dùng cho các cài đặt trên Android 

Mặc dù dữ liệu ở mức người dùng bị hạn chế, quảng cáo Meta chia sẻ siêu dữ liệu của chiến dịch cho các nhà quảng cáo đối với các quảng cáo ứng dụng Android chuyển hướng đến Google Play Store. Trong trường hợp này, các trường phân bổ khả dụng đối với các nhà quảng cáo trong API Giới thiệu Cài đặt của Google, vốn phải được tích hợp vào ứng dụng của bạn. Các trường được cung cấp qua liên kết giới thiệu điền vào các báo cáo dữ liệu thô của AppsFlyer có sẵn sau khi gửi khóa giải mã và phân bổ lượt cài đặt cho quảng cáo Meta. Điều này cho phép AppsFlyer phân bổ người dùng không có ID quảng cáo (đã bật LAT). Lưu ý rằng Liên kết giới thiệu cài đặt của Google Play không áp dụng cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Các trường phân bổ chiến dịch được cung cấp qua người giới thiệu:

 • ID Quảng cáo
 • Tên quảng cáo
 • ID Bộ quảng cáo
 • Tên bộ quảng cáo
 • ID Chiến dịch
 • Tên chiến dịch
 • ID tài khoản
 • Kênh

 Lưu ý

 • SDK AppsFlyer phải là phiên bản V5.4.0+ để dữ liệu giới thiệu có thể được chuyển đi đúng cách. Dữ liệu giới thiệu được ưu tiên hơn dữ liệu do API cung cấp và không bị hạn chế. Giải pháp này áp dụng để phân bổ lượt nhấp qua và không áp dụng cho phân bổ lượt xem hết.
 • Trường Kênh được xác định bằng giá trị kênh nhận được từ API Giới thiệu của Google Play (được Meta gửi đến Google Play). Nếu nhận được một chuỗi trống, trường Kênh sẽ hiển thị "Không có". 

Dữ liệu được mã hóa từ API Giới thiệu của Google Play 

Dữ liệu trong liên kết giới thiệu được Meta mã hóa và được giải mã bằng cách sử dụng khóa được cung cấp cho bạn trong tài khoản nhà phát triển Meta. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi khóa giải mã được mô tả trong hàng hành động cần thiết. Chỉ cần gửi khóa giải mã một lần trên mỗi ứng dụng.

Lưu ý rằng nếu không cung cấp hoặc đã xóa mã khóa, thì sẽ có một số trường hợp trong đó quảng cáo Meta vẫn được phân bổ cho lượt cài đặt dựa trên người giới thiệu - ngay cả khi không có trường phân bổ chiến dịch (được đề cập trong danh sách ở trên). Điều này xảy ra khi:

 • Quảng cáo Meta không yêu cầu xác nhận quyền sở lữu lượt cài đặt
 • Dữ liệu nhận từ API Giới thiệu Cài đặt của Google Play đã được nhận nhưng chưa được giải mã
 • Và đây là lượt nhấp cuối cùng

Để nhận khóa giải mã của bạn từ Meta:

 1. Hãy đăng nhập vào cổng thông tin nhà phát triển Meta của bạn.
 2. Điều hướng đến My Apps (Ứng dụng của tôi) ở góc trên bên phải.
 3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn truy cập khóa giải mã của mình.
 4. Điều hướng đến Settings > Basic (Cài đặt>Cơ bản) ở bên trái trang.

 5. Cuộn xuống đến mục Android và bạn sẽ thấy khóa giải mã của mình được ghi nhãn khóa giải mã Người giới thiệu cài đặt bên dưới trường Tên gói. Lưu ý: Đây là mục tương tự mà bạn đã cấu hình tên gói của mình và Google Play Store.

Để thiết lập khóa giải mã trong AppsFlyer:

 1. [Bắt buộc] Xác minh rằng ứng dụng của bạn đang sử dụng SDK AppsFlyer phiên bản 5.4 trở lên. Không phụ thuộc vào các phiên bản cũ hơn.
 2. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration > Active integrations.
 3. Chọn quảng cáo Meta.
  meta_ads_general_settings2.png
 4. Trong tab Integration (Tích hợp), hãy dán khóa trong Install Referrer Decryption Key (Khóa giải mã của Người giới thiệu cài đặt). Chỉ cần thực hiện một lần trên mỗi ứng dụng.
 5. Nhấp vào Save integration (Lưu tích hợp).

Chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị

meta_cost_tab.png

Việc tích hợp này cung cấp dữ liệu hợp nhất về chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị cho các chiến dịch, bộ quảng cáo, quảng cáo và vùng địa lý/quốc gia của bạn. Xem bảng tích hợp chi phí mạng quảng cáo để biết chi tiết đầy đủ về các phương diện, phép đo và tính năng được hỗ trợ.

Lưu ý: Dữ liệu về lượt nhấp và lượt hiển thị đã được đưa vào tích hợp. Tuy nhiên, dữ liệu chi phí yêu cầu phải có đăng ký ROI360.

Để kích hoạt API Chi phí:

 1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng quảng cáo Meta, tài khoản này được kích hoạt để xử lý các chiến dịch của tài khoản trên quảng cáo Meta. Người dùng đăng nhập phải có quyền chạy tất cả các chiến dịch trong Meta Business Manager.
 2. Truy cập tab Cost (Chi phí).
 3. Bật tùy chọn Nhận Dữ liệu về Chi phí, số Lượt nhấp và Lượt Hiển thị.
 4. Nhấp vào nút f login.
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép AppsFlyer truy cập dữ liệu chiến dịch quảng cáo Meta của bạn.
  Lưu ý: Trong lần đồng bộ dữ liệu đầu sau khi tích hợp, cũng như các lần đồng bộ tiếp theo, AppsFlyer sẽ nhận dữ liệu chi phí của quảng cá Meta trong tối đa 7 ngày trở lại đây.

Đọc thêm về cách quảng cáo Meta xác định lượt nhấp và lượt xem.

Để xóa tài khoản quảng cáo Meta được kết nối: Trong cột hành động, di chuột qua tài khoản và nhấp vào Delete connection.

 Lưu ý

 • Nếu bạn đã đăng nhập vào quảng cáo Meta, khi bạn nhấp vào nút f login, cửa sổ sẽ mở và đóng ngay. Đây là trạng thái bình thường.
 • Nếu bạn có một vài người dùng có quyền truy cập vào quảng cáo Meta, cách tốt nhất là đăng nhập quảng cáo Meta cho tất cả những người dùng đó, để tránh việc nhận dữ liệu một phần.

Trạng thái đồng bộ dữ liệu chi phí

Xem trạng thái API chi phí của bạn và lần cuối cùng AppsFlyer quản lý kéo dữ liệu chi phí phù hợp vào trang tổng quan trạng thái tích hợp chi phí (và doanh thu quảng cáo) hoặc bảng điều khiển mạng quảng cáo cá nhân.

Bạn có thể đồng bộ vài tài khoản để kéo dữ liệu chi phí. Đối với từng tài khoản đã đồng bộ, AppsFlyer hiển thị trạng thái tích hợp chi phí và lần cuối cùng AppsFlyer kéo thành công dữ liệu chi phí khớp.

Tìm hiểu thêm về cách làm phong phú thêm dữ liệu của bạn với dữ liệu chi phí, số lượt truy cập và lượt hiển thị.

Ánh xạ sự kiện trong ứng dụng

meta_iae_postbacks.png

Để ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng:

 1. Bật tùy chọn In-app events postback.
  Khi bật ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của quảng cáo Meta cho một ứng dụng lần đầu, af_app_open sẽ được tự động được ánh xạ tới fb_mobile_activate_app.
 2. Điền những thông số dưới đây:
  Tên thông số Mô tả
  AppsFlyer event

  Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK sẽ được tích hợp vào ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
  Mẹo: Bạn không thấy sự kiện đang tìm kiếm?

  • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
  • Nhập vào AppsFlyer event, sau đó nhấp vào Create custom. Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
  mapped to partner event

  Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định ở quảng cáo Meta. Các cấu hình ánh xạ có thể có là:

  • Trường văn bản: Nhận ID sự kiện tương ứng từ quảng cáo Meta
  • Hộp thả xuống: Chọn sự kiện AppsFlyer được xác định trước phù hợp nhất.
  • Giữ nguyên: Gửi các sự kiện như vốn có mà không ánh xạ tên.
  for users from

  Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

  • Chỉ đối tác này: chỉ gửi đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho quảng cáo Meta.
  • Mọi nguồn truyền thông, kể cả nguồn tự nhiên: gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác và sự kiện tự nhiên nào.
  including
  • Không có dữ liệu (mặc định): chỉ gửi bản thân sự kiện mà không gửi giá trị sự kiện.
  • Giá trị và doanh thu: gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
  • Giá trị không có doanh thu: gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.
 3. Để thêm SDK hoặc sự kiện từ máy chủ đến máy chủ vào danh sách, hãy nhấp vào Add event.

