Bắt đầu—Hướng dẫn làm quen dành cho các nhà tiếp thị

Khái quát: Thiết lập mọi thứ để tận dụng tối đa tài khoản AppsFlyer của bạn. Hiểu các bước, tiến trình và các yếu tố phụ thuộc để ứng dụng và nhóm của bạn sẵn sàng làm việc.

Giới thiệu

Tài liệu này giúp người quản lý sản phẩm của nhà tiếp thị (chủ sở hữu ứng dụng) lập kế hoạch và thực hiện việc làm quen với AppsFlyer. Đối với mỗi mục, thông tin chủ sở hữu và thời gian thực hiện ước chừng sẽ được cung cấp.

Lưu ý rằng thời gian ước tính trong bài viết này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung. Các ước tính này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi khi làm việc với nhiều khách hàng mới, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng mỗi chủ sở hữu ứng dụng, ứng dụng và cách thực hiện lại khác nhau. Yêu cầu về thời gian thực tế của bạn có thể khác.

Thiết lập tài khoản

Quản trị viên tài khoản nên hoàn thành các bước sau:

Bước Thời gian Nhận xét
Đăng ký AppsFlyer 5 phút Tốt nhất, quản trị viên tài khoản là người dùng AppsFlyer thực sự, người có thể nhận được các thông báo quan trọng khi cần thiết.
Thêm người dùng tài khoản sẽ sử dụng bảng điều khiển AppsFlyer và đặt quyền của họ 1 phút cho mỗi người dùng tài khoản

Trong một số trường hợp, người dùng có thể được thêm vào nhiều tài khoản.

Kết quả: Chào mừng! Bây giờ bạn có một tài khoản AppsFlyer đang hoạt động và người dùng tài khoản có thể truy cập tài khoản đó.

 Lời khuyên

Bạn mới sử dụng AppsFlyer và tự hỏi AppsFlyer có thể giúp bạn được gì? Hãy xem video thời lượng 6 phút này.

Giới thiệu ứng dụng

Các bước 1-3 sau đây là bắt buộc đối với mọi ứng dụng được thêm vào AppsFlyer (ngoại trừ trường hợp được nêu là tùy chọn).

Bạn có thể làm theo các bước bằng cách sử dụng hướng dẫn này hoặc thông qua trang giới thiệu ứng dụng của bảng điều khiển. Trang giới thiệu ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn các bước cơ bản cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng phân bổ cho ứng dụng di động của bạn. Nếu muốn sử dụng trang này, bạn cũng nên xem hướng dẫn này để biết các bước phụ bổ sung mà bạn có thể cần cho nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình.

Để mở trang giới thiệu ứng dụng:

  1. Trong thanh menu, nhấp vào menu người dùng (danh sách thả xuống địa chỉ email)
  2. Chọn App onboarding

Bước 1: Thiết lập ứng dụng

Quản trị viên tài khoản phải hoàn thành các bước sau cho từng ứng dụng của bạn:

Bước Thời gian Nhận xét

Thêm ứng dụng của bạn vào tài khoản AppsFlyer

1 phút

Nếu không thêm được ứng dụng, thì thường là do trước đó ứng dụng đã được xác định trong một tài khoản khác (thường là đại lý quảng cáo mà nhà tiếp thị của bạn hợp tác cùng). Liên hệ với CSM của bạn hoặc theo địa chỉ hello@appsflyer.com để chuyển ứng dụng vào tài khoản của bạn

Xem các bước khắc phục sự cố bổ sung để thêm ứng dụng.

Thiết lập múi giờ, đơn vị tiền tệ của ứng dụng và liệu ứng dụng có hướng tới trẻ em hay không 1 phút   
Đặt
khung thời gian phân bổ lại của ứng dụng (trên trang App settings)
1 phút  Khung thời gian phân bổ lại là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày cài đặt đầu tiên, trong đó các lượt cài đặt lại từ cùng một thiết bị không được phân bổ làm lượt cài đặt mới. Giá trị mặc định là 90 ngày, bạn có thể tùy chỉnh giá trị này, nếu cần.
[Tùy chọn] Di chuyển thiết bị người dùng hiện có vào AppsFlyer 2 giờ

Nếu ứng dụng của bạn đã có cơ sở người dùng đáng kể, hãy cân nhắc chuyển ứng dụng vào AppsFlyer để tránh bị tính phí hai lần.

