Thiết lập đối tác tích hợp

Khái quát: Bật đo lường phân bổ, gửi đăng lại cho đối tác và bật các tính năng tích hợp khác bằng cách thiết lập kết nối đối tác với AppsFlyer.

Tổng quan

Đối tác, nguồn truyền thông và nền tảng bên thứ ba tích hợp với AppsFlyer bằng API. Bài viết này hướng dẫn chung về cách kích hoạt và thiết lập tích hợp, bao gồm tạo đường dẫn phân bổ cho các mạng quảng cáo không phải SRN.

 • Hướng dẫn này không áp dụng cho SRN. Sử dụng bài viết cụ thể về SRN
 • Một số mạng quảng cáo có các bài viết riêng.
 • Trước khi thiết lập cấu hình, bạn phải liên hệ với đối tác và mở tài khoản với họ.

Các loại đối tác trong hệ sinh thái

Hình ảnh sau chứa các loại đối tác khác nhau tạo thành hệ sinh thái phân bổ.

Ecosystem.jpg

Bài viết liên quan: Chỉ số Hiệu suất của AppsFlyer xếp hạng các nguồn truyền thông di động theo danh mục và khu vực.

Loại đối tác  Mô tả
Mạng quảng cáo

Chạy các chiến dịch thay cho bạn.

Đại lý Sử dụng kiến thức chuyên môn của họ để có được người dùng chất lượng cao bằng cách chạy các chiến dịch thay cho bạn. Bạn có thể có một mối quan hệ minh bạch hoặc không minh bạch. 
Đối tác tiếp thị Các đối tác tiếp thị chuyên cộng tác với các mạng quảng cáo cụ thể. Ví dụ: đối tác quản lý chiến dịch Meta, đối tác tiếp thị Apple Search Ads, đối tác quảng cáo chính thức của Twitter.
Mạng nhắm mục tiêu lại Mạng quảng cáo chuyên chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.
Nền tảng của bên thứ ba Cung cấp các dịch vụ liên quan đến BI như nền tảng phân tích và tự động hóa tiếp thị.
Phân bổ TV  Đối tác cho phép phân bổ chính xác hơn các lượt cài đặt mới cho quảng cáo truyền hình được phát sóng.
Phát hiện gian lận  Hệ thống chống gian lận của bên thứ ba bên ngoài không thuộc giải pháp chống gian lận Protect360 của AppsFlyer.

Đối tác trên marketplace

Bạn có thể tìm thấy tất cả các đối tác, nguồn truyền thông và các nền tảng khác được tích hợp với AppsFlyer trên trang marketplace. Bạn có thể tìm thấy cả đối tác đang hoạt động và không hoạt động của mình, đồng thời tìm kiếm các đối tác mới để kết nối. 

Để tìm kiếm và lọc tất cả các đối tác, nguồn truyền thông hoặc nền tảng khác trong Marketplace:

 • Trong AppsFlyer, dưới phần Configuration đi đến Partner Marketplace. Bạn có thể dùng nhiều bộ lọc tìm kiếm.

Mời các đối tác mới vào AppsFlyer

Nếu đối tác mà bạn đang làm việc cùng chưa được tích hợp với AppsFlyer, bạn có thể gửi cho họ một đường liên kết lời mời.

Đối tác tích hợp đang hoạt động của bạn

Trang Active integrations trong Partner Marketplace hiển thị tất cả các đối tác tích hợp đang hoạt động của bạn. Từ trang này, bạn có thể tìm hiểu về đối tác và quản lý việc tích hợp.  

 Lưu ý

Danh sách các đối tác hiển thị trên trang Active integrations sẽ thay đổi theo ứng dụng được chọn (ứng dụng cuối cùng được chọn trước khi đưa vào Marketplace). Bạn có thể xem đối tác nào được kết nối với các ứng dụng khác bằng cách nhấp vào ứng dụng từ góc trên cùng bên trái và chọn một ứng dụng khác. 

Để xem tất cả các đối tác hoạt động:

 • Trong AppsFlyer, dưới phần Configuration, đi đến Active Integrations.

Xem những điều bạn có thể làm từ trang Active integrations.

Giới thiệu về trang cấu hình đối tác

Trang này có cấu trúc như sau:

 • Tiêu đề, chứa:
  • Tên đối tác
  • Liên kết đến một bài viết riêng cho đối tác. Nếu không có bài viết riêng nào thì sẽ hiển thị bài viết này.
  • Trạng thái tích hợp
  • Ứng dụng được chọn
 • Các thẻ cài đặt: Các thẻ này khả dụng tùy thuộc vào loại đối tác và tính năng được hỗ trợ.
 • Chân trang :
  • Quay lại danh sách: Quay lại danh sách Đối tác Tích hợp bằng cách sử dụng các tùy chọn lọc đã chọn trước đó.
  • Thông báo trạng thái: Trạng thái hiện tại của dữ liệu trên tab (ví dụ: đang lưu, đã lưu, lỗi, có những nội dung thay đổi chưa lưu).
  • Hủy Thay đổi: Hoàn tác các thay đổi gần nhất mà không lưu.
  • Lưu: Chỉ lưu tùy chọn cài đặt của tab hiện tại.

Các tab cài đặt áp dụng cho mỗi loại đối tác

  Tab Cài đặt  
Loại đối tác Tích hợp  Quyền Lưu ý
Nguồn truyền thông Y Y

Các tab khả dụng khác: Chi phí, doanh thu quảng cáo, đường dẫn phân bổ

Bao gồm mạng quảng cáo, mạng liên kết, nhà phát hành trực tiếp, quảng cáo có lập trình, mạng quảng cáo nội địa Trung Quốc và Mạng nhắm mục tiêu lại.
Đối với SRN, tab đường dẫn phân bổ không thể áp dụng.

Đại lý  N Y Các đại lý độc lập không hoạt động như mạng quảng cáo 
Nền tảng của bên thứ ba Y N Nền tảng tự động hóa Phân tích hoặc Marketing
Đối tác tiếp thị  Y N  

Thiết lập đối tác (không phải SRN)

Để truy cập cài đặt và cấu hình chiến dịch của bạn với đối tác:

 1. Tìm kiếm và chọn đối tác của bạn từ marketplace hoặc từ trang Configuration > Active Integrations.
 2. Hoàn thành các cài đặt trên mỗi tab, theo yêu cầu. Xem các phần sau.

 Lưu ý

Bước Cài đặt chung trong tab Integration là bắt buộc với tất cả các đối tác. Bạn cũng phải hoàn thành tab Attribution link cho các mạng quảng cáo không phải SRN. Các tab còn lại là không bắt buộc.

Tab tích hợp

Tích hợp đối tác sẽ có yêu cầu khác nhau và có thể chứa một tập hợp con của tất cả các tùy chọn có thể được mô tả trong phần này. Có một số khác biệt giữa cài đặt iOS và Android. 

set_up_an_integrated_partner.png

Hoàn thành các mục theo yêu cầu. 

Các phần trong Integration

Bảng sau bao gồm các phần khác nhau của trang tích hợp. Một số phần dành cho tất cả mọi người, trong khi những phần khác dành riêng cho mỗi lần tích hợp.

Mục Mô tả

Kích hoạt đối tác

Trước khi chia sẻ đường dẫn phân bổ với đối tác, bạn phải bật Activate partner và hoàn thành các mục còn lại của tab Integration. 

 • Không sử dụng Activate partner (Kích hoạt đối tác) để tạm dừng hoặc tắt phân bổ chiến dịch
 • Việc tắt tích hợp đối tác có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho các chiến dịch đang hoạt động.
 • Tìm hiểu thêm về kích hoạt đối tác và tác động của việc hủy kích hoạt đối tác.

Để kích hoạt đối tác tích hợp:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Configurations > Active integrations >
 2. Tìm kiếm và chọn đối tác. Bạn được chuyển đến trang cấu hình đối tác.
 3. Bật Activate partner (Kích hoạt đối tác).
 4. Nhấp vào Save Integration (Lưu Tích hợp).
 5. [Tùy chọn] Để cho phép đối tác xem dữ liệu được phân bổ cho họ, hãy đảm bảo bật Quyền truy cập mạng quảng cáo trong tab Quyền.   
Quyền riêng tư Nâng cao

Chỉ dành cho ứng dụng iOS:
Khi bật Advanced Privacy (for iOS 14.5+ and later), bạn có thể kiểm soát loại dữ liệu nào muốn chia sẻ với đối tác thông qua đăng lại và báo cáo. Điều này hạn chế việc chia sẻ mã định danh người dùng với đối tác. Lưu ý rằng khi bật Aggregated Advanced Privacy trong phần App Settings, Advanced Privacy (for iOS 14.5+ and later) sẽ được bật và khóa. 

ID Giao dịch

Chỉ dành cho ứng dụng iOS:
Khi bật Share SKAN transaction ID, bạn đang chia sẻ ID giao dịch của các đăng lại SKAdNetwork với đối tác. Bằng cách làm như vậy, đối tác có thể giải mã Giá trị Chuyển đổi SKAdNetwork của bạn.

Cài đặt chung

Partner ID—Credentials
Một số đối tác yêu cầu thông tin đăng nhập để AppsFlyer tích hợp với họ. Đối tác gọi ID này là ID ứng dụng, ID tài khoản, ID người dùng hoặc ID mạng. Nếu trường này hiển thị, hãy lấy ID từ bảng điều khiển của đối tác và nhập ID đó vào trường.

Phân bổ lượt cài đặt

Khi bật Install attribution, các lượt cài đặt mới của người dùng đã xem quảng cáo nhưng không nhấp vào quảng cáo đó sẽ được phân bổ.

Phân bổ thu hút lại

Bật và đặt khung thời gian xem lại để bắt đầu phân bổ lượt thu hút lại của người dùng hiện có của bạn. Đối với đối tác không phải SRN, cài đặt này có sẵn trong thẻ Integration hoặc trong thẻ đường dẫn phân bổ

 • Re-engagement view-through attribution: Khi được bật, các lượt thu hút lại người dùng đã xem quảng cáo của bạn nhưng không nhấp vào quảng cáo đó sẽ được phân bổ.
 • Re-engagement click-through attribution: Khi được bật, các lượt thu hút lại người dùng đã nhấp vào quảng cáo của bạn sẽ được phân bổ. 
Bỏ qua người dùng đang hoạt động để nhắm mục tiêu lại (SRN)

Khi bật Re-engagement attribution, tùy chọn Ignore active users for retargeting (hiển thị cho SRN) sẽ được bật. Khi được bật và đặt Inactivity window, các lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại người dùng đang hoạt động trong khung thời gian không hoạt động sẽ bị bỏ qua và không được ghi nhận trong AppsFlyer. 

Phân bổ nền tảng chéo

Khi bật Cross-platform equal attribution priority, các lượt hiển thị trên nền tảng chéo trong khung thời gian đã chọn có mức độ ưu tiên phân bổ như nhau.

Phân bổ tải trước

Khi bật Preload attribution, các lượt cài đặt được phân bổ cho các chiến dịch tải trước. Đặt Preload lookback window để xác định khoảng thời gian sau khi kích hoạt thiết bị, lượt cài đặt tải trước có thể được phân bổ cho đối tác.

Mức độ ưu tiên phân bổ ngang bằng tải trước

Khi bật Preload equal attribution priority, thu hút tải trước trong khung thời gian xem lại đã chọn có mức độ ưu tiên phân bổ như các lượt nhấp xác định.

Chia sẻ Dữ liệu Nâng cao

Khi tính năng Advanced Data Sharing được bật, dữ liệu bổ sung sẽ được chia sẻ với đối tác thông qua liên kết phân bổ.
Lưu ý: Tùy chọn chia sẻ này khác với tùy chọn chia sẻ dữ liệu AEM Advanced của Meta ads.

Postback Mặc định

Nếu bật partner integration, bạn có thể gửi đăng lại mặc định cho các đối tác liên quan đến hành động của người dùng xảy ra trước khi khởi chạy ứng dụng, chẳng hạn như lượt cài đặt, lượt cài đặt bị từ chối và lượt thu hút lại.

 Lưu ý

 • Các sự kiện bị từ chối là các sự kiện trong ứng dụng bị Protect360 chặn hoặc các sự kiện được phát hiện là không tuân thủ theo quy tắc xác thực mục tiêu. Trong trường hợp các sự kiện bị từ chối, hãy xác nhận với đối tác rằng họ đã bật tự chối tích hợp sự kiện với AppsFlyer.
 • Các đối tác không thực hiện phân bổ (như nền tảng của bên thứ ba) chỉ nhận được bài đăng lại mặc định cho các lượt cài đặt. Bài đăng lại phân bổ được gửi đến đối tác được phân bổ. 

Để định cấu hình đăng lại mặc định cho đối tác, hãy xác định nguồn người dùng để gửi đăng lại:

 • Chỉ đối tác này: Chỉ gửi đăng lại khi sự kiện được phân bổ cho đối tác này—nghĩa là người dùng thực hiện sự kiện đến từ đối tác này.
  Lưu ý: Trong các trường hợp sau, đăng lại mặc định luôn được xác định là Chỉ đối tác này:
  • Lượt cài đặt bị từ chối 
  • Đại lý (có quyền)
 • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm tự nhiên: Gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác nào và cho các sự kiện tự nhiên—nghĩa là người dùng thực hiện nó đến từ bất cứ nguồn truyền thông nào.
 • Tắt: Không gửi đăng lại mặc định cho đối tác này.

Đăng lại sự kiện trong ứng dụng 

Ánh xạ các sự kiện AppsFlyer với các sự kiện của đối tác thông qua đăng lại. Nếu bật tính năng gửi đăng lại, điều này bao gồm các sự kiện trong ứng dụng bị từ chối (các sự kiện bị Protect360 chặn hoặc các sự kiện bị phát hiện là không tuân thủ theo quy tắc xác thực mục tiêu).

Để cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng: 

 1. Đặt ID Đối tác (nếu cần).
 2. Bật In-app event postbacks.
 3. Thiết lập Khung thời gian đăng lại sự kiện trong ứng dụng, nếu cần (đọc thêm về cấu hình khung thời gian đăng lại sự kiện trong ứng dụng).
 4. Nhấp vào Add event để thêm một SDK hoặc sự kiện từ máy chủ đến máy chủ vào danh sách.
 5. Điền các thông số cần thiết theo phương pháp ánh xạ.
 6. [Tùy chọn] Nhấp vàoconditional-iae-postbacks-icon.png để đặt điều kiện gửi các sự kiện trong ứng dụng nhất định cho đối tác.
Tên thông số Mô tả
AppsFlyer event

Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK sẽ được tích hợp vào ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
Mẹo: Bạn không thấy sự kiện đang tìm kiếm?

 • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
 • Nhập vào AppsFlyer event, sau đó nhấp vào Create custom. Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
mapped to partner event

Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định ở phía đối tác. Các cấu hình ánh xạ có thể có là:

 • Trường văn bản: Nhận ID sự kiện tương ứng từ đối tác.
 • Hộp thả xuống: Chọn sự kiện đối tác được xác định trước phù hợp nhất.
 • Giữ nguyên: Gửi các sự kiện như vốn có mà không ánh xạ tên sự kiện.
for users from

Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

 • Chỉ đối tác này: Chỉ gửi đăng lại khi sự kiện được phân bổ cho đối tác này—nghĩa là người dùng thực hiện sự kiện đến từ đối tác này.
 • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm tự nhiên: Gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác nào và cho các sự kiện tự nhiên—nghĩa là khi người dùng thực hiện nó đến từ bất cứ nguồn truyền thông nào.
including

Chọn dữ liệu sự kiện nào cần chia sẻ với đối tác trong đăng lại:

 • Không có giá trị & không có doanh thu: Chỉ gửi bản thân sự kiện mà không kèm bất kỳ thông số nào (giá trị hoặc doanh thu).
 • Không có giá trị & không có doanh thu: Gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.
 • Giá trị & doanh thu: Gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).

 Lưu ý: 

 • Các sự kiện được ánh xạ trong tab Integration cho một đối tác cụ thể có thể áp dụng cho cả đăng lại tiêu chuẩn và SKAN.
 • Đăng lại được gửi đến các đối tác trong thời gian thực. 
 • Tên sự kiện AppsFlyer có thể được chọn hoặc nhập vào.
  Các giá trị đã nhập được phép có khoảng trống được gạch dưới (dấu gạch ngang dưới) trước hoặc sau tên của sự kiện. Chỉ sử dụng dấu cách được gạch dưới nếu tên sự kiện được gửi từ AppsFlyer có cùng dấu cách được gạch dưới.

 • Quan trọng: Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác tên sự kiện cho tất cả các nguồn truyền thông và phiên bản ứng dụng.
 • Nếu phần In-app event postbacks không tồn tại trong tab Integration, điều đó có nghĩa là đối tác chưa thiết lập ghi nhận sự kiện trong ứng dụng với AppsFlyer trong cấu hình sơ bộ. Đối tác có thể liên hệ với AppsFlyer bằng widget trợ lý đối tác để hoàn tất quá trình tích hợp.

 • Để ngăn các nhà quảng cáo vô tình chia sẻ quá nhiều thông tin với nền tảng của bên thứ ba, chúng tôi đã xóa tùy chọn Send all events (excludes uninstalls and sessions) cho nền tảng của bên thứ ba, kể từ tháng 3 năm 2019. Nền tảng của bên thứ ba được định cấu hình trước đó vẫn giữ tùy chọn thiết lập này.

Bài đọc liên quan:

Lưu tích hợp

Nhấp vào Save Integration sau khi thực hiện thay đổi. 

Kết nối nhiều ứng dụng hơn (tùy chọn)

Sau khi lưu tích hợp, trong khi vẫn ở trang cấu hình, bạn có thể tích hợp thêm ứng dụng của mình với đối tác.

 1. Từ góc trên cùng bên trái, dưới tên đối tác, hãy nhấp vào tên ứng dụng để mở danh sách ứng dụng. 
 2. Chọn một ứng dụng khác từ danh sách thả xuống.
 3. Lặp lại các bước tích hợp đối với ứng dụng đã chọn.

Tab Liên kết Phân bổ

Tạo và lưu các đường dẫn phân bổ để sử dụng mạng quảng cáo lượt nhấp (không phải SRN) và gửi đường dẫn phân bổ đến đối tác để phân bổ các chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo đơn lẻ cụ thể.

Lưu ý: SRN không thực hiện các đường dẫn phân bổ do nhà quảng cáo tạo nên tab này không liên quan đến các chiến dịch SRN.

Để tạo đường dẫn phân bổ:

 1. Chọn Use a single-platform link hoặc Use OneLink.

  Chọn Use a single-platform link nếu đúng với bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Bạn dự định chỉ sử dụng lược đồ URI để mở ứng dụng.
  • Bạn không cần phải liên kết sâu với URL.

  Chọn Use OneLink nếu đúng với bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Bạn muốn có một liên kết duy nhất cho cả ứng dụng Android và iOS.
  • Bạn muốn sử dụng Liên kết Ứng dụng Android hoặc Liên kết Chung iOS để mở ứng dụng.
  • Bạn muốn chức năng liên kết sâu.

  Lưu ý: Việc chọn OneLink sẽ thay đổi liên kết ghi nhận lượt nhấp từ ứng dụng cụ thể thành URL OneLink.

 2. Nếu bạn đã chọn Use OneLink

  1. Chọn mẫu OneLink bạn muốn sử dụng để mở ứng dụng (và có thể là liên kết sâu).
  2. [Tùy chọn] Nhập giá trị Liên kết sâu.
  3. [Tùy chọn] Nhập Giá trị liên kết sâu bổ sung.
 3. Thêm thông số cho AndroidiOS, nếu cần.
 4. [Tùy chọn] Chọn các thông số phân bổ bổ sung.

Thông số đường dẫn phân bổ

attribution-link-parameters-en_us.png

Việc thêm thông số vào đường dẫn phân bổ này cho phép bạn thực hiện việc phân tích truy cập sâu toàn diện. Các thông số đã được xác định trên đường dẫn phân bổ có thể được chỉnh sửa bằng cách thêm chúng và các giá trị mới của chúng ở đây. Khi lưu đường dẫn phân bổ, tất cả các thông số được cấu hình trong tab này cũng sẽ được lưu.

Chọn thông số bạn muốn thêm vào đường dẫn phân bổ.

Thông số đường dẫn phân bổ

Tên Mô tả Thông số đường dẫn phân bổ
Chiến dịch Thông số bắt buộc.
So sánh các chiến dịch khác nhau đang chạy với nguồn truyền thông.
c
Bộ quảng cáo So sánh các bộ quảng cáo khác nhau trong các chiến dịch cụ thể của nguồn truyền thông. af_adset
Tên Quảng cáo So sánh các nội dung quảng cáo khác nhau trong các bộ quảng cáo cụ thể trong các chiến dịch cụ thể của nguồn truyền thông. af_ad
ID Trang web và ID Trang Phụ

Thông số bắt buộc.

Đặt ID Trang web để phân bổ lượt cài đặt cho các nhà phát hành cụ thể.

ID trang web phải được chuyển đến AppsFlyer trong đường dẫn phân bổ vì ID này:

 • Cho phép minh bạch và tăng tính rõ ràng về nhà phát hành
 • Được AppsFlyer sử dụng để xác định và loại bỏ các nhà phát hành gian lận và các cụm lưu lượng truy cập khác.

Lưu ý rằng ID Trang web bị thiếu sẽ không ảnh hưởng đến việc phân bổ. Tìm hiểu thêm về thông số ID Trang web.

Nếu có nhiều nhà phát hành, chúng tôi đề nghị bạn nên hạn chế số lượng ID trang web đã sử dụng và sử dụng thông số ID trang phụ, để tránh vượt quá giới hạn ID trang web.

af_siteid và af_sub_siteid
Thông số Người đăng ký Sử dụng bất kỳ thông số nào trong số 5 thông số người đăng ký để chèn các giá trị hữu ích. Lưu ý rằng các tham số này được phân tích cú pháp và xuất hiện trong báo cáo dữ liệu thô, giúp chúng trở nên rất tiện dụng để thực hiện hợp nhất hoặc lọc dữ liệu.
af_sub1, af_sub2, af_sub3, af_sub4, af_sub5

Bạn có thể thêm các thông số khác vào đường dẫn phân bổ bằng cách nhập chúng vào hộp thông số mới. Bạn có thể sử dụng tất cả các thông số URL có sẵn của AppsFlyer. Lưu ý rằng chỉ lược đồ URI và thông số OneLink được mã hóa trên đường dẫn phân bổ.

Thiết lập Nhắm lại mục tiêu

Khi bật tùy chọn nhắm mục tiêu lại: AppsFlyer nhận diện được đường dẫn dưới dạng đường dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại, mà không phải là đường dẫn thu hút người dùng, bằng cách thêm &is_retargeting=true vào đường dân phân bổ. Tham số liên kết phân bổ: is_retargeting

Để sử dụng đường dẫn của bạn để nhắm mục tiêu lại:

 1. Bật tùy chọn Retargeting settings.

 2. [Tùy chọn] Nhập lược đồ URI nếu bạn muốn lược đồ URI mở ứng dụng.
  Lưu ý:
  • Các lược đồ URI được khuyến nghị sử dụng làm phương thức dự phòng để mở ứng dụng nếu Liên kết Chung hoặc Liên kết Ứng dụng không thành công.
  • Nếu bạn thêm một lược đồ URI tại đây, lược đồ này sẽ ghi đè bất kỳ lược đồ URI nào khác đã có trong cài đặt mẫu OneLink.
  • Lược đồ URI được thêm vào liên kết trong thông số af_dp.
 3. [Tùy chọn] Bật tùy chọn Ignore active users for retargeting.
 4. Đặt khung thời gian không hoạt động để xác định người dùng nào được coi là hoạt động và không hoạt động.
 5. Đặt khung thời gian thu hút lại để xác định khoảng thời gian sau thu hút lại, nơi các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại.

  • Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời.
  • Khung thời gian thu hút lại được thêm vào liên kết trong thông số af_reengagement_window.

Phân bổ lượt nhấp qua

Sử dụng tùy chọn cài đặt để đặt thời gian tối đa từ khi nhấp đến lúc cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong khung thời gian xem lại mới được phân bổ.

Phạm vi cho phép: 1-23 giờ hoặc 1-30 ngày.

Thông số liên kết phân bổ:  af_click_lookback

Tìm hiểu thêm về khung thời gian xem lại lượt nhấp.

Liên kết Phân bổ Nhấp chuột

click-through-attribution-link_en-us.png

Đây là liên kết phân bổ chứa tất cả thông tin thiết lập bạn đã đặt. Bạn có thể lưu đường dẫn để tham khảo sau này bằng cách nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).

Để sao chép đường dẫn phân bổ lượt nhấp:

 1. Nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).
 2. Sao chép đường dẫn được tạo.

Gửi đường dẫn đến đối tác để được kích hoạt khi khách hàng tiềm năng của bạn nhấp vào quảng cáo tương ứng.

Cửa sổ xem lại phân bổ lượt xem qua

Đặt thời gian tối đa từ lúc hiển thị đến lúc cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong khoảng thời gian xem lại này, sau một lần hiển thị quảng cáo, được phân bổ cho đối tác, miễn là không có nhấp chuột quảng cáo có liên quan khác.

Bạn có thể tùy chỉnh giá trị này thành 1-24 giờ.

Thông số liên kết phân bổ: af_viewthrough_lookback

Tìm hiểu thêm về phân bổ lượt xem qua.

Liên kết Phân bổ Số lần hiển thị

impressions-attribution-link_en-us.png

Đường dẫn phân bổ lượt hiển thị chứa dữ liệu phân bổ tương tự với liên kết ghi nhận lượt nhấp (bên cạnh khung thời gian xem lại khác). Bạn có thể lưu đường dẫn để tham khảo sau này bằng cách nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).

Nhấp vào Lưu đường dẫn phân bổ rồi sao chép đường dẫn đã tạo.

Để sao chép đường dẫn phân bổ lượt xem:

 1. Nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).
 2. Sao chép đường dẫn được tạo.

Gửi đường dẫn cho đối tác để được kích hoạt khi quảng cáo tương ứng được xem, thường trong 1 giây trở lên.

Thẻ Cost 

 • Dữ liệu chi phí được báo cáo bởi các đối tác tích hợp của bạn khi nhấp hoặc bởi API Chi phí.
 • Thực hành tốt nhất là triển khai API Chi phí (yêu cầu phải có đăng ký ROI360).
 • API Chi phí bao gồm các báo cáo lượt nhấp và lượt hiển thị. Xem bảng tích hợp chi phí mạng quảng cáo để biết chi tiết đầy đủ về các phương diện, số liệu và tính năng được hỗ trợ.

 Lưu ý

Nếu nhà quảng cáo sử dụng đại lý để chạy các chiến dịch của họ, thì chính đại lý đó chứ không phải nhà quảng cáo, cần tích hợp với các đối tác có liên quan. Mặt khác, nếu cả nhà quảng cáo và đại lý đều tích hợp với đối tác bằng cách sử dụng cùng thông tin đăng nhập cho cùng một ứng dụng, thì dữ liệu chi phí sẽ bị trùng lặp.

Kích hoạt dữ liệu chi phí bằng API

Để kích hoạt API Chi phí:

Trạng thái đồng bộ dữ liệu chi phí

Xem trạng thái API chi phí của bạn và lần cuối cùng AppsFlyer lấy được dữ liệu chi phí phù hợp trong trang tổng quan trạng thái tích hợp chi phí (và doanh thu quảng cáo) hoặc trang tổng quan mạng quảng cáo cá nhân.

Tab Doanh thu quảng cáo

Nếu bạn là nhà phát hành hiển thị quảng cáo trong ứng dụng, thì chức năng doanh thu quảng cáo sẽ cho phép bạn phân bổ doanh thu quảng cáo tới nguồn truyền thông đã mang cho bạn người dùng. Giới thiệu về phân bổ doanh thu quảng cáo. 

Cho phép phân bổ doanh thu quảng cáo

 1. Kiểm tra xem đối tác hỗ trợ phương thức nào, phân bổ hợp nhất hay cấp độ người dùng.
 2. Thực hiện theo phương thức phù hợp trong hướng dẫn tích hợp doanh thu quảng cáo

Thông báo trạng thái API doanh thu quảng cáo

Trạng thái Nhận xét/hành động cần thiết
Hoạt động Kết nối là trực tiếp và kéo dữ liệu.
Không tìm thấy dữ liệu để kéo về. Kết nối thành công. Đối tác không có bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến ứng dụng này.
API đối tác không phản hồi. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer. Máy chủ của đối tác không phản hồi AppsFlyer.
Thông tin đăng nhập không hợp lệ. Nhập thông tin đăng nhập đã cập nhật.  
Đã xảy ra lỗi. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer. Đã xảy ra vấn đề về kỹ thuật.
Dữ liệu đối tác chưa sẵn sàng. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer.  
Dữ liệu đang được xử lý và sẽ có sớm. Chúng tôi hiện đang xử lý dữ liệu nhận được từ đối tác. Dữ liệu sẽ có sẵn trong bảng điều khiển và báo cáo.
Dữ liệu chưa bao giờ được kéo thành công Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong hơn một giờ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer. 

Tab quyền truy cập

 • Cho phép đối tác thực hiện các hành động khác nhau và truy cập dữ liệu của bạn theo các quyền hiện có.
 • Bạn không cần phải bật tích hợp phân bổ với đối tác để cấp quyền cho họ.  
 • Mạng quảng cáo do đại lý thiết lập: Khi việc thiết lập đối tác do đại lý thực hiện thì nhà quảng cáo không thể xem trạng thái kích hoạt mạng quảng cáo cũng như các quyền được cấp. 
 • Nếu mối quan hệ của bạn với đối tác chỉ là đại lý, thì hãy bỏ qua phần Quyền cấp cho Mạng Quảng cáo và đặt phần Quyền cấp cho Đại lý.

Quyền truy cập mạng quảng cáo

Để trao quyền cho mạng quảng cáo và các thành viên nhóm:

 1. Bật Quyền truy cập mạng quảng cáo.
 2. Cấp quyền cho thành viên nhóm mạng quảng cáo:
  • Để cấp quyền cho các thành viên cụ thể trong nhóm, bạn cần thêm họ bằng cách sử dụng địa chỉ email của họ.
   Để thêm một thành viên nhóm:
   1. Nhấp vào Add team member (Thêm thành viên nhóm).
   2. Nhập email của thành viên nhóm mạng quảng cáo
   3. Nhấp vào Add (Thêm).
 3. Chọn các quyền bổ sung để cấp cho mạng quảng cáo:

  Quyền

  Quyền hạn được cấp

  Cấu hình tích hợp

  Mạng quảng cáo có thể thay đổi các thông số trong tab tích hợp

  Cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng

  Mạng quảng cáo có thể: Tạo, xác định và thay đổi cài đặt đăng lại.

  Thận trọng! Khi quyền này và tùy chọn Configure integration đồng thời được bật: mạng quảng cáo có quyền truy cập vào tất cả các sự kiện. Điều này bao gồm lưu lượng truy cập tự nhiên và không tự nhiên từ tất cả các nguồn truyền thông. 

  Truy cập báo cáo giữ lại người dùng

  Mạng quảng cáo có thể truy cập vào báo cáo giữ lại người dùng trên ứng dụng. Họ sẽ chỉ thấy dữ liệu liên quan đến phiên của họ.

  Truy cập dữ liệu người dùng trung thành hợp nhất

  Mạng quảng cáo có thể truy cập chỉ số người dùng trung thành của riêng họ. 

  Truy cập dữ liệu chuyển đổi hợp nhất

  Mạng quảng cáo có thể truy cập báo cáo hợp nhất về chỉ số sự kiện chuyển đổi của họ. Các chỉ số này bao gồm lượt cài đặt, lượt tương tác lại, lượt cài đặt lại và lượt phân bổ lại. Ví dụ: Hiệu suất chiến dịch tổng hợp cho báo cáo mạng quảng cáo

  Truy cập dữ liệu sự kiện trong ứng dụng hợp nhất

  Mạng quảng cáo có thể:

  • Truy cập báo cáo hợp nhất dữ liệu sự kiện trong ứng dụng. Đối tác có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu sự kiện trong ứng dụng, bao gồm dữ liệu sự kiện trong ứng dụng Protect360, không chỉ với các sự kiện được ánh xạ trong cấu hình đăng lại.
  • Truy cập báo cáo hợp nhất dữ liệu kiếm tiền từ quảng cáo, có thể bao gồm sự kiện kiếm tiền từ quảng cáo đến từ các nguồn truyền thông khác.

  Xem các quy tắc xác thực

  Mạng quảng cáo có thể xem chi tiết quy tắc xác thực.

  Truy cập dữ liệu doanh thu hợp nhất

  Mạng quảng cáo có thể truy cập báo cáo hợp nhất về dữ liệu trong ứng dụng và dữ liệu doanh thu quảng cáo được phân bổ cho người dùng do mạng quảng cáo cung cấp. Lưu ý: Quyền này không trực tiếp xác định đối tác doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt tên sự kiện kiếm tiền để đưa vào cả tên đối tác, bạn có thể vô tình tiết lộ danh tính của mạng kiếm tiền.

  Sử dụng nhập chi tiêu quảng cáo

  Mạng quảng cáo có thể:

  • Truy cập cửa sổ Ad Spend Ingestion. Cửa sổ này chỉ hiển thị các ứng dụng họ có quyền truy cập.
  • Gửi tệp chi tiêu quảng cáo để nhập. 

  Truy cập bảng điều khiển Protect360 & dữ liệu thô

  Mạng quảng cáo có thể:

  • Truy cập bảng điều khiển Protect360 của họ (bao gồm ProtectLITE).
  • Truy cập Protect360, Quy tắc xác thực và dữ liệu thô nếu nằm trong gói đăng ký. ProtectLITE không bao gồm quyền truy cập vào dữ liệu thô.

  Lưu ý: Khi bạn có đăng ký Protect360, mạng quảng cáo có thể xem toàn bộ bảng điều khiển. Nếu không có đăng ký Protect360, họ có thể xem bảng điều khiển thu gọn. 

  Truy cập dữ liệu thô về doanh thu quảng cáo

  Mạng quảng cáo có thể truy cập dữ liệu doanh thu quảng cáo của họ để tối ưu hóa UA.
  Lưu ý: Quyền này chỉ khả dụng cho các ứng dụng có đăng ký ROI360.

Cấp quyền cho Đại lý

 • Khi bạn cấp quyền cho các đại lý, họ có thể cấp quyền cho các mạng quảng cáo mà họ hợp tác cùng để quản lý ứng dụng của bạn. Điều này giống như cấp quyền cho các mạng quảng cáo.
 • Nếu bạn làm việc với mạng quảng cáo và đại lý của bạn cũng hoạt động với mạng quảng cáo này, cả bạn và đại lý đều có thể chỉnh sửa quyền thành viên nhóm quảng cáo để xem bảng điều khiển của ứng dụng. Điều này có nghĩa là nếu bạn thấy các thành viên nhóm mạng quảng cáo mới mà không phải bạn thêm vào hoặc thấy thiếu các thành viên nhóm mà không phải do bạn xóa, thì có thể nhà tiếp thị đã thêm hoặc xóa họ.
 • Thận trọng: Các lượt cài đặt của đại lý xảy ra trong khi cơ chế kiểm soát bị tắt sẽ không được phân bổ cho đại lý và không hiển thị trên bảng điều khiển và dữ liệu của đại lý. Tìm hiểu thêm về kích hoạt đại lý.
 • Đọc tất cả về những hành động đại lý có thể thực hiện khi được cấp quyền.

Để cấp quyền cho đại lý:

 1. Bật quyền truy cập cho Đại lý.
 2. Chọn các quyền sẽ cấp cho đại lý:
  Quyền Quyền hạn được cấp
  Thay đổi cấu hình Quyền riêng tư Nâng cao Đại lý có thể thay đổi cài đặt Chia sẻ dữ liệu Quyền riêng tư Nâng cao của mạng quảng cáo. 
  Truy cập báo cáo giữ lại người dùng và nhóm người Đại lý chỉ có thể truy cập dữ liệu giữ lại người dùng/nhóm người được tạo bởi người dùng do đại lý mang đến.
  Truy cập dữ liệu tự nhiên hợp nhất Đại lý có thể truy cập dữ liệu tự nhiên hợp nhất

  Xem các quy tắc xác thực

  Đại lý có thể xem thông tin chi tiết về quy tắc xác thực.

  Thêm quy tắc xác thực

  Đại lý có thể thêm và chỉnh sửa quy tắc xác thực. Khả dụng khi bật View validation rules
  Lưu ý: Đại lý không thể chỉnh sửa các quy tắc do nhà quảng cáo tạo.

  Truy cập các báo cáo dữ liệu thô

  Đại lý có thể truy cập các báo cáo dữ liệu thô cho lưu lượng truy cập được phân bổ cho đại lý. Nhà quảng cáo không thể giới hạn các sự kiện mà đại lý có thể xem trong báo cáo. 

  Truy cập bảng điều khiển Protect360 & dữ liệu thô

  Đại lý có thể:

  • Truy cập bảng điều khiển Protect360 hợp nhất của bạn
  • Truy cập Protect360, Quy tắc xác thực và dữ liệu thô nếu nằm trong gói đăng ký

  Lưu ý: Đối với các nhà quảng cáo hợp tác với mạng quảng cáo thông qua đại lý, để cả mạng quảng cáo lẫn đại lý có thể truy cập dữ liệu, nhà quảng cáo phải tích hợp cả đại lý và mạng quảng cáo vào AppsFlyer và cấp quyền cho họ để truy cập dữ liệu. Nếu chỉ tích hợp và cấp quyền truy cập cho đại lý, mạng quảng cáo sẽ không truy cập được vào dữ liệu.

  Cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng

  Đại lý có thể cấu hình các bài đăng lại sự kiện trong ứng dụng cho các sự kiện cụ thể mà bạn chọn: 

  • Thêm sự kiện: Từ menu thả xuống, hãy chọn các sự kiện mà bạn chấp thuận cấp quyền cho đại lý.

  Các tùy chọn sau áp dụng cho các sự kiện bạn đã chọn:

  • Gửi doanh thu sự kiện: Khi được bật, đại lý có thể cấu hình việc gửi các sự kiện bao gồm cả giá trị tiền tệ của sự kiện.
  • Tùy chọn gửi: 
   • Chỉ đối tác này: Khi được chọn, đại lý có thể cấu hình chỉ gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho lưu lượng truy cập do chính họ mang đến
   • Tất cả các nguồn truyền thông, bao gồm cả các nguồn tự nhiên: Khi được chọn, đại lý có thể cấu hình việc gửi các đăng lại đối với các sự kiện được phân bổ cho tất cả các nguồn truyền thông, đại lý và người dùng tự nhiên khác.

Tìm hiểu thêm về làm việc với các đại lý.

Thử nghiệm tích hợp

Sau khi hoàn tất quá trình tích hợp đối tác và trước khi bạn bắt đầu chạy các chiến dịch với đối tác mới được thêm vào, quan trọng là bạn phải thử nghiệm tích hợp. Trong quá trình thiết lập rất có thể xảy ra sai lầm. Thử nghiệm trước giúp tránh rủi ro tiêu tốn nhiều tài nguyên chỉ rồi để phát hiện ra dữ liệu phân bổ của bạn bị thiếu hoặc không chính xác. 

 Lưu ý

Trước khi thử nghiệm tích hợp, trước tiên hãy đảm bảo thử nghiệm ứng dụng về tích hợp SDK cơ bản, bao gồm cả lượt cài đặt tự nhiên và không tự nhiên.

Kiểm tra đường dẫn phân bổ cho các mạng không phải SRN

Các mạng quảng cáo không phải SRN, bao gồm 99,5% tất cả các mạng quảng cáo được tích hợp, sử dụng các đường dẫn phân bổ AppsFlyer. Tương tự, phân bổ truyền thông sở hữu được thực hiện bằng cách sử dụng các đường dẫn phân bổ tùy chỉnh AppsFlyer.

Vì việc phân bổ chính xác hay không phụ thuộc vào các thông số trên các đường dẫn phân bổ nên cần thử nghiệm các đường dẫn này trước khi bắt đầu chạy bất kỳ chiến dịch nào với mạng quảng cáo không phải SRN hoặc đường dẫn phân bổ tùy chỉnh.

Để thử nghiệm đường dẫn phân bổ:

 1. Tạo một đường dẫn phân bổ.
 2. Gửi đường dẫn phân bổ mới đến thiết bị thử nghiệm đã đăng ký của bạn (qua email hoặc mã QR).
 3. Nhấp vào liên kết, đảm bảo bạn được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng.
 4. Cài đặt ứng dụng.
 5. Khởi chạy ứng dụng.
 6. Kiểm tra xem lượt cài đặt có xuất hiện trên bảng điều khiển của AppsFlyer dưới tên nguồn truyền thông của đối tác hay không. Chờ tối đa 30 phút để lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển.
 7. Tìm kiếm cấp chiến dịch (bằng cách lựa chọn đối tác trong Media Source Filter (Bộ lọc nguồn phương tiện truyền thông) trên đầu trang tổng quan) để kiểm tra cài đặt xuất hiện dưới tên chiến dịch chính xác.
 8. Nếu cần, tiếp tục đi sâu và kiểm tra bộ quảng cáo và các cấp quảng cáo đơn lẻ

Thử nghiệm tích hợp SRN

SRN như quảng cáo Meta, Apple Search Ads và Google Ads không dựa vào các đường dẫn phân bổ bên ngoài cho các mục đích phân bổ. Thay vào đó, các SRN nhận được các truy vấn từ AppsFlyer, tự phân bổ và trả về câu trả lời. Do đó, việc thử nghiệm tích hợp riêng với hệ thống của mạng là không khả thi như với các mạng quảng cáo thông thường. Bạn phải thử nghiệm tích hợp riêng với từng SRN mà bạn hợp tác.

Để thử nghiệm tích hợp SRN:

 1. Thực hiện thiết lập SRN đầy đủ trên AppsFlyer theo hướng dẫn thiết lập của đối tác cụ thể: quảng cáo Meta, Google Ads, Twitter, Apple Search Ads, Snapchat.
 2. Chạy chiến dịch ngân sách thấp mới với đối tác SRN
 3. Khi bảng điều khiển của đối tác hiển thị lượt cài đặt mới, hãy kiểm tra xem chúng có xuất hiện trên bảng điều khiển của AppsFlyer theo tên nguồn truyền thông của đối tác không.
 4. Trong bảng điều khiển Tổng quan, hãy truy cập sâu đến cấp chiến dịch, bằng cách chọn đối tác trong Media source filter, để kiểm tra xem lượt cài đặt có xuất hiện dưới tên chiến dịch chính xác không. Chờ tối đa 30 phút để lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển.
 5. Nếu cần, tiếp tục truy cập sâu và kiểm tra bộ quảng cáo và các cấp quảng cáo đơn lẻ.

Nếu tất cả đều tốt, bạn có thể bắt đầu chạy các chiến dịch ngân sách lớn mới với đối tác. Chỉ cần thử nghiệm tích hợp một lần cho mỗi đối tác SRN là đủ. Có nghĩa là, không cần phải thử nghiệm cho từng chiến dịch.

Thử nghiệm dữ liệu thô

Nếu gói đăng ký của bạn với AppsFlyer bao gồm quyền truy cập vào dữ liệu thô, bạn nên thử nghiệm dữ liệu thô.

Để thử nghiệm dữ liệu thô:

 1. Sau khi tiến hành thử nghiệm như đã đề cập trước đó,  hãy đi đến Reports (Báo cáo) > Export Data (Xuất Dữ liệu).
 2. Chọn nguồn truyền thông đã thử nghiệm.
 3. Cho phép tối đa 15 phút kể từ khi cài đặt và sau đó tải xuống Báo cáo lượt cài đặt.
 4. Kiểm tra bản ghi lượt cài đặt từ đối tác hiện tại và bao gồm các thông số như nguồn truyền thông, tên chiến dịch, thời gian và loại tiếp xúc, ID thiết bị (nếu được áp dụng), tên đại lý (được gọi là "Đối tác" trong báo cáo), v.v.

 Quan trọng!

Một số mạng quảng cáo yêu cầu các hành động đặc biệt để cho phép thu thập dữ liệu thô cấp độ người dùng.

Nếu bạn thấy lượt cài đặt mới trên bảng điều khiển nhưng không thấy trong dữ liệu thô, hãy tham khảo hướng dẫn cụ thể trong Trung tâm Trợ giúp dành cho mạng quảng cáo, ví dụ như Twitter.