Hạn chế về tên sự kiện:

 • Giới hạn độ dài của tên sự kiện: 2-40 ký tự 
 • Không được phép sử dụng các ký tự sau đây:
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm (.)
  • Bộ ký tự không phải là tiếng Latinh (tiếng Anh): Kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2020, quảng cáo Meta không chấp nhận sử dụng Hán tự. AppsFlyer chưa thử nghiệm các bộ ký tự khác và bạn chỉ nên sử dụng các bộ ký tự này sau khi xác minh với quảng cáo Meta xem họ có hỗ trợ các bộ ký tự này trong các đăng lại hay không. 
 • Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác chữ hoa chữ thường của tên sự kiện cho tất cả các nguồn truyền thông và phiên bản ứng dụng.

 Lưu ý

Phân bổ Nhắm lại mục tiêu (Retargeting Attribution)

Tính năng phân bổ nhắm lại mục tiêu của AppsFlyer cho quảng cáo Meta cho phép nhà quảng cáo phân bổ lượt tương tác của một người dùng hiện tại với quảng cáo trên Facebook và đo lường chất lượng của người dùng, tương tác bài đăng, bằng cách sử dụng báo cáo AppsFlyer. Chỉ nên sử dụng tính năng này nếu bạn đang tích cực chạy các chiến dịch nhắm vào người dùng của riêng bạn trên Facebook.

 1. Bật tùy chọn nhắm mục tiêu lại trong trang App Settings .
 2. Trên trang đối tác của quảng cáo Meta, hãy bật tùy chọn Phân bổ thu hút lại.
 3. Thiết lập Thời gian xem lại lượt nhấp tái tương tác.
  Thời gian xem lại lượt tái tương tác là khoảng thời gian, bắt đầu từ khi nhấp vào quảng cáo, trong thời gian đó ứng dụng phải được khởi chạy để lượt nhấp được ghi nhận dưới dạng tương tác lại.
  Chọn đơn vị thời gian xem lại (giờ hoặc ngày) và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn.

  re-engagement_attribution_toggle.png

 4. Bật tính năng Phân bổ lượt xem hết thu hút lại.
 5. Đặt thanh trượt Thời gian xem lại lượt xem qua tương tác lại về giá trị mong muốn (tối đa 24 giờ). Đó là khoảng thời gian bắt đầu từ khi hiển thị quảng cáo, trong đó ứng dụng phải được khởi chạy để lượt hiển thị được ghi nhận như một lượt thu hút lại.

  re-engagement_view-through_toggle.png

 6. Thiết lập Re-engagement window (Thời gian tương tác lại).
  Đây là khoảng thời gian mà các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn phương tiện nhắm lại mục tiêu làm nguồn chính.
  Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời. Thời gian mặc định là 30 ngày.

  re-engagement_window.png

Tìm hiểu thêm về phân bổ nhắm mục tiêu lại của AppsFlyer.

Tìm hiểu thêm về liên kết sâu người dùng từ SRN chẳng hạn như quảng cáo Meta.

Tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA)

Tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của CCPA hạn chế dữ liệu đến từ người dùng quảng cáo Meta có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Để bật tùy chọn tuân thủ CCPA: Bật chức năng Limit Meta ads use of users' personal information (CCPA) trong tab Integration.

Tìm hiểu thêm về luật bảo vệ dữ liệu.

Ghi nhận Doanh thu Quảng cáo

meta_ads_ad_revenue.png

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Doanh thu Quảng cáo trên Mạng Đối tượng Meta để kiếm tiền từ quảng cáo, bạn có thể ghi nhận doanh thu của mình từ quảng cáo Meta trên AppsFlyer. Dù có hoặc không có dữ liệu doanh thu mua hàng trong ứng dụng, điều này mang lại cho bạn bức tranh hoàn chỉnh về doanh thu của người dùng của bạn.

Ghi lại doanh thu quảng cáo trên Mạng đối tượng Meta

 1. Trên tab Ad Revenue và bật tùy chọn Get ad revenue data.
 2. Chọn loại dữ liệu doanh thu quảng cáo hợp nhất mà bạn muốn nhận: Doanh thu được phân bổ và/hoặc Doanh thu kiếm tiền hợp nhất:
  • Doanh thu được phân bổ: Doanh thu dựa trên nguồn thu hút người dùng.
   Thiết lập Event Source (Nguồn Sự kiện), là sự kiện đại diện cho mô hình doanh thu quảng cáo của bạn theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ: Nếu doanh thu của bạn dựa trên lượt hiển thị, bạn nên gửi cho AppsFlyer một sự kiện ad_viewed. Sự kiện tốt nhất có thể được định cấu hình riêng cho từng nền tảng kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng sự kiện af_app_opened. Trong trường hợp này, doanh thu quảng cáo được phân bổ cho mỗi ứng dụng mở do người dùng thực hiện.
  • Doanh thu kiếm tiền hợp nhất: Doanh thu dựa trên nguồn quảng cáo.
 3. Sự kiện Doanh thu Quảng cáo được hiển thị. Đây là trường chỉ đọc hiển thị sự kiện doanh thu quảng cáo mới được gọi là [source event]_monetized (ví dụ: Ad_Watched_Monetized như được hiển thị ở trên). Sự kiện doanh thu quảng cáo được hiển thị trong bảng điều khiển dưới dạng sự kiện bổ sung.
 4. Nhấp vào Connect to Meta ads để cho phép thu thập Doanh thu Quảng cáo trên Mạng Đối tượng Meta trên quảng cáo Meta. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quảng cáo Meta của bạn để ủy quyền Doanh thu Quảng cáo trên Mạng Đối tượng Meta.
 5. Nhập ID Ứng dụng Mạng Đối tượng (ID Ứng dụng Facebook). Nhận thông tin này từ Mạng Đối tượng Meta.
  • Nhận ID Ứng dụng Facebook.
  • Sao chép ID vào trường Audience Network App ID (ID Ứng dụng Mạng Đối tượng) trong AppsFlyer.
 6. Nhấp vào Save ad revenue (Lưu doanh thu quảng cáo).

Quyền

Bật quảng cáo Meta để thực hiện nhiều hành động khác nhau và truy cập dữ liệu của bạn theo các quyền hiện có.

Tìm hiểu thêm về cách cấp quyền cho các đối tác tích hợp.

Đo lường Sự kiện Hợp nhất (AEM) cho iOS

AppsFlyer hỗ trợ giải pháp Đo lường sự kiện tổng hợp (AEM) của quảng cáo trên Meta. Giải pháp này cho phép: 

AEM ứng dụng cho hoạt động tương tác lại

Việc sử dụng AEM, Meta ads giúp nhận phân bổ tương tác lại liên kết sâu cho người dùng iOS mà không cần ID thiết bị.

Luồng phân bổ

Meta Ads thêm nối dữ liệu phân bổ vào liên kết sâu cùng với mã định danh AEM campaign_ids. AppsFlyer nhận mã định danh có dữ liệu hiển thị trên liên kết sâu, sau đó:

 • Gửi dữ liệu báo cáo hợp nhất trở lại Meta ads
 • Thực hiện phân bổ dựa trên thông tin liên kết sâu được thêm nối bởi Meta ads
 • Bao gồm dữ liệu phân bổ từ liên kết sâu trong báo cáo dữ liệu thô và dữ liệu hợp nhất

Thông số dữ liệu phân bổ

Như Meta ads đã chia sẻ, dưới đây là các thông số dữ liệu phân bổ được đưa vào báo cáo:

 • ad_id
 • adgroup_id
 • campaign_id
 • campaign_group_id
 • account_id

Câu hỏi thường gặp về phân bổ thu hút lại bằng liên kết sâu

Nhà quảng cáo phải làm gì để bật phân bổ này?

Nhà quảng cáo không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận các thông số này cho việc phân bổ.

Tuy nhiên, để đo lường phân bổ thu hút lại bằng liên kết sâu, bạn phải bật nút Re-engagement attribution.

Lưu ý:Theo các điều khoản và điều kiện về AEM của Meta ads, việc bật tính năng đo lường phân bổ thu hút lại bằng Meta ads có nghĩa là tất cả các đăng lại được gửi tới Meta ads đều chứa một phần địa chỉ IP.

Phân bổ thể hiện điều gì?

 • Sự gia tăng về số lượt chuyển đổi liên kết sâu trong quá trình thu hút lại của Meta ads đối với thiết bị iOS
 • Dữ liệu từ các lượt chuyển đổi liên kết sâu là một phần—chỉ hiển thị dữ liệu có trong liên kết sâu mà Meta ads nhận được

Còn các đại lý và đối tác quản lý chiến dịch Meta thì sao?

Giai đoạn này không hỗ trợ phân bổ cho các đại lý và đối tác quản lý chiến dịch Meta. Điều này có nghĩa là tất cả các lưu lượng truy cập đều được phân bổ cho Meta ads. Giai đoạn này chỉ mang tính tạm thời và sẽ sớm thay đổi.

Có bất kỳ hạn chế nào đối với dữ liệu từ lượt phân bổ này không?

Dữ liệu từ các phân bổ bằng liên kết sâu không bị hạn chế báo cáo. Điều này có nghĩa là tất cả các dữ liệu xuất hiện trong cả báo cáo dữ liệu thô hợp nhất và báo cáo dữ liệu thô ở mức người dùng.

AEM ứng dụng cho hoạt động quảng bá ứng dụng

Tính đủ điều kiện sử dụng AEM

Khi một ứng dụng đủ điều kiện sử dụng AEM trên Meta ads, trong quá trình tạo Bộ Quảng cáo, Đo lường Sự kiện Hợp nhất được chọn theo mặc định. Điều này có nghĩa là cả AEM và SKAN có thể được dùng song song cho chiến dịch. Nếu SKAdNetwork của Apple được chọn thay vào đó, chỉ có SKAN mới được chọn cho chiến dịch. Điều này có nghĩa là AppsFlyer có khả năng hạn chế trong việc đo lường hoạt động của ứng dụng trên Meta ads. 

aem_meta_ads_platform.png

Chia sẻ dữ liệu AEM

Advanced data sharing cho phép bạn chia sẻ tất cả các sự kiện chuyển đổi với quảng cáo trên Meta.

 • Khi tắt nút chuyển đổi (trạng thái mặc định), quá trình chia sẻ chỉ giới hạn cho các sự kiện chuyển đổi của người dùng đã chọn tham gia nhận lời nhắc ATT
 • Khi bật nút chuyển đổi, Advanced data sharing cho phép gửi dữ liệu người dùng của quảng cáo trên Meta chẳng hạn như IP và Tác nhân Người dùng, bất kể trạng thái ATT

aem

 Lưu ý

 • Tất cả các sự kiện bao gồm cả lượt cài đặt, lượt mở ứng dụng và sự kiện trong ứng dụng.
 • Trước khi bật tùy chọn Advanced data sharing, hãy đảm bảo rằng việc chia sẻ như vậy, bao gồm bất kỳ hoạt động sử dụng dữ liệu nào của bạn bởi các bên thứ ba, tuân thủ mọi chính sách và/hoặc quy định của nền tảng mà bạn phải tuân theo. Dữ liệu được chia sẻ có thể bao gồm địa chỉ IP, anon_ids (nếu có), vendor_id, và tác nhân người dùng.
 • Khi sử dụng quảng cáo ứng dụng AEM để tối ưu hóa một sự kiện cụ thể trong ứng dụng trên quảng cáo Meta, nếu sự kiện được gửi qua máy chủ đến máy chủ, bạn phải đưa cả địa chỉ IP và mã định danh IDFV vào từng sự kiện.
 •  Không hỗ trợ tính năng chia sẻ dữ liệu AEM cho cả sự kiện từ máy chủ đến máy chủ và SDK khi bật ẩn IP. Điều này có nghĩa là dữ liệu không được chia sẻ với Meta ads. 

Câu hỏi thường gặp về chia sẻ dữ liệu AEM

Lợi ích của việc chia sẻ dữ liệu AEM là gì?

Nhiều dữ liệu hơn sẽ được chia sẽ với quảng cáo Meta, điều này có thể giúp cải thiện khả năng tối ưu hóa chiến dịch của chúng.

Ý nghĩa của việc chia sẻ dữ liệu AEM là gì?

Quảng cáo Meta nhận được tất cả các sự kiện chuyển đổi. Phân bổ bổ sung này không hiển thị trong AppsFlyer. Do đó, có sự gia tăng về chênh lệch dữ liệu giữa cả hai nền tảng, chủ yếu là do lượt cài đặt.

Khắc phục sự cố khi tích hợp quảng cáo Meta

Nếu bạn đã hoàn thành giải pháp tích hợp cơ bản và vẫn không thấy kết quả từ quảng cáo Meta trên bảng điều khiển của AppsFlyer, trước tiên hãy xác minh rằng bạn có lượt cài đặt mới từ quảng cáo Meta kể từ khi tích hợp.

Nếu có, vui lòng tham khảo các lý do chính dưới đây để giải quyết vấn đề này:

Không có bộ IDFA

Như đã nêu trong Hướng dẫn Tích hợp SDK - iOS, bạn phải thêm AdSupport.framework vào dự án của mình để thu thập IDFA diễn ra. Kiểm tra báo cáo Dữ liệu Thô Cài đặt để xem cột IDFA có thực sự trống hay không. Bạn nên cho phép ứng dụng của mình thu thập IDFA đối với ứng dụng iOS và GAID đối với ứng dụng Android.
Bắt đầu từ iOS 14.5, bạn sẽ phải hiển thị lời nhắc ATT của Apple và phải được sự đồng ý của người dùng trước khi có thể thu thập IDFA.

Lưu ý: Phân bổ SKAdNetwork không bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng của IDFA. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn bật chuyển đổi Chiến dịch iOS 14 trong quảng cáo Meta trong khi thiết lập các chiến dịch iOS 14.

ID Ứng dụng Facebook không đúng

ID Ứng dụng Facebook đã được cấu hình không chính xác trong AppsFlyer.
Xác minh rằng ID ứng dụng là chính xác và khớp với giá trị trong bảng điều khiển quảng cáo Meta.

Lưu ý - bạn cũng có thể sử dụng API Biểu đồ của Facebook để xác thực ID Ứng dụng Facebook của mình.

Trạng thái ứng dụng trên quảng cáo Meta

Ứng dụng phải được xác định trên quảng cáo Meta là Live thay vì In development để phân bổ hoạt động.

fb-app-status.png

Sai loại chiến dịch quảng cáo Meta

Đảm bảo chiến dịch quảng cáo Meta là Mobile app install ads hoặc Mobile App Engagement. Đối với các mục tiêu chiến dịch khác (ví dụ: Nhấp vào Liên kết cho các trang đích), để tính toán lượt cài đặt trên thiết bị di động, nhà quảng cáo phải chọn tùy chọn App Event recording khi xác định chiến dịch quảng cáo Meta.

Cài đặt ứng dụng quảng cáo Meta

Khi thiết lập chiến dịch cài đặt ứng dụng quảng cáo Meta, bạn có thể chọn ứng dụng từ danh sách thả xuống hoặc dán URL cửa hàng đầy đủ vào ứng dụng. Trong khi cả hai phương pháp có hiệu quả với bạn trên quảng cáo Meta, phương pháp thứ hai không phân bổ được trên AppsFlyer.

Thiết lập đúng - phân bổ có hiệu quả.

fb-app-install.png

Thiết lập không đúng cách - phân bổ thất bại.

fb-app-incorrect_setup.png

Cập nhật quảng cáo Meta

 Quan trọng!

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2021, chỉ báo cáo tổng hợp từ quảng cáo Meta mới được cung cấp cho các nhà quảng cáo. Điều nay bao gồm cả các cài đặt và sự kiện trong ứng dụng. Thay đổi này áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo, hệ điều hành và MMP. Nó liên quan đến dữ liệu cấp thiết bị cho tất cả những người dùng iOS và Android, bất kể trạng thái chấp thuận ATT hoặc sự cá nhân hóa quảng cáo.
Dữ liệu thô cho các cài đặt và sự kiện trong ứng dụng được cung cấp trước khi thay đổi (ngày 29 tháng 10 năm 2021) vẫn khả dụng.
Lưu ý rằng dữ liệu ở mức người dùng có thể được nhận qua Google Install Referrer. 
Hãy xem bản tin để biết thêm thông tin chi tiết.

Các bản cập nhật iOS 14 liên quan đến quảng cáo Meta

AppsFlyer xác nhận rằng tích hợp MMP của chúng tôi với quảng cáo Meta luôn triển khai cờ báo Đã bật Theo dõi Nhà quảng cáo. Có nghĩa là, bạn không cần thực hiện hành động nào trong AppsFlyer. Thông tin này được cung cấp theo danh sách kiểm tra hướng dẫn ứng dụng quảng cáo Meta dành cho iOS 14 vào tháng 2 năm 2021.

Xem thêm