Lưu ý: Với sự hỗ trợ của CSM AppsFlyer hoặc nhóm hỗ trợ theo địa chỉ hello@appsflyer.com

Kết quả: Ứng dụng của bạn hiện đã được xác định trong bảng điều khiển AppsFlyer.

Bước 2: Tích hợp SDK

Hoàn thành các bước sau cho mọi ứng dụng đã xác định trong AppsFlyer trong Bước 1: Thiết lập ứng dụng

Bước Chủ sở hữu Thời gian Nhận xét

Xem xét các tùy chọn có sẵn và chọn các chức năng SDK mà bạn muốn ứng dụng sử dụng

Quản lý sản phẩm 1 giờ
Chọn các sự kiện trong ứng dụng cần ghi lại Quản lý sản phẩm 1 giờ 

Việc ghi lại các sự kiện hậu cài đặt mà người dùng của bạn thực hiện trong ứng dụng giúp bạn hiểu rõ hơn về chất lượng của người dùng.

Truy cập Trình tạo sự kiện trong ứng dụng để sử dụng danh sách đầy đủ các sự kiện và thông số trong ứng dụng được đề xuất của chúng tôi cho ngành dọc của bạn. Bạn có thể thêm các sự kiện và thông số của riêng mình.
Nhấp vào nút Code để xem và sao chép mã được tạo tự động dành cho nhà phát triển của bạn 
(và khiến họ hài lòng).

Chọn các phương thức truy xuất dữ liệu phân bổ /liên kết sâu Quản lý sản phẩm 30 phút

Tìm hiểu thêm về các phương thức có sẵn:

Thực hiện bởi nhà phát triển Nhà phát triển ứng dụng 3 giờ

Tài nguyên AppsFlyer dành cho nhà phát triển của bạn:

Thử nghiệm tích hợp  Quản lý sản phẩm/
Nhà phát triển ứng dụng
1 giờ

Bạn có thể thử nghiệm tích hợp SDK trước hoặc sau khi triển khai ứng dụng của bạn trong cửa hàng ứng dụng. Bạn có thể sử dụng ứng dụng gỡ lỗi để duy trì chất lượng cho dữ liệu ứng dụng của mình.

Đảm bảo đăng ký các thiết bị thử nghiệm.

Phát hành phiên bản ứng dụng mới Quản lý sản phẩm 1 giờ Chuẩn bị cho việc xét duyệt trên iOS App Store.

Kết quả: Ứng dụng của bạn đã sẵn sàng cho việc phân bổ lượt cài đặt, đo lường sự kiện trong ứng dụng và các chức năng khác của AppsFlyer mà không yêu cầu thêm tài nguyên phát triển.

Bước 3: Thiết lập phân bổ

Hoàn thành các bước sau cho mọi ứng dụng đã xác định trong AppsFlyer trong Bước 1: Thiết lập ứng dụng

Bước Chủ sở hữu Thời gian Nhận xét

Thiết lập các nguồn truyền thông trả phí để phân bổ trong AppsFlyer

Quản lý sản phẩm/
Nhà tiếp thị
15 phút cho mỗi nguồn truyền thông

Tìm hiểu về phân bổ Mạng Tự Báo cáo (SRN), cụ thể:

Tìm hiểu về cách phân bổ các mạng quảng cáo không phải SRN:

Sử dụng OneLink để phân bổ các nguồn truyền thông sở hữu: trang web trên điện thoại di động, mạng xã hội, lời mời người dùng, v.v. Quản lý sản phẩm 1 giờ Tìm hiểu về các giải pháp dựa trên OneLink dành cho các trường hợp sử dụng truyền thông do bạn sở hữu
Thực hiện truyền thông do nhà phát triển sở hữu Nhà phát triển ứng dụng 0-6,5 giờ (tùy thuộc vào các giải pháp được thực hiện)

Đối với nhà phát triển: Bắt đầu với Liên kết sâu

Thiết lập khung thời gian phân bổ Quản lý sản phẩm 2 phút cho mỗi nguồn truyền thông

Tìm hiểu thêm: Giải thích về khung thời gian xem lại lượt nhấp và lượt xem hết

[Tùy chọn] Bật các chiến dịch nhắm mục tiêu lại Quản lý sản phẩm 2 phút

Kích hoạt tùy chọn Nhắm mục tiêu lại trên trang App Settings.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn nhắm mục tiêu lại

Kết quả: Tất cả các nguồn truyền thông mang lại lưu lượng truy cập cho ứng dụng của bạn đều được phân bổ, bất cứ khi nào người dùng mới hoặc người dùng trở lại thu hút với nguồn truyền thông.

Bước 4: Thiết lập bổ sung

Hoàn thành các bước sau cho mọi ứng dụng đã xác định trong AppsFlyer trong Bước 1: Thiết lập ứng dụng.

Một số bước mang tính bắt buộc để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn.

Bước Chủ sở hữu Các nguồn bổ sung

Tối ưu hóa các chiến dịch thu hút người dùng bằng cách ghi lại doanh thu

Quản lý sản phẩm/
Nhà phát triển

Tìm hiểu về các phương thức tổng hợp và xem dữ liệu chi phí tiếp thị

Quản lý sản phẩm

ROI360—tổng quan về tổng hợp chi phí

Thiết lập các nền tảng bên thứ 3 khác mà ứng dụng của bạn cùng làm việc

Quản lý sản phẩm/
Nhà phát triển
Hãy xem các tính năng cao cấp này của AppsFlyer có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Quản lý sản phẩm
Bảo vệ chiến dịch của bạn trước việc gian lận và nhắm sai mục tiêu Quản lý sản phẩm
Thực hiện API Máy chủ đến Máy chủ cho các sự kiện trong ứng dụng được báo cáo bên ngoài ứng dụng Quản lý sản phẩm/
Nhà phát triển

API REST S2S

Đo lường tỷ lệ gỡ cài đặt cho các nguồn truyền thông của bạn 

Quản lý sản phẩm/
Nhà phát triển
Đo lường lượt Gỡ cài đặt
Có được cái nhìn hợp nhất về hành trình của khách hàng trên các kênh, nền tảng và thiết bị Quản lý sản phẩm/
Nhà phát triển

Phân bổ trên Cơ sở Người dùng (PBA)

Đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư: GDPR, CCPA, v.v.

Quản lý sản phẩm/
Nhà phát triển
Cho phép người dùng lựa chọn không tham gia phân bổ.

Giúp bạn tăng vốn kiến thức

Được đề xuất cho tất cả người dùng AppsFlyer:

Bước Thời gian

Tìm hiểu bảng điều khiển tổng quan của AppsFlyer

15 phút

Khám phá sự khác biệt giữa dữ liệu Giá trị Vòng đời (LTV) và dữ liệu hoạt động trong AppsFlyer (giải đáp lý do tại sao tóm tắt sự kiện trong ứng dụng lại khác nhau giữa bảng điều khiển Tổng quan và Hoạt động)

15 phút
Hiểu mô hình phân bổ của AppsFlyer 30 phút

Tìm hiểu về các công cụ báo cáo hợp nhất và phân tích

30 phút

Tìm hiểu về báo cáo dữ liệu thô

30 phút

Liên quan

 Lời khuyên

Bạn chưa biết về UA (thu hút người dùng)? Tìm hiểu tất cả về những thách thức lớn nhất và các yếu tố quan trọng của việc lập kế hoạch, thực hiện và liên tục tối ưu hóa nỗ lực thu hút người dùng của bạn.

 Lưu ý

Bạn chưa biết về AppsFlyer nhưng không phải là nhà tiếp thị? Đừng lo!
Chọn hướng dẫn dành cho bạn bên dưới và bắt đầu: