Thuật ngữ trung tâm trợ giúp của AppsFlyer

A · B · C · D · E · F · G · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

*Các thuật ngữ theo tất cả các ngôn ngữ được sắp xếp dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh.

 

A

Chủ tài khoản
(EN: Account Owner) Quản trị viên AKA
Quảng cáo
Phương pháp quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ trên các kênh trả phí ở các địa điểm khác nhau. Trong ngữ cảnh thiết bị di động: biểu ngữ, liên kết hoặc video được hiển thị trên các trang web hoặc ứng dụng di động.
Mạng Quảng cáo
(EN: Ad Network) Một tổ chức đặt quảng cáo di động của bạn trên nhiều trang web và ứng dụng.
Tích hợp mạng quảng cáo trực tuyến
(EN: Ad Network Integration) Việc thiết lập Mạng quảng cáo trên AppsFlyer với tư cách là Đối tác nhằm mục đích ghi nhận và phân bổ. [Bài viết]
Quản trị viên
(EN: aka Account Owner) Chủ tài khoản aka
Thành viên nhóm chính của tài khoản AppsFlyer, thường là người tạo tài khoản ban đầu và có quyền quản trị viên. [Bài viết]
Nhà quảng cáo
(EN: aka Marketer) Nhà tiếp thị aka, (EN: App Owner) Chủ sở hữu Ứng dụng
Bên sở hữu một ứng dụng và quảng cáo/tiếp thị ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau để tăng số lượng và chất lượng của cơ sở người dùng.
Adwords
(EN: Adwords) Tên cũ của Google Ads. [Bài viết]
Liên kết
(EN: Affiliates) Các nhà xuất bản quảng cáo ưu đãi của nhà quảng cáo với động cơ được trả tiền, dựa trên những người dùng mà họ giới thiệu. [Bài viết]
Đại lý
Một đại lý tiếp thị điều hành, phân bổ và đo lường các chiến dịch tiếp thị ứng dụng trên nhiều nhà cung cấp lưu lượng truy cập và nhà xuất bản trực tiếp, thay mặt cho khách hàng của mình (Nhà quảng cáo/Chủ sở hữu Ứng dụng). [Bài viết]
Mạng lưới Tất cả lượt cài đặt
Một mạng quảng cáo chấp nhận postback cho mỗi lần cài đặt ứng dụng mới, từ bất kỳ nguồn nào, ngay cả khi những cài đặt này không được phân bổ cho mạng này.
Mạng lưới Tất cả lần mở apps
Một mạng quảng cáo chấp nhận postback cho mỗi lần khởi chạy ứng dụng mới từ bất kỳ nguồn nào, ngay cả khi các lượt khởi chạy này không được phân bổ cho mạng này.
Liên kết ứng dụng Android
Các liên kết HTML chuyển hướng người dùng từ một trang web trực tiếp đến nội dung cụ thể trong ứng dụng Android. [Bài viết]
API
Giao diện chương trình ứng dụng
Các thường trình, giao thức và công cụ để xây dựng một ứng dụng, cho phép các phần mềm khác nhau tương tác với nhau.
Gọi API
Yêu cầu dữ liệu thông qua API bởi một ứng dụng từ một ứng dụng khác.
Khởi chạy ứng dụng
(EN: App Launch) Mở một ứng dụng. Xem thêm Phiên .
Chủ ứng dụng
(EN: App Owner) Nhà quảng cáo AKA
Bên sở hữu một ứng dụng và quảng cáo ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau để tăng số lượng và chất lượng của cơ sở người dùng.
Phân tích cửa hàng ứng dụng
(EN: App Store Analytics) Thu thập và phân tích dữ liệu ứng dụng cho các cửa hàng Ứng dụng (Google Play, Apple App Store, v.v.).
ASO
Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng
(EN: App Store Optimisation) Cải thiện khả năng hiển thị của ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng.
ID ứng dụng

Một mã định danh duy nhất của ứng dụng. Các ID ứng dụng có định dạng khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành mà chúng được xây dựng. Các ID ứng dụng có thể được tìm thấy trong địa chỉ HTML của trang ứng dụng trong cửa hàng.

Ví dụ về ID ứng dụng Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolcompany.coolapp

Ví dụ về ID cửa hàng ứng dụng: https://itunes.apple.com/us/app/coolapp/id123456789

ID AppsFlyer
ID duy nhất được tạo bởi AppsFlyer khi ứng dụng khởi chạy lần đầu tiên. ID là duy nhất cho mỗi lần cài đặt ứng dụng. Điều này có nghĩa là một id mới được phân bổ nếu ứng dụng bị xóa và sau đó được cài đặt lại. Tất cả các sự kiện được ghi nhận trong AppsFlyer đều chứa ID.  
ARPU
Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng
(EN: Average Revenue Per User) Doanh thu trung bình được tạo ra bởi bất kỳ người dùng nào (cho dù trả phí hay không trả phí) trong một khung thời gian xác định.
ARPPU
Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả phí
(EN: Average Revenue Per Paying User) Doanh thu trung bình được tạo ra từ mỗi người dùng thanh toán trong một khung thời gian xác định.
Lượt cài đặt được hỗ trợ (Assisted Installs)
Phân bổ cảm ứng đa điểm aka
(EN: aka Multi-Touch Attribution) Lượt cài đặt liên quan đến nhiều lượt thu hút thông qua các chiến dịch hoặc nguồn phương tiện khác nhau, trong khi chỉ có lần thu hút cuối cùng được phân bổ cho cài đặt. [Bài viết]
Phân bổ
Liên kết cài đặt ứng dụng hoặc sự kiện trong ứng dụng sau cài đặt với nguồn phương tiện truyền thông cụ thể hoặc chiến dịch tiếp thị. [Bài viết]
Đối tượng
(EN: Audience) Một nhóm người nhà quảng cáo muốn nhắm mục tiêu.
AUDIENCES
Công cụ của AppsFlyer cho phép Nhà quảng cáo phân chia người dùng của họ thành các nhóm đối tượng để nhắm mục tiêu dễ dàng và chính xác. [Bài viết]

B

Biểu ngữ
(EN: Banner) Một quảng cáo đồ họa được đưa lên một trang web và liên kết đến một trang web hoặc một ứng dụng mà nó quảng cáo.
Giá thầu
(EN: Bid) Mức giá nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho chiến dịch, được trả trên CPM, CPI, CPC hoặc CPA.
ID gói
ID duy nhất được gán bởi Apple khi ứng dụng được tạo lần đầu tiên trong iTunes Connect (có thể khớp với một ứng dụng hoặc một nhóm ứng dụng).

C

Chiến dịch
Một loạt các quảng cáo nhằm mục đích quảng bá một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định và đạt được một kết quả cụ thể.
Lượt nhấp
(EN: Click) Hành động nhấp chuột vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang được quảng cáo.
URL nhấp
Liên kết Phân bổ aka
Phân bổ lượt nhấp qua
(EN: Attribution Link) Phân bổ một cài đặt cho một nhấp chuột cụ thể vào quảng cáo.
Nhóm người
(EN: Cohort) Một nhóm người dùng có các đặc điểm chung, được sử dụng trong phân tích dữ liệu để xem các mẫu hành vi của người dùng chính xác hơn. [Bài viết]
Chuyển đổi
(EN: Conversion) Di chuyển một bước xuống kênh tiếp thị, ví dụ: nhấp vào quảng cáo sau khi xem, tải xuống ứng dụng sau khi nhấp vào quảng cáo. [Bài viết]
Chuỗi chuyển đổi
(EN: Conversion Chain) Chuỗi các sự kiện chuyển đổi khác nhau, từ xem quảng cáo đến thực hiện hành động trong ứng dụng (ví dụ: mua hàng).
Tỷ lệ Chuyển đổi
(EN: Conversion Rate) Tỷ lệ người dùng chuyển từ bước này sang bước khác trong chuỗi chuyển đổi.
CPA
Chi phí mỗi hành động (Thu hút)
(EN: Cost Per Action) Mô hình định giá quảng cáo trong đó nhà quảng cáo trả tiền cho từng hành động được chỉ định (gửi mẫu, mua, đăng ký, v.v.).
CPC
Chi phí mỗi nhấp chuột
(EN: Cost Per Click) Mô hình định giá quảng cáo nơi nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo.
CPI
Chi phí mỗi lượt cài đặt
(EN: Cost Per Install) Mô hình định giá quảng cáo nơi nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt cài đặt.
CPM
Chi phí mỗi nghìn
(EN: Cost Per Mille, Cost Per Thousand) Mô hình định giá quảng cáo nơi nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi 1000 lần hiển thị của quảng cáo.
Sáng tạo
(EN: Creative) Khái niệm, thiết kế và tác phẩm nghệ thuật đi vào một quảng cáo nhất định.
Phân bổ quảng cáo chéo
(EN: Cross-Promotion Attribution) Phân bổ các chiến dịch tiếp thị nhắm vào người dùng các ứng dụng liên quan.
CTR
Tỷ lệ nhấp chuột
(EN: Click-Through Rate) Tỷ lệ người dùng nhấp vào quảng cáo chia cho số người dùng đã xem quảng cáo.
Customer User ID
Mã định danh tùy chỉnh được xác định bởi nhà phát triển ứng dụng để tham chiếu chéo dữ liệu người dùng. [Bài viết]

D

Hộp khóa dữ liệu
A solution for exporting all your raw data on a daily basis. It is done via a dedicated repository, from where the data can be pulled at any time. [Article]
DAU
Người dùng hoạt động hàng ngày
(EN: Daily Active Users) Số lượng người dùng duy nhất đã mở ứng dụng vào một ngày nhất định.
Deep Linking
Các liên kết gửi người dùng đến nội dung cụ thể bên trong ứng dụng thay vì cửa hàng ứng dụng hoặc trang web. [Bài viết]
Liên kết sâu gián tiếp
Các liên kết gửi người dùng đến nội dung cụ thể trong ứng dụng sau khi gửi chúng đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang web nếu họ không có ứng dụng được cài đặt trước khi truy cập theo liên kết.
DSP
Nền tảng bên mua
(EN: Demand Side Platform) Nền tảng cho phép người mua quảng cáo kỹ thuật số quản lý nhiều tài khoản trao đổi quảng cáo và trao đổi dữ liệu thông qua một giao diện.
ID thiết bị
(EN: Device ID) Mã định danh duy nhất của bất kỳ thiết bị di động nào trên thế giới. Số ID được lưu trữ trên chính thiết bị di động và có thể được truy xuất bởi bất kỳ ứng dụng nào được tải xuống và cài đặt.

E

eCPA
Chi phí hiệu quả trên mỗi hành động
(EN: Effective Cost Per Action) Chi phí hiệu quả trung bình trên mỗi hành động: tổng chi phí chiến dịch chia cho số lượng hành động hiệu quả (nghĩa là các hành động là kết quả trực tiếp của một lần nhấp quảng cáo), như được phân tích bởi AppsFlyer
eCPC
Chi phí hiệu quả trên mỗi lần nhấp
(EN: Effective Cost Per Click) Chi phí hiệu quả trung bình trên mỗi lần nhấp: tổng chi phí chiến dịch chia cho số lần nhấp, như được phân tích bởi AppsFlyer
eCPI
Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt
(EN: Effective Cost Per Install) Chi phí hiệu quả trung bình trên mỗi lượt cài đặt: tổng chi phí chiến dịch chia cho số lần cài đặt hiệu quả (nghĩa là cài đặt là kết quả trực tiếp của một lần nhấp quảng cáo), như được phân tích bởi AppsFlyer
eCPM
Chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn
(EN: Effective Cost Per Thousand) Chi phí hiệu quả trung bình trên một nghìn lần hiển thị: tổng chi phí chiến dịch chia cho tổng số lần hiển thị tính theo hàng nghìn.
eRPA
Doanh thu hiệu quả trên mỗi hành động
(EN: Effective Revenue Per Action) Tổng doanh thu chia cho số lần xuất hiện một sự kiện kích hoạt cụ thể.
Tương tác
(EN: Engagement) Tương tác của người dùng với quảng cáo: một lượt hiển thị hoặc nhấp chuột.
Sự kiện
(EN: Event) Bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện trong một ứng dụng: mua, đăng nhập, vượt qua cấp độ trò chơi.
Bộ đếm sự kiện
(EN: Event Counter) Tổng số lượng sự kiện được thực hiện trong ứng dụng.
Thời gian sự kiện
Dấu thời gian cho một sự kiện trong ứng dụng đã xảy ra.

F

In dấu vân tay
Phương pháp phân bổ dựa trên việc xác định một thiết bị thông qua các tham số có sẵn công khai (ví dụ: loại thiết bị, phiên bản hệ điều hành, địa chỉ IP, v.v.).
Gian lận
(EN: Fraud) Một nỗ lực để có được phân bổ cho các lượt cài đặt bằng các phương pháp bất hợp pháp. Mốc chuẩn và mẹo gian lận di động

G

GAID
aka (EN: Google Advertising ID) ID Quảng cáo Google
Mã định danh duy nhất của người dùng Android.

I

Khớp ID
Phương pháp phân bổ bằng cách sử dụng các mã định danh duy nhất như IDFA, GAID, OAID, ID Android và IMEI. Mã định danh được truy xuất từ URL lượt nhấp và được đối chiếu với mã định danh được SDK của AppsFlyer tìm nạp.
idfa
(EN: Identifier for Advertisers) Mã định danh cho Nhà quảng cáo
Mã định danh duy nhất có trên thiết bị iOS và được các nhà phát triển và nhà tiếp thị sử dụng cho mục đích quảng cáo.  [Bài viết]
imei
Nhận dạng thiết bị di động quốc tế
(EN: International Mobile Equipment Identity) Mã định danh duy nhất của thiết bị di động được sử dụng bởi các mạng GSM để nhận dạng thiết bị.
Lượt hiển thị
(EN: Impression) Xem quảng cáo trong một khoảng thời gian tối thiểu, bất kể sau đó là lần nhấp hay lượt cài đặt.
Sự kiện trong Ứng dụng
Bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi người dùng sau khi cài đặt một ứng dụng (đăng nhập, mua, hoàn thành một hướng dẫn, v.v.).
Cài đặt
Tải xuống một ứng dụng, cài đặt và khởi chạy ứng dụng đó.
Người giới thiệu cài đặt
(EN: Install Referrer) Phương pháp phân bổ dựa trên việc sử dụng thông số người giới thiệu Google Play.
Đối tác Tích hợp
(EN: Integrated Partner) Bất kỳ Mạng quảng cáo nào có tích hợp với AppsFlyer.

K

KPI
Chỉ số hiệu suất công việc
(EN: Key Performance Indicator) Số liệu để đánh giá hiệu suất của ứng dụng, ví dụ: tỷ lệ chuyển đổi, số lần nhấp, v.v.

L

Trang đích
(EN: Landing Page) Trang đầu tiên người dùng nhìn thấy sau khi nhấp vào quảng cáo.
LTV
Giá trị Vòng đời
(EN: Lifetime Value) Giá trị tích lũy của các sự kiện doanh thu được thực hiện bởi người dùng bắt đầu từ thời điểm ứng dụng được cài đặt. [Bài viết]
Cửa sổ Xem lại
(EN: Lookback Window) Khoảng thời gian tối đa sau một sự kiện tương tác trong đó cài đặt có thể được phân bổ cho quảng cáo. [Bài viết]
Người dùng trung thành
(EN: Loyal User) Một người dùng đã cài đặt một ứng dụng và mở nó ít nhất ba lần. [Bài viết]

M

Macro
(EN: Macros) Các mẫu được sử dụng trong các liên kết phân bổ và postback xác định cách thức thông tin đầu vào nhất định sẽ được dịch thành thông tin đầu ra (ví dụ: dữ liệu người dùng).
API chính
API dữ liệu tổng hợp có thể tùy chỉnh cho phép bạn tạo báo cáo tùy chỉnh của riêng mình bằng bất kỳ loại KPI và nhóm nào. [Bài viết]
MAU
Người dùng hoạt động hàng tháng
(EN: Monthly Active Users) Một số người dùng riêng biệt đã sử dụng một ứng dụng trong 30 ngày qua hoặc trong một tháng theo lịch cụ thể (tùy thuộc vào báo cáo). [Bài viết]
Nguồn truyền thông
Phương tiện truyền thông chịu trách nhiệm cho việc một quảng cáo được biết đến. [Bài viết]
MMP
Đối tác đo lường di động
(EN: Mobile Measurement Partner) Đối tác đo lường di động chính thức trong chương trình đối tác tiếp thị của Facebook. AppsFlyer là một ví dụ về MMP.
Ứng dụng di động
(EN: Mobile App) Phần mềm được thiết kế dành riêng cho thiết bị di động, ví dụ: điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
Đa nền tảng
(EN: Multi-Platform) Một loại Đường dẫn phân bổ, cho phép ghi nhận các cài đặt và sự kiện trên các nền tảng khác nhau.
Phân bổ đa chạm
(EN: Multi-Touch Attribution) Phương pháp xác định các điểm tiếp xúc khác nhau dọc theo hành trình người dùng dẫn đến một lượt cài đặt hoặc sự kiện trong ứng dụng.

N

Ứng dụng gốc
(EN: Native App) Ứng dụng được phát triển cho một nền tảng cụ thể, ví dụ: Android hoặc iOS.
Cài đặt không tự nhiên
Một lượt cài đặt xảy ra sau một hoạt động tiếp thị nhất định, cho dù là trả tiền (chiến dịch quảng cáo phải trả tiền) hay sở hữu (email hoặc chiến dịch SMS).

O

OAID
Open Advertisier Identifier is a unique app user identifier available on some Android devices. As of October 2019, OAID is available on Huawei mobile devices running HMS 2.6.2. 
OneLink
Tính năng của AppsFlyer: liên kết để khởi chạy một ứng dụng nếu ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị hoặc chuyển hướng người dùng đến cửa hàng có liên quan nếu ứng dụng không được cài đặt; Người dùng có thể được chuyển hướng đến bất kỳ trang nào, cho dù trên web hay bên trong ứng dụng. Xem thêm Liên kết sâu, Liên kết sâu bị trì hoãn.
[Bài viết]
Cài đặt Tự nhiên
Cài đặt không tuân theo bất kỳ hoạt động tiếp thị nào, nhưng xảy ra khi người dùng tự tìm ứng dụng hoặc khi cài đặt không thể được phân bổ vì một lý do nhất định (ví dụ: cửa sổ phân bổ đã đóng).
Truyền thông Sở hữu
Các nguồn phương tiện được quản lý và thường được sở hữu bởi chính các nhà quảng cáo/chủ sở hữu ứng dụng, ví dụ: chiến dịch email hoặc SMS, bài đăng lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, thông báo đẩy, v.v.

P

ID gói
aka ID ứng dụng Android
PID
ID đối tác
(EN: Partner ID) Mã định danh của đối tác/nguồn phương tiện được sử dụng trong các báo cáo dữ liệu.
Postback
Thông báo được gửi từ AppsFlyer tới Đối tác (Mạng quảng cáo) trên lượt cài đặt hoặc sự kiện trong ứng dụng, giúp các đối tác tối ưu hóa các chiến dịch của họ.
Protect360
Công cụ của AppsFlyer để bảo vệ chống gian lận tự động và toàn diện.
Nhà phát hành
(EN: Publisher) Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào xuất bản nội dung qua trang web, ứng dụng hoặc blog và bán không gian quảng cáo cho Mạng quảng cáo hoặc Nhà quảng cáo.
API Pull
API cho phép chủ sở hữu ứng dụng nhận dữ liệu từ AppsFlyer theo yêu cầu sử dụng URL với các thông số truy vấn cụ thể. [Bài viết]
API Push
API cho phép chủ sở hữu ứng dụng nhận thông báo về dữ liệu thô từ AppsFlyer theo mọi sự kiện trong thời gian thực. [Bài viết]

Q

Mã QR
(EN: QR Code) Mã vạch hai chiều có thể được quét và chuyển đổi thành một liên kết.

R

Dữ liệu thô
(EN: Raw Data) Báo cáo không tổng hợp, có dữ liệu đầy đủ.
Ghi công lại
Phân bổ một lượt cài đặt được thực hiện bởi người dùng đã gỡ cài đặt ứng dụng và trở lại sau thu hút lại, nhưng trong cửa sổ phân bổ lại.
Cửa sổ Phân bổ lại
Một khoảng thời gian sau một lượt cài đặt trong đó cài đặt lại không được coi là cài đặt mới.
Thu hút lại
Sự tương tác của người dùng hiện tại với chiến dịch nhắm mục tiêu lại.
Yêu cầu
aka Gọi API
Nhắm mục tiêu lại
(EN: API Call) Tiếp cận với người dùng hiện tại hoặc trong quá khứ thông qua các chiến dịch quảng cáo.
Báo cáo giữ lại người dùng
(EN: Retention Report) Công cụ của AppsFlyer cho phép đo lường hoạt động của người dùng hiện có trong ứng dụng. [Bài viết]
ROI
Lợi tức đầu tư
(EN: Return on Investment) Tỷ lệ số tiền kiếm được hoặc mất so với số tiền đầu tư, ví dụ: doanh thu từ một chiến dịch so với chi phí chạy chiến dịch.
Phân bổ doanh thu
(EN: Revenue Attribution) Liên kết một sự kiện doanh thu cụ thể với một chiến dịch hoặc nguồn phương tiện cụ thể.
Sự kiện doanh thu
(EN: Revenue Event) Bất kỳ sự kiện trong ứng dụng nào được ghi nhận với giá trị doanh thu được liên kết.

S

Phân chia
Kỹ thuật tiếp thị phân nhóm người dùng thành các nhóm phụ dựa trên các tiêu chí nhất định để cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng đó.
Slug
aka ID Ứng dụng
SRN
Mạng tự báo cáo (còn gọi là Mạng tự phân bổ
(EN: Self-Reporting Networks) Mạng không sử dụng liên kết thuộc tính bên ngoài, nhưng có phương thức riêng về truyền thông cài đặt và sự kiện trong ứng dụng. Ví dụ: Facebook, Google Ads, Twitter. Để biết danh sách đầy đủ, nhấp vào đây.
Phiên
Khởi chạy ứng dụng. Có thể được tính dựa trên các lần khởi chạy SDK hoặc, trong một số trường hợp, dựa trên logic khác được xác định bởi chủ sở hữu ứng dụng (ví dụ: đối với ứng dụng chống vi-rút, một ngày sử dụng có thể được tính là một phiên). [Bài viết]
SDK
Bộ công cụ phát triển phần mềm
(EN: Software Development Kit) Một đoạn mã được tích hợp vào một ứng dụng để phân bổ và phân tích.
Nền tảng đơn
(EN: Single-Platform) Một loại Đường dẫn phân bổ cho phép khách hàng của AppsFlyer thực hiện phân bổ cho một nền tảng (ví dụ: Android, iOS) tại một thời điểm (trái ngược với đường dẫn phân bổ Đa nền tảng).
SSP
Nền tảng bên bán
(EN: Supply Side Platform) Một dịch vụ giúp các nhà xuất bản quản lý tự động và hiệu quả việc bán hàng tồn kho của họ cho nhiều người mua để tối đa hóa năng suất tồn kho.

T

Nhắm mục tiêu
(EN: Targeting) Nhắm đến một đối tượng nhất định trong chiến dịch tiếp thị, dựa trên các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như vị trí, nhân khẩu học, nhà điều hành di động, v.v.
Thành viên nhóm
(EN:Team Member) Bất cứ ai có thông tin đăng nhập tài khoản khách hàng của AppsFlyer, ngoài Chủ tài khoản.
Loại tương tác
(EN: Touch Type) Cách người dùng tương tác với quảng cáo. Có thể là một lượt nhấp chuột hoặc một lượt hiển thị.
Đường dẫn phân bổ
(EN: Attribution Link) Một URL đằng sau một quảng cáo với thông tin sau này được sử dụng để phân bổ và phân tích. [Bài viết]
Phân bổ Truyền hình
Phân bổ của một ứng dụng cài đặt trở lại lượt hiển thị quảng cáo trên TV.

U

Đo lường lượt Gỡ cài đặt
Đánh giá của người dùng đã xóa ứng dụng khỏi thiết bị của họ.
Unique user
AppsFlyer ID is used to determine if a user is unique.
Người dùng
(EN: User) Bất cứ ai tải xuống và cài đặt một ứng dụng trên điện thoại di động của họ và khởi chạy ứng dụng đó.
Thu hút người dùng
(EN: User Acquisition) Thu hút người dùng mới thông qua hoạt động định hướng tiếp thị.
Tác nhân người dùng
Một chuỗi được trình duyệt gửi đến máy chủ web, cung cấp thông tin về thiết bị của người dùng, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành hoặc phiên bản phần mềm. Thông tin này được sử dụng trong Phương pháp phân bổ dấu vân tay.
Phân bổ Mời người dùng
Phân bổ và phân tích những người dùng mới đã cài đặt một ứng dụng sau khi nhận được lời mời từ một người dùng hiện có của cùng một ứng dụng.
Tuổi thọ người dùng
(EN: User Lifetime) Khoảng thời gian từ khi người dùng cài đặt một ứng dụng cho đến khi họ ngừng sử dụng nó.

V

Phân bổ lượt xem qua (View-through Attribution)
Phân bổ cài đặt cho một lượt hiển thị cụ thể của quảng cáo (trong đó không có nhấp chuột nào xảy ra).

W

Ứng dụng web
(EN: Web App) Ứng dụng chạy trong trình duyệt web (trái ngược với các ứng dụng gốc được xây dựng riêng để chạy trên nền tảng hệ điều hành nhất định).
Danh sách trắng
(EN: Whitelist) Tùy chọn bỏ qua một thiết bị cho mục đích kiểm tra bằng cách bỏ qua chính sách phân bổ lại của AppsFlyer. [Bài viết]
Bài viết này có hữu ích